NOSTRA แนะกลุ่มค้าปลีก และโลจิสติกส์ ใช้ VRP บริหารจัดการการขนส่ง

NOSTRA

นอสตร้า โลจิสติกส์ (NOSTRA LOGISTICS) แนะกลุ่มค้าปลีก และโลจิสติกส์ ใช้ VRP บริหารจัดการทรัพยากรการขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพงานโลจิสติกส์สูงสุด…

NOSTRA แนะกลุ่มค้าปลีก และโลจิสติกส์ ใช้ VRP บริหารจัดการการขนส่ง

นอสตร้า โลจิสติกส์ แนะธุรกิจกลุ่มค้าปลีกและโลจิสติกส์ต่อยอดเสริมกำลัTMS ด้วย VRP หรือ Vehicle Routing Problem ครื่องมือวางแผนการใช้ทรัพยากรการขนส่งอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลกำไรด้วยการลดต้นทุนขนส่งกว่า15%

โดย นอสตร้า โลจิสติกส์ VRP มีจุดเด่นที่พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี GIS ระดับโลกจากซอฟต์แวร์ ArcGISผนวกกับข้อมูลแผนที่ Map Service ที่แม่นยำที่สุดในประเทศไทยจาก นอสตร้า Map ทำให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลที่แม่นยำ เพื่อขยายขอบเขตความสามารถในการวางแผนจัดเส้นทางการขนส่ง และลำดับการจัดส่ง

จากที่ตั้งจุดส่งสินค้าหรือจุดกระจายสินค้าไปยังลูกค้า ภายใต้เงื่อนไข และข้อจำกัดต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความสามารถในการบรรทุกสินค้าของยานพาหนะที่มีอยู่ และสอดคล้องตามข้อจำกัดของทรัพยากร ระยะเวลา และความต้องการของลูกค้า รวมถึงกรณีจัดสรรงานขนส่งให้กับผู้ให้บริการขนส่งหลายราย

พร้อมประเมินระยะทาง และเวลาการจัดส่งจากเส้นทางจริงอย่างเป็นระบบ ลดเวลาการทำงานแบบ Manual ช่วยแก้ปัญหาการจัดเส้นทาง การเลือกใช้ทรัพยากรการขนส่งได้อย่างคุ้มค่า และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเพื่อความพึงพอใจสูงสุด

NOSTRA
วรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด

วรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด เปิดเผยว่า ในการทำธุรกิจ ผลกำไร คือ ปัจจัยหนึ่งที่บ่งชี้ความสำเร็จ แต่สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ในปัจจุบัน ตั้งแต่ธุรกิจการผลิต ธุรกิจคลังสินค้า ธุรกิจค้าปลีก หรือธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ที่มีการขนส่งเข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวเลขของยอดขายไม่ใช่คำตอบเดียว

ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ แต่ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ส่งผลทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขัน และยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืน หนึ่งในนั้น คือ การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บุคลากร ยานพาหนะ พลังงาน เครื่องมือ ฯลฯ รวมไปถึงงบประมาณในการบริหารจัดการธุรกิจที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้สร้างผลผลิตหรือบริการให้กับลูกค้าได้มากที่สุดและดีที่สุด

NOSTRA

“การพัฒนาแพลทฟอร์มเทคโนโลยีบริหารจัดการงานขนส่ง ที่คำนึงถึงเพียงแค่การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานขนส่ง และความสำเร็จในการจัดส่งสินค้าให้ถึงที่หมายเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ไม่เพียงพออีกต่อไป โดยจากรายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2563 ที่ผ่านมา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ พบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.1 ต่อ GDP ของประเทศ แบ่งสัดส่วนออกเป็น ต้นทุนการขนส่งสินค้า 46.1% ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 46.5% และ ต้นทุนการบริหารจัดการอยู่ที่ 7.4% มูลค่ากว่า 2,215 พันล้านบาท

มีมูลค่าลดลงเล็กน้อยจากปี 2562 ตามการหดตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ตัวเลขต้นทุนโลจิสติกส์ยังคงเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อความต้องการที่ส่งผลให้การบริการขนส่งสินค้าเติบโตอย่างก้าวกระโดด

และไม่ได้จำกัดแค่ในกลุ่มธุรกิจ (B2B) แต่ขยายไปสู่กลุ่มผู้บริโภคโดยตรง ทั้ง B2C และ C2C ความท้าทายจึงอยู่ที่ในขณะที่จุดส่งสินค้าเพิ่มขึ้นและไม่แน่นอน แต่เวลาที่ใช้ในการส่งสินค้าต้องลดลงให้มากที่สุด ธุรกิจเองต้องปรับตัวให้ทันเพื่อสามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ดังนั้นระบบที่ใช้ต้องสามารถเข้ามาช่วยวิเคราะห์ต้นทุน เวลา ประมวลผลเส้นทาง และเลือกใช้ทรัพยากรการขนส่งได้อย่างคุ้มค่าการลงทุนมากที่สุด” วรินทร กล่าว

NOSTRA

นอสตร้า โลจิสติกส์ แนะนำธุรกิจต่อยอดความสามารถของระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติ (TMS) ด้วยการเชื่อมต่อ TMS กับการทำ Vehicle Routing Problem (VRP) ที่พัฒนาด้วยการใช้เทคโนโลยี GIS ระดับโลกจาก ซอฟต์แวร์ ArcGIS ผนวกกับ ข้อมูลแผนที่ที่แม่นยำที่สุดในประเทศไทย นอสตร้า Map Service

โดยนำข้อมูลจุดส่งสินค้ามาใช้วิเคราะห์โครงข่าย (Network analysis) จากข้อมูลถนน เส้นทาง พื้นที่ให้บริการ ประกอบกับเงื่อนไขการจราจรอื่น ๆ เช่น การจำกัดความเร็ว เดินรถทางเดียว รวมถึงเงื่อนไขของผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ เช่น วัน-เวลานัดหมาย จำนวนของสินค้า ประเภทของรถ

NOSTRA

โดยสามารถค้นหาเส้นทางการเดินทาง และให้คำแนะนำการเดินทางสำหรับรถบรรทุก (Truck Routing) เวลาเข้า-ออกงาน เวลาทำงานล่วงเวลา ระยะเวลาทำงาน ณ จุดส่งสินค้า นำมาสร้างเป็นชุดข้อมูลที่ใช้ในการจำลองโครงข่ายการขนส่ง (Network Dataset)

ซึ่งสร้างมาจากข้อมูลจุด และเส้น การเลี้ยว และการเชื่อมต่อรูปแบบต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น ต้องการเส้นทางที่สั้นที่สุด ใช้รถขนส่งจำนวนน้อยที่สุด ใช้เวลาน้อยที่สุด หรือใช้งบประมาณน้อยที่สุด โดยจะประมวลผล และแสดงข้อมูลเส้นทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตามเงื่อนไขที่กำหนดบนแผนที่

ทั้งนี้ นอกจาก VRP จะช่วยบริหารวางแผนเส้นทางการขนส่งอัตโนมัติเพื่อให้ได้เส้นทางที่ดีที่สุดตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ VRP ยังช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้มากกว่า 15% จากต้นทุนเบื้องต้นในงานด้านการขนส่ง โดยยังไม่ได้รวมเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ เข้าไป 

VRP สามารถช่วยบริหารจัดการทรัพยากรการขนส่ง (Resource Optimization) เช่น ลดเวลาการทำงานของคน จัดรถให้เหมาะสมกับของที่จะส่ง โดยลดจำนวนและขนาดรถขนส่ง หรือรวมสินค้าไปในรถคันเดียวกัน ลดการทำงานล่วงเวลา และที่สำคัญสามารถลดระยะทางการวิ่งรถจากการเลือกเส้นทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้อีกด้วย

NOSTRA
วรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด

“ในสภาวะเศรษฐกิจที่ต้องพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งภายใต้งบประมาณที่จำกัด การบริหารต้นทุนด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี VRP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจและการให้บริการรองรับการค้าในรูปแบบอีคอมเมิร์ซ

ที่มีเงื่อนไขที่ซับซ้อน มีจุดส่งที่หลากหลาย และต้องการความรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด จึงถือเป็นสิ่งท้าทายอย่างยิ่งต่อธุรกิจค้าปลีกและงานโลจิสติกส์” วรินทร กล่าว

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.