NOSTRA จับเทรนด์ Data Analytics โตสวนกระแสปีละ 18% เตรียมเดินหน้าจัด Live Talk

NOSTRA

นอสตร้า (NOSTRA) จับเทรนด์ Data Analytics โตสวนกระแสปีละ 18% จัด Live Talk ฟรี! แนะใช้ดาต้าถูกวิธี พลิกธุรกิจสู่ความสำเร็จ…

highlight

  • นอสตร้า ชี้อนาคตมูลค่าตลาด Data Analytics เติบโตสดใส เฉลี่ยปีละ 18% อีก 10 ปี มีมูลค่าตลาดแตะ 1.85 แสนล้านบาท พบองค์กรภาคเอกชนในประเทศไทยราว 80% มีแนวโน้มหันมาใช้งาน จับเทรนด์ตลาดแนะใช้ 3 ชุดข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ Gridded Population Density ข้อมูลกริดแสดงเฉดสีผลการวิเคราะห์ความหนาแน่นประชากร POI Factors ชุดข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญ และ Network Analysis ชุดข้อมูลโครงข่ายการคมนาคม ตัวช่วยแก้โจทย์ธุรกิจสำหรับนักการตลาดและนักกลยุทธ์รุ่นใหม่ หวังเป็นกุญแจสำคัญเสริมธุรกิจฟื้นฟูหลังวิกฤตอย่างทันท่วงที และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ดิจิทัล
  • ชวนลงทะเบียนรับฟัง Live Talk ฟรี! ในหัวข้อ “การตลาดวันละตอน x NOSTRA GeoData : วิเคราะห์ข้อมูล (ที่ไม่ลับ) ปรับเกมธุรกิจ ฉบับนักการตลาดโลกใหม่” ด้วยการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจจริง แนะทริคใช้งานดาต้าให้ถูกวิธี ติดอาวุธสู่ความสำเร็จ ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ เปิดให้ลงทะเบียนฟรีตั้งแต่วันนี้ – 14 กันยายน 2563 ทางเว็บไซต์ www.nostramap.com

NOSTRA จับเทรนด์ Data Analytics โตสวนกระแสปีละ 18% เตรียมเดินหน้าจัด Live Talk ให้รับชมฟรี!!

NOSTRA
วิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด 

วิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด กล่าวว่าจากตัวเลขการคาดการณ์อนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลประเทศไทย 2035  โดย Frost & Sullivan ตอนนึงกล่าวว่า มูลค่าตลาด Data Analytics ในประเทศไทยเติบโตสดใสเฉลี่ยปีละ 18% รวมมูลค่าประมาณ 9.2 หมื่นล้านบาทในปี 2568 

และคาดว่าจะแตะ 1.85 แสนล้านบาท ภายในปี 2573 นอกจากนี้พบว่าองค์กรภาคเอกชนในประเทศไทยราว 80% มีแนวโน้มหันมาใช้เทคโนโลยี Data Analytics ด้วยเล็งเห็นเป็นกุญแจสำคัญเปลี่ยนแปลงทิศทางธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันข้อมูลมหาศาลจากภายในและภายนอกองค์กร ยังไม่ถูกใช้งานอย่างเต็มที่

ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงเดินหน้าพัฒนาชุดข้อมูลประกอบการวิเคราะห์จาก นอสตร้า GeoData เพื่อใช้งานจริงกับภาคธุรกิจ ตอบโจทย์ความต้องการตลาด ประกอบกับช่วยในการสนับสนุนฟื้นฟูภาคธุรกิจหลังจากวิกฤต และการปรับตัวรับยุคดิจิทัลอีกด้วย

NOSTRA

“จากตัวเลขการเติบโตของเทคโนโลยี Data Analytics ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 โดย Frost & Sullivan ยังคาดว่า จะมีส่วนช่วยกระตุ้น GDP ของประเทศไทยประมาณ 0.3% ระหว่างปี 2563-2568 ซึ่งมีส่วนเข้ามายกระดับประสบการณ์ของผู้บริโภค พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ

ทั้งยังช่วยขับเคลื่อนวิธีการและปรับปรุงการทำงานร่วมกัน ให้สามารถเชื่อมต่อองค์กรเข้าหากัน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด Big Data จากธุรกิจอาจจะยังไม่เพียงพอ เราจึงได้พัฒนา นอสตร้า GeoData ขึ้นมาเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ

ในหลากหลายมิติที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจให้มีความแม่นยำและสามารถปรับใช้ได้จริงกับทุกโจทย์ธุรกิจ จะช่วยให้ธุรกิจฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ด้วย 3 ชุด ได้แก่

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (Gridded Population Density) ข้อมูลกริดแสดงเฉดสีผลการวิเคราะห์ความหนาแน่นประชากร (POI Factors) ชุดข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญ และ Network Analysis ชุดข้อมูลโครงข่ายการคมนาคม

NOSTRA

โดยทั้งหมดนี้เมื่อนำไปผนวกกับเทคโนโลยี Business Intelligence จะเป็นกุญแจสำคัญต่อการเดินหน้าของธุรกิจสำหรับ 3 ชุดข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ Gridded Population Density ข้อมูลกริดแสดงเฉดสีผลการวิเคราะห์ความหนาแน่นประชากร POI Factors ชุดข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญ และ Network Analysis ชุดข้อมูลโครงข่ายการคมนาคม ประกอบด้วย

  1. Gridded Population Density (Day Time / Nigh time) ข้อมูลกริดแสดงเฉดสีผลการวิเคราะห์ความหนาแน่นของประชากรลงบนแผนที่ประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงเวลา คือ ความหนาแน่นของประชากรในช่วงเวลากลางวัน (Working Hour) และความหนาแน่นของประชากรในช่วงเวลากลางคืน จากที่ผ่านมามีผู้ให้บริการ Online Payment Service ผู้ให้บริการเครื่อง และระบบชำระเงินออนไลน์ ได้นำข้อมูล Gridded Population Density ร่วมกับข้อมูลปัจจัยเชิงพื้นที่อื่นๆ ในการวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมในการติดตั้งเครื่องรับชำระเงิน ให้สอดคล้องกับความหนาแน่นของผู้รับบริการในช่วงเวลากลางวัน
  2. POI Factors ชุดข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญ (POI) ในหมวดต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ธุรกิจ Leasing & Financial เลือกใช้หมวดตลาด ตลาดนัด หมวดร้านค้า หมวดบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน หมวดร้านสะดวกซื้อ หมวดอาคารสูง สำนักงาน และหมวดที่อยู่อาศัย เป็นอย่างน้อย เพื่อใช้เป็นดัชนีพื้นฐานในการหาความหนาแน่นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในเบื้องต้นได้
  3.  Network Analysis ชุดข้อมูลโครงข่ายการคมนาคม เพื่อการหาเส้นทางที่ดีที่สุด (Best route analysis) การวิเคราะห์พื้นที่ให้บริการ (The service area analysis) หรือการวิเคราะห์หาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใกล้ที่สุด (Closest facility analysis) เป็นต้น โดยในธุรกิจอีคอมเมิร์ซนำชุดข้อมูลโครงข่ายการคมนาคม ประกอบการวิเคราะห์เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้า หรือ Distribution Centre (DC) ที่ดีที่สุด เพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค หรือลูกค้าได้ทันเวลาในต้นทุนที่ต่ำ (The service area analysis)

นอกจากนี้ แม้ธุรกิจเอกชนในประเทศไทยจะเริ่มตื่นตัวกับเทคโนโลยี Data Analytics แต่จากผลสำรวจกลับพบว่ามีเพียง 20% ที่นำไปใช้แล้วประสบความสำเร็จ เนื่องจากองค์กรส่วนใหญ่มีเพียงข้อมูลและทราบ Insight Data ภายในธุรกิจของตัวเองเท่านั้น

NOSTRA

ซึ่งนั่นยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้หากสามารถนำข้อมูลเชิงพื้นที่มาวิเคราะห์ร่วม จะช่วยสร้างมุมมองเห็นมิติของผลลัพธ์ใหม่ๆ สนับสนุนการตัดสินใจให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น นอสตร้าจึงได้จัด Live Talk ฟรีในหัวข้อการตลาดวันละตอน x NOSTRA GeoDataวิเคราะห์ข้อมูล (ที่ไม่ลับ) ปรับเกมธุรกิจ ฉบับนักการตลาดโลกใหม่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 14.0015.00 น. 

ผู้เข้าร่วมฟังจะได้รับความเข้าใจชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ และศาสตร์ในการนำไปวิเคราะห์ร่วมกับเทคโนโลยี Data Analytics ร่วมแก้โจทย์ธุรกิจ เช่น ตัวอย่างการวิเคราะห์หาโลเคชันที่ดีที่สุดในการตั้งสาขาให้บริการ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้าน data analytics จะมาตอบคำถาม และไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

โดยผู้ที่ลงทะเบียนสามารถตั้งคำถามและรับฟังคำตอบพร้อมกันได้ทันทีในห้องไลฟ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ถึง 14 กันยายน 2563 ทางเว็บไซต์ www.nostramap.com 

สำหรับองค์กรที่สนใจ NOSTRA GeoData ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ สามารถสอบถามรายละเอียดและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nostramap.com หรือโทร 02 266 9940

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.