NT ผนึก บางจากฯ พัฒนาศักยภาพธุรกิจผ่านเทคโนโลยี 5G

NT

เอ็นที (NT) ผนึก บางจากฯ พัฒนาศักยภาพธุรกิจผ่านเทคโนโลยี 5G นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีต่อยอดพัฒนาสินค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ…

highlight

  • เอ็นที ผนึกกำลังบางจากฯ ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัล นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีในด้านอื่น ๆ อาทิ SD WAN,  Internet Corporate, MPLS, Internet FTTx, CCTV, Cloud และ IoT มาใช้ในการศึกษาและพัฒนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนรูปแบบการดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ 

NT ผนึก บางจากฯ พัฒนาศักยภาพธุรกิจผ่านเทคโนโลยี 5G

นับเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่สำหรับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถเติบโตในภาวะที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันสูง

NT

โดย นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที และ ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามร่วมขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัล นำนวัตกรรม

NT

และเทคโนโลยีต่อยอดพัฒนาสินค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหวังเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และความมั่นคงด้านการสื่อสาร และดิจิทัลเพื่อสนับสนุน และพัฒนาธุรกิจดิจิทัล ด้วยการนำทรัพยากรที่ทั้งสองฝ่ายมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับความร่วมมือดังกล่าว ทาง เอ็นที จะนำเทคโนโลยี 5G มาพัฒนาให้สอดคล้อง

NT

กับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบางจากฯ พร้อมกับนำเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ มาสนับสนุนให้เกิด Business Model ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ โครงการวินโนหนี้ การจัดตั้งร้านค้าอินทนิลในพื้นที่ของศูนย์บริการลูกค้า เอ็นที ทั่วประเทศ การพัฒนาระบบชำระค่าบริการของร้านค้าอินทนิลให้เป็นจุดรับชำระค่าบริการของ เอ็นที อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

NT

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที เปิดเผยว่า เอ็นที พร้อมที่จะนำเทคโนโลยี 5G รวมถึงเทคโนโลยีในด้านอื่น ๆ อาทิ SD WAN, Internet Corporate, MPLS, Internet FTTx, CCTV, Cloud และ IoT

มาใช้ในการศึกษา และพัฒนาเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนรูปแบบการดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ของบางจากให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยหวังผลให้ความร่วมมือในครั้งนี้สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างความแข็งแกร่ง และความมั่นคงด้านการสื่อสารและดิจิทัลให้กับทั้ง 2 องค์กรร่วมกัน และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

NT

ด้าน ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บางจากฯ มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ เอ็นที ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัล ด้วยศักยภาพของทาง เอ็นที ที่จะสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

ได้แก่ 5G, Cloud, IoT และ AI เข้ามาออกแบบ พัฒนาและผสมผสานให้เกิด solution ที่จะตอบโจทย์ธุรกิจของบางจากฯ อย่างครอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ตั้งแต่ธุรกิจการกลั่นน้ำมัน การตลาด ไปจนถึงธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทในกลุ่มบางจากฯ  

ซึ่งจากการพัฒนา business model ร่วมกันในธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ในเบื้องต้น ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจของทั้ง 2 องค์กรต่อไป

NT

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.