NT หนุนระบบสื่อสารพร้อมส่งมอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ศูนย์พักคอยบางซื่อ

NT

รมว ดีอีเอส (DES) จับมือ เอ็นที (NT) หนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมพร้อมส่งมอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกแก่ศูนย์พักคอยสถานีกลางบางซื่อ…

NT หนุนระบบสื่อสารพร้อมส่งมอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ศูนย์พักคอยบางซื่อ

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที ลงพื้นที่ดูแลการติดตั้งโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พักคอยสถานีกลางบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

NT

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า กระทรวงดีอีเอสตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดตั้งศูนย์พักคอยสถานีกลางบางซื่อเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงได้มอบหมายให้ เอ็นที ดำเนินการสร้างโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมชั่วคราว

เป็นระยะทาง 1.5 กม. พร้อมติดตั้ง FTTx จำนวน 7 วงจร AP 5 ตัว แบ่งเป็น ในห้องวอรูม 1 วงจร สำหรับใช้เชื่อมกล้อง cctv 1 วงจร และบริเวณโรงนอนจำนวน 5 วงจร เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ป่วยโควิด-19 ได้ใช้ในการปฏิบัติงาน และรักษาตัวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

โดยหวังผลให้ระบบทั้งหมดสามารถสนับสนุนภารกิจหลักของศูนย์ในการเป็นจุดรองรับผู้ป่วยติดเชื้อให้มาพักรักษาตัวแยกออกมาจากบ้าน ระหว่างรอส่งต่อรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

NT

ด้าน นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที กล่าวว่า เอ็นที ได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมชั่วคราวครอบคลุมพื้นที่โดยรอบของศูนย์พักคอยสถานีกลางบางซื่อ พร้อมกับส่งมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย CCTV Dome จำนวน 32 ตัว CCTV Bullet จำนวน 8 ตัว NVR 16 Ch จำนวน 2 ตัว NVR 8 Ch จำนวน 1 ตัว HDD 4 TB จำนวน 5 ตัว Switch 16 Port จำนวน 3 ตัว TV 43 นิ้ว จำนวน 3 ตัว Intercom Master จำนวน 1 ตัว และ Intercom Sub จำนวน 5 ตัว

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ ดำเนินการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถรองรับผู้ป่วยจำนวน 400 เตียงได้อย่างเต็มศักยภาพ

 

ทั้งนี้นอกจากการการเข้าติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้แก่ศูนย์พักคอยสถานีกลางบางซื่อแล้ว เอ็นที ยังได้สนับสนุนระบบสื่อสาร ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบกล้อง CCTV, เครื่องบันทึกภาพกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ Monitor และระบบอินเตอร์คอมให้แก่ศูนย์พักคอยในสังกัดกรุงเทพมหานครอีกจำนวน 10 แห่ง

ประกอบด้วย ศูนย์กีฬารามอินทรา เขตบางเขน ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เขตจตุจักร ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตจตุจักร ศูนย์เยาวชน เขตดอนเมือง ศูนย์พักคอยวัดมัชฌินติการาม เขตบางซื่อ ศูนย์พักคอยส่งเสริม และสนับสนุน เขตลาดพร้าว 1 ศูนย์พักคอยวัดราษฎร์นิยมธรรม เขตสายไหม

NT

ศูนย์พักคอยส่งเสริม และสนับสนุน เขตลาดพร้าว 2 ศูนย์พักคอยอาคารคลังสินค้าบริษัท อาร์ บี เอส โลจิสติกส์ จำกัด และศูนย์พักคอยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่ โดย เอ็นที หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยให้การรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.