Portalnet ผนึก IBM นำเสนอโซลูชันยกระดับองค์กรขนาดใหญ่รับมือยุคดิจิทัล

Portalnet

พอร์ทัลเน็ท (Portalnet) ผนึก ไอบีเอ็ม (IBM) นำเสนอโซลูชันยกระดับองค์กรขนาดใหญ่รับเทรนด์ “ดิจิทัล” พร้อมปรับตัวยุคโควิด19…

Portalnet ผนึก IBM นำเสนอโซลูชันยกระดับองค์กรขนาดใหญ่รับมือยุคดิจิทัล

Portalnet

พอร์ทัลเน็ท ร่วมกับ ไอบีเอ็ม นำเสนอโซลูชัน IBM Cloud Pak และ IBM POWER10 เพื่อช่วยยกระดับองค์กรขนาดใหญ่เปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับเทรนด์เทคโนโลยีด้าน Hybrid Cloud, AI และ Security ช่วยตอบโจทย์องค์กร

ในโลกยุคดิจิทัลที่ต้องตอบสนองลูกค้าด้วยความรวดเร็ว มีความปลอดภัยสูง ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสามารถปรับตัวในสถานการณ์โควิด19 ได้ดียิ่งขึ้น

ด้วยแนวโน้มการเติบโตทางด้านเทคโนโลยี บวกกับสถานการณ์โควิด19 ในปัจจุบัน กลายเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้องค์กรต้องใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการทำงานมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทั้งการทำงานระยะไกล และการใช้ระบบอัตโนมัติ รวมไปถึงการเปลี่ยนวิธีค้าขายแบบดั้งเดิมไปสู่การตลาดแบบดิจิทัล   

ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ มีส่วนเร่งให้ทุกองค์กรต้องยกระดับตนเองไปสู่องค์กรดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน และพร้อมส่งมอบการบริการที่ทันสมัยให้กับลูกค้า และป้องกันไม่ให้ถูก Digital Disruption

Portalnet
ศิริลักษณ์ ชื้นประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด

ศิริลักษณ์ ชื้นประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันเทรนด์เทคโนโลยีด้าน Hybrid Cloud, AI และ Security ได้รับความสนใจทั้งองค์กรขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่มากขึ้น เนื่องจากจะช่วยตอบโจทย์องค์กรขนาดใหญ่ที่มีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน มีฐานข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก

ให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด จึงได้ร่วมกับ IBM นำเสนอโซลูชัน IBM Cloud Pak และ IBM POWER10 เครื่องมือสำหรับการทำ Digital Transformation ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่อย่างองค์กรด้านสาธารณูปโภค, สถาบันการเงิน, และองค์กรภาครัฐที่ต้องให้บริการประชาชนเป็นจำนวนมาก เป็นต้น

สำหรับโซลูชัน IBM Cloud Pak นี้ เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีด้าน Hybrid Cloud ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ที่ต้องการ ได้ทั้งแบบ On Premise แบบเดิม และบน Cloud Platform จึงมีความยืดหยุ่นสูง และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว

รองรับการบริหารจัดการ และการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจ และสามารถขยายระบบได้คล่องตัวตามการใช้งานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต อีกทั้งมีความปลอดภัยสูง และมีความเสถียรสูง ผสานกับ IBM POWER10 ซีพียูที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์โครงสร้างพื้นฐาน ที่ทำให้ระบบงานหรือแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่

สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วทันใจ ด้วยสถาปัตยกรรมขนาด 7nm ที่มาพร้อมกับการประหยัดพลังงาน และความสามารถด้าน AI สามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดจาก Cybersecurity ได้ ทำให้มีความปลอดภัยของข้อมูลและมีเสถียรภาพสูง  

“ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะช่วยตอบโจทย์การทำงานแบบดิจิทัลขององค์กร แต่การเลือกผู้พัฒนาระบบที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ก็มีส่วนสำคัญในการช่วยให้องค์กรเปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งผู้พัฒนาระบบที่ดีจะต้องศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ

เจาะลึกกระบวนการทำงานในแต่ละธุรกิจที่มีความแตกต่าง เพื่อให้สามารถนำเสนอโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ และแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของลูกค้าได้ และที่สำคัญต้องสามารถส่งมอบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพตรงตามกำหนดเวลา และใช้งานได้จริง” ศิริลักษณ์ กล่าว

Portalnet

บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด ในเครือ บริษัท สามารถ เทลคอม เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการด้านที่ปรึกษา ออกแบบและวางระบบ รวมถึงดูแลระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ( ERP) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ SAP อย่างครบวงจร รวมถึงให้คำปรึกษา และวางระบบด้านการบริการจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

โดยได้รับความไว้วางใจจากองค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ให้ออกแบบ พัฒนา และสนับสนุนการใช้งานระบบ SAP  อย่างต่อเนื่อง เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีฐานข้อมูล SAP HANA ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน การไฟฟ้านครหลวง และ การประปานครหลวง, รวมถึงสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น 

โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Partner Center of Expertise จาก SAP ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงการทำงานที่ได้มาตรฐาน รวมถึงบุคลากรในบริษัทที่มีความชำนาญ และรู้จริงจนได้รับการรับรอง ด้านการบริหารงานโครงการบนระบบ SAP (Certificate  PMP = Project Management Professional )

และได้รับมาตรฐานสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ CMMI Level 3 จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะส่งมอบระบบ และการบริการต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานในระดับสากล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ  สนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้อย่างแท้จริง

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.portalnet.co.th

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก pixabay.com

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.