SAMART มั่นใจธุรกิจเติบโต พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ

SAMART

สามารถ (SAMART) มั่นใจธุรกิจเติบโต พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 25-27 มกราคม 2565…

SAMART มั่นใจธุรกิจเติบโต พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น มั่นใจธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง จากกระแส Digital Transformation และสถานการณ์โควิดคลี่คลาย จึงประกาศความพร้อมในการเสนอขาย หุ้นกู้ของบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2565 ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2565 โดยหุ้นกู้อายุ 3 ปี ในอัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

SAMART
ธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น

ธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี ผลตอบแทน 4.25% แก่นักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2565 

โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,200 ล้านบาท และสำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าหุ้นกู้ไม่เกิน 1,700 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินชั้นนำ

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์ คิงฟอร์ด จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ และเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เนื่องจากธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทสามารถเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีโอกาสเติบโตไปพร้อมๆกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และการเร่งเสริมศักยภาพขององค์กรธุรกิจต่างๆ บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสและได้พัฒนา Technology & Business Solutions ต่าง ๆ

เพื่อรองรับโอกาส และการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงที่ผ่านมา ธุรกิจในเครือที่เกี่ยวข้องกับสนามบินจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 บ้าง แต่ก็มั่นใจว่าธุรกิจเหล่านั้นจะฟื้นตัวอย่างแน่นอนเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย

SAMART

“บริษัทฯ จึงเชื่อว่าการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยมีปัจจัยสนับสนุน 4 ประการคือ 1. อายุหุ้นกู้ 3 ปี ไม่ยาวเกินไป และให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ  2. ให้ผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ย 4.25%   

ซึ่งถือเป็นผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง 3. มีความน่าเชื่อถือโดยบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในเกณฑ์  BBB+ โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 4. บริษัทมีความมั่นคงทางการเงิน และมีศักยภาพในการเติบโตจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และการลงทุนภาครัฐ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัล อีกทั้งเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลาย บริษัทก็มีแผนในการนำบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด ที่ให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศ ครอบคลุมน่านฟ้าประเทศกัมพูชา เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้เคยประกาศไว้” ธีระชัย กล่าว

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.