Shopee ส่งแคมเปญ “11.11 Big Sale” มุ่งสร้างอีคอมเมิร์ซให้เป็นโลกของทุกคน

ช้อปปี้ (Shopee) ส่งแคมเปญ “11.11 Big Sale” มุ่งสร้างอีคอมเมิร์ซให้เป็นโลกของทุกคน พร้อมดึงศักยภาพของอีคอมเมิร์ซเพื่อเกื้อหนุนทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่…

Shopee ส่งแคมเปญ “11.11 Big Sale” มุ่งสร้างอีคอมเมิร์ซให้เป็นโลกของทุกคน

ทอเรนซ์ แพง ประธานฝ่ายปฎิบัติการ ช้อปปี้ กล่าวว่า ธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนโดยเฉพาะในปี 2563 นี้ สำหรับการเปิดตัวแคมเปญ 11.11 Big Sale ครั้งนี้ ช้อปปี้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสรรสร้างประโยชน์และโอกาสใหม่ ๆ

ในการพัฒนาธุรกิจบนอีคอมเมิร์ซให้แก่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง เราตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทการเป็นองค์กรแถวหน้าที่สามารถก้าวนำการเปลี่ยนแปลง และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของเรา จากจุดแข็งทั้งหมดที่เรามี เราต้องการสร้างแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ ๆ

ให้แก่ทั้งผู้ขายรายย่อย และผู้ประกอบการรายใหญ่ รวมถึงการพัฒนาช่องทางสำหรับการจับจ่ายใช้สอย และเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งาน ไปจนถึงการพัฒนาแนวทางการสร้างความสำเร็จให้แก่ทุกร้านค้า และแบรนด์ธุรกิจบนโลกอีคอมเมิร์ซ

เพื่อเป็นการสร้างอีคอมเมิรซ์ให้เป็นโลกของทุกคน ช้อปปี้พร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมไทย ร้านค้าและแบรนด์ธุรกิจ รวมถึงผู้ใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในแคมเปญ ช้อปปี้ 11.11 Big Sale

Shopee

สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมไทย ดึงศักยภาพจาก ecosystem ของเราเพื่อการสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส ในฐานะแพลตฟอร์มสำหรับทุกคน ช้อปปี้มุ่งยกระดับสังคมและชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุก ชีวิต ด้วยการเปิดตัวแคมเปญ 11.11 Big Charity แคมเปญการกุศลระดับภูมิภาค

จัดตั้งขึ้นเพื่อกระตุ้นการรับรู้และเปิดรับบริจาคให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาสทั่วทั้งภูมิภาค สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของช้อปปี้ที่เชื่อว่าบุคลากรทุกคน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนควรได้รับโอกาสที่จะนำพาให้พวกเขาประสบความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

11.11 Big Charity จะจัดขึ้นในทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ช้อปปี้ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเพื่อสังคมที่น่าเชื่อถือ เหล่าดาราและเซเลบริตี้ รวมถึงแบรนด์ชั้นนำต่างๆ สำหรับประเทศไทย

ช้อปปี้ให้การสนับสนุนแก่องค์กรองคการ์ยูนิเซฟ ประเทศไทย ในการสร้างเสริมโภชนาการในกลุ่มเด็กปฐมวัย และส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก และเยาวชนไทย โดยเชิญชวนผู้ใช้งานร่วมสมทบทุนบริจาคผ่านหลากหลายช่องทางใหม่

ไม่ว่าจะเป็น การร่วมเล่นเกมในแพลตฟอร์มช้อปปี้ การร่วมเข้าแข่งขันกับแบรนด์ชั้นนำและเซเลบริตี้ชื่อดังผ่านไมโครไซต์ 11.11 Big Charity ที่จัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะ

สร้างโอกาสใหม่ให้แก่ทุกร้านค้า และแบรนด์ธุรกิจ ปลดล็อคการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซสำหรับผู้ขาย ร้านค้ารายเล็กและรายใหญ่ รวมถึงแบรนด์ธุรกิจ การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไต้หวันก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ แก่ทั้งผู้ขาย ร้านค้า และแบรนด์ธุรกิจ

สำหรับช้อปปี้ สามารถสังเกตแนวโน้มของสัญญาณการเติบโตนี้ได้จากจำนวนร้านค้าและผู้ขายที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 60% บนแพลตฟอร์มเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากจำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้ขายที่มองหาช่องทางการเติบโตของธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้สร้างความหลากหลาย

และขยายภูมิทัศน์ไปในระดับภูมิภาค ทว่า ไม่มีแนวทางใดเพียงแนวทางเดียวที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจนี้ได้ดีที่สุด เพราะผู้ขายทุกคนต่างต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนบนเส้นทางการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล

ช้อปปี้จึงได้ขยายขอบเขตมาตรการการสนับสนุนผู้ขาย ร้านค้า และแบรนด์ธุรกิจ พร้อมเฟ้นหาแนวทางต่างๆ เพื่อทำให้ทุกฝ่ายสามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายได้ในทุกระดับประสบการณ์ และขนาดของธุรกิจ

 • ช่วยเหลือผู้ขายใหม่และผู้ขายปัจจุบันบนแพลตฟอร์มช้อปปี้ พร้อมเอาชนะสถานการณ์ความไม่แน่นอนทั่วโลก : ผู้ขาย ร้านค้า และแบรนด์ธุรกิจทั่วทั้งภูมิภาคมากกว่า 300,000 ราย ได้เข้าร่วม “ช้อปปี้ Seller Support Package” ภายในเดือนเมษายนที่ได้เปิดตัว ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ส่งผลให้ยอดขายของผู้ขายใหม่มีการเติบโตมากขึ้นกว่า 6 เท่าในช่วงแคมเปญ “ช้อปปี้ 9.9 Super Shopping Day” ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา

ยกระดับช้อปปี้ Universityเน้นส่งเสริมผู้ขายหลากหลายกลุ่ม : ช้อปปี้ยกระดับโปรแกรม “ช้อปปี้ University” โดยการปรับหลักสูตรให้เท่าทันและมีเนื้อหาเข้มข้นสอดรับกับยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งพัฒนา Seller Education Hub ในช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผู้ขายทุกคนสามารถเข้าถึง

และได้พัฒนาทักษะการจำหน่ายสินค้าในตลาดอีคอมเมิร์ซ และเมื่อเร็วๆ นี้ ช้อปปี้ยังได้ร่วมมือกับ 4 ธนาคารยักษ์ใหญ่ในประเทศไทย ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารยูโอบี

เพื่อริเริ่มการเป็นกลุ่มสถาบันการเงินกลุ่มแรกที่เข้ามาช่วยมอบทักษะความรู้ทางการเงินให้ผู้ขายได้พัฒนาความรู้ในด้านการจัดการบริหารการเงินเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในเศรษฐกิจดิจิทัล

 • Seller Masterclassขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของผู้ขาย โดยการนำเครื่องมือใหม่ๆ มาปรับใช้ให้สอดรับกับเทรนด์ยุคใหม่

ในประเทศไทย ช้อปปี้มีการเปิดตัว “Seller Masterclass” ที่ช่วยให้ผู้ขายเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ ช้อปปี้ ไลฟ์ ได้ดียิ่งขึ้น โดยเชิญชวนนักสตรีมเมอร์ที่ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมในแพลตฟอร์มช้อปปี้ ให้มาแบ่งปันความรู้ และเคล็ดลับสุดพิเศษให้แก่ผู้ขายที่ต้องการเข้าถึงฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นผ่าน ช้อปปี้ ไลฟ์

ช้อปปี้ยังช่วยผลักดันแบรนด์ธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้เกิดการเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับเหล่านักช้อปยุคดิจิทัลทั่วภูมิภาค โดยในปี 2563 ช้อปปี้ ได้ร่วมสร้างปรากฏการณ์ 600 Super Brand Days ร่วมกับแบรนด์ชั้นนำต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Disney, Samsung และ LOreal ที่ให้ความเชื่อถือ

และไว้วางใจให้ช้อปปี้เป็นคีย์สำคัญในการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์ และสร้างการเติบโตของยอดขาย นอกจากนี้ แคมเปญ 10.10 Brands Festival ที่ผ่านมานั้น ยังชี้ให้เห็นว่าช้อปปี้สามารถเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตให้แก่แบรนด์พันธมิตรใน ช้อปปี้ มอลล์ โดยมียอดการเข้าชมและให้ความสนใจสินค้าพุ่งสูงขึ้น 2.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาปกติ

สร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกันระหว่างผู้ใช้งานและแพลตฟอร์มช้อปปี้ : ร่วมสร้างคอมมูนิตี้ของเหล่านักช้อปที่จะเปลี่ยนเป็นพลังในการพลิกโฉมรูปแบบการช้อปปิ้งออนไลน์ไปอย่างสิ้นเชิง โดยช้อปปี้ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างพื้นที่ในการเชื่อมต่อ พูดคุย และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ใช้งานของเราทั่วทั้งภูมิภาค

ผู้ใช้งานช้อปปี้จะเพลิดเพลินไปกับสินค้าที่น่าสนใจมากมายจากหลายหมวดหมู่ และช้อปอย่างคุ้มค่าไปกับดีลดี ๆ ทุกวัน นักช้อปยังได้สัมผัสกับประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ไม่เหมือนใคร และสามารถร่วมสนุกผ่านฟีเจอร์ต่าง ๆ ภายในแพลตฟอร์มช้อปปี้ที่เปรียบเสมือนคอมมูนิตี้แห่งการช้อปปิ้งที่รู้ใจนักช้อปมากที่สุด

โดยหนึ่งในคอมมูนิตี้ยอดนิยมของช้อปปี้อย่าง ช้อปปี้ Moms Club คอมมูนิตี้สำหรับคุณแม่มือใหม่และมือเก๋าที่มีสมาชิกกว่า 1.5 ล้านคนทั่วภูมิภาค ได้มาร่วมแชร์ความชอบและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน พร้อมเพลิดเพลินกับการเข้าถึงแบรนด์ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกน้อยชั้นนำระดับโลกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ปลายนิ้ว

อาทิ Pampers, Enfa, Nestle คุณแม่นักช้อปสามารถเข้ามาศึกษาและเรียนรู้คอนเทนท์เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกน้อยจากเหล่าคุณแม่ผู้เชี่ยวชาญบนแพลตฟอร์มช้อปปี้ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ให้มากขึ้นอีกระดับ

ในช่วงที่ผ่านมา ช้อปปี้ได้เปิดตัว ช้อปปี้ Premium สร้างสรรค์ให้เป็นจุดหมายที่เปิดให้เหล่านักช้อปเข้าถึงสินค้าพรีเมี่ยม และแบรนด์เนมของแท้ได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเบื้องหลังของแบรนด์ต่าง ๆ

นอกจากนี้ ช้อปปี้ได้พัฒนาฟีเจอร์ต่าง ๆ ในแพลตฟอร์มอย่างสุดความสามารถ เพื่อสร้างประสบการณ์การซื้อขายออนไลน์ให้สนุก พิเศษ และคุ้มคว่ากว่าที่เคย

 • อัพเกรดฟีเจอร์ให้หลากหลาย เน้นการเข้าถึงผู้ใช้งานอย่างใกล้ชิด : ช้อปปี้พัฒนาฟีเจอร์ในแพลตฟอร์มให้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของการเชื่อมต่อผู้ขาย ร้านค้าและแบรนด์ธุรกิจให้เข้ากับผู้ใช้งานเพื่อเป็นการต้อนรับการกลับมาของแคมเปญประจำปี 11.11 Big Sale ครั้งนี้ อาทิ ช้อปปี้ ไลฟ์ ที่ได้พัฒนาลูกเล่นใหม่อย่างการเปิดประมูล และการเปิดการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชมเพื่อทำให้การ Live ทุกครั้งตื่นเต้น น่าติดตาม และสนุกยิ่งขึ้น รวมไปถึง ช้อปปี้ Feed ที่ได้รับการอัพเกรดให้มีการถ่ายทอดสดวิดีโอ หรือ Stories เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้แบบเรียลไทม์
 • ส่งความสุขถึงผู้ใช้งานชาวไทยกับ ช้อปปี้ 11.11 Big Game Show : สาวกนักช้อปเตรียมตัวให้พร้อมกับ “ช้อปปี้ 11.11 Big Game Show” เชิญชวนร่วมเล่นเกมสนุก ๆ พร้อมรอรับโปรโมชั่นเด็ดที่เตรียมเสิร์ฟให้ทุกคนถึงหน้าบ้าน โปรดติดตามและรอรับชมเพื่อร่วมลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 11 ล้านบาท
 • ช้อปปี้ Live Idol : ช้อปปี้เชื่อมั่นในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมได้ ช้อปปี้ออกเฟ้นหานักเรียน นักศึกษาผู้ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นดาวเด่นจากทั่วทั้งประเทศ โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ มาร่วมแสดงความสามารถและสร้างสรรค์การแสดงสุดเจ๋งผ่าน ช้อปปี้ ไลฟ์ ผู้ชนะจะได้เป็นไอดอลดาวเด่นบนช้อปปี้ และได้รับรางวัลมูลค่าสูงถึง 70,000 บาท ช้อปปี้ ไลฟ์ ไอดอล เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึงวันที่ 29 ตุลาคมนี้เท่านั้น

ไฮไลท์สุดพิเศษของ ช้อปปี้ 11.11 Big Sale แคมเปญสุดยิ่งใหญ่ประจำปี

Shopee

นอกเหนือจากกองทัพโปรโมชั่นและดีลดีๆ ที่คัดสรรมาเพื่อนักช้อปทุกคนแล้ว ช้อปปี้ยังมีเซอร์ไพร์สใหญ่ที่จะทำให้ทั้งวงการสั่นสะเทือนกับการประกาศเปิดตัว หม่ำ เท่ง และโหน่งสามนักแสดงตลกขวัญใจคนไทยทั้งประเทศ ในฐานะ Campaign Ambassadors ล่าสุด ที่จับมือกันมาทำกิจกรรมมากมายร่วมกับช้อปปี้ พร้อมทั้งสร้างเสียงหัวเราะ ส่งมอบความสุข และรอยยิ้มให้กับผู้ใช้งานชาวไทยทุกคน 

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นักช้อปยังได้เพลิดเพลินไปกับโปรโมชั่นที่น่าสนใจใน ช้อปปี้ 11.11 Big Sale ที่เดียวเท่านั้น อาทิ

 • ลดทั้งร้านกว่า 50 % : ตื่นตาตื่นใจไปกับร้านค้าจากแบรนด์ชั้นนำที่ร่วมขนโปรโมชั่นลดทั้งร้านถึง 50% มาเอาใจนักช้อปส่งท้ายปี ไม่ว่าจะเป็น Autobot, La Roche-Posay, P&G, Philips, Tefal, Tesco Lotus, Unilever, Wacoal Thailand และอื่นๆ อีกมากมาย
 • ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ : ในเที่ยงวัน และเที่ยงคืนของทุกวัน นักช้อปมีสิทธิร่วมลุ้นเก็บโค้ดส่งฟรีโดยไม่มีขั้นต่ำในทุกการซื้อสินค้าบนช้อปปี้
 • Flash Sale เริ่มต้นเพียง 9 บาท : จัดเต็มเพื่อนักช้อปทุกกลุ่ม ช้อปปิ้งอย่างสะดวกสบายในราคาสุดประหยัดได้ในทุกหมวดหมู่สินค้า เริ่มต้นเพียง 9 บาท
 • AirPay ส่งโปรโมชั่นเด็ดไม่อั้น :มอบโค้ดส่วนลดพิเศษมูลค่าสูงสุดกว่า 1,500 บาท และโปรโมชั่นส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำเมื่อจ่ายค่าสินค้าผ่าน AirPay Wallet บนช้อปปี้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับการกลับมาของแคมเปญ “ช้อปปี้ 11.11 Big Sale” ให้พิเศษยิ่งขึ้น ช้อปปี้จัด Deals Near Me มอบดีลจากหลากหลายแบรนด์ดังยอดฮิต อาทิ Dairy Queen McDonald’s และ KOI ราคาเริ่มต้นเพียง 1 บาทเท่านั้น

Shopee

เต็มอิ่มกับสิทธิพิเศษมากมาย จากแบรนด์พันธมิตรชั้นนำ

 

“ช้อปปี้” จับมือกับแบรนด์พันธมิตรชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ธนาคารกสิกรไทย บัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) วีโว่ โรงพยาบาลกรุงเทพ เมืองไทยประกันภัย และอื่นๆ มากมาย เพื่อมอบสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟเอาใจนักช้อป

 • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ : มอบส่วนลดกว่า 60% เมื่อซื้อตั๋วภาพยนตร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคมนี้เท่านั้น พร้อมอิ่มอร่อยไปกับ “Popcorn Day” ของว่างคู่หูยามดูหนัง ในราคาเริ่มต้นเพียง 9 บาทในช้อปปี้
 • ธนาคารกสิกรไทย : นักช้อปที่ซื้อสินค้าครบ 8,399 บาท และชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิตกสิกรไทยบนช้อปปี้ มีสิทธิร่วมลุ้นรับโค้ดส่วนลดมูลค่ากว่า 2,550 บาท
 • บัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) : แลก 1,999 พ้อย เพื่อรับโค้ดส่วนลดมูลค่า 450 บาท
 • วีโว่ : วีโว่เปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุด “Vivo Y1s” ราคาเริ่มต้นเพียง 2,999 บาท พิเศษสุดที่ช้อปปี้ที่เดียวเท่านั้น ภายในวันที่ 25 ตุลาคมถึงวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ : พบกับแพคเกจตรวจสุุขภาพประจำปี “Vital Check Up” ในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,111 บาท
 • เมืองไทยประกันภัย : ปลอดภัยในทุกช่วงเวลากับประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพจากเมืองไทยประกันภัย ผู้ใช้งานช้อปปี้จะได้รับ ช้อปปี้ Coins สูงสุด  2,000 Coins ตามยอดเบี้ยประกันภัย 

ช้อปปี้ 11.11 Big Sale คือ การนำบริบทของปรากฏการณ์ระดับโลกมาปรับสู่ปรากฏการณ์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในภูมิภาคของเราอย่างแท้จริง ทั้งนี้ การเปิดตัวแคมเปญ ช้อปปี้ 11.11 Big Sale นับว่าเป็นการตอกย้ำความสำเร็จจากแคมเปญ 9.9 และ 10.10 ที่ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีในช่วงที่ผ่านมา

และเป็นการสานต่อวิสัยทัศน์ของช้อปปี้ในการมุ่งเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ผู้ขาย ร้านค้าและแบรนด์ธุรกิจ เราขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับประสบการณ์ของโลกอีคอมเมิร์ซที่เปิดกว้างให้สำหรับทุกคน โดยเฉพาะในแคมเปญ ช้อปปี้ 11.11 Big Sale ครั้งนี้” เทอเรนซ์ กล่าว

ร่วมช้อปไปกับวาระแห่งการช้อปปิ้งประจำปี ช้อปปี้ 11.11 Big Sale ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้ที่ https://shopee.co.th/11-11

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.