“ธุรกิจ และเทคโนโลยีที่ยั่งยืน” แนวทางสู่อนาคตโลกสีเขียวของ Huawei

Huawei

“ธุรกิจ และเทคโนโลยีที่ยั่งยืน” แนวทางสู่อนาคตโลกสีเขียวของ หัวเว่ย และองค์กรชั้นนำทั่วโลก เพื่อเตรียมพร้อมรับโอกาสใหม่ ๆ…

ธุรกิจ และเทคโนโลยีที่ยั่งยืน” แนวทางสู่อนาคตโลกสีเขียวของ Huawei

ในโลกทุกวันนี้ ภาคธุรกิจต่าง ๆ กำลังค้นหาวิธีสร้างเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงพัฒนาโครงสร้างทางธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมรับโอกาสใหม่ ๆ ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากข้อตกลงที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และดูแลโลกของเราไปพร้อมกัน อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ICT ถือว่าเป็นผู้นำในด้านนี้มาโดยตลอด

เนื่องจากมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น กระบวนการลดการใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังช่วยภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในการลดการปล่อยมลภาวะทั่วโลกเช่นกัน

Huawei

แคทเธอรีน เฉิน รองประธานอาวุโส และคณะกรรมการบริหาร ของ หัวเว่ย ได้กล่าวเกี่ยวกับการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนไว้อย่างน่าสนใจในงาน Responsible Business 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดย Reuters ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่า การไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนเพิ่ม ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการขยะนั้นเป็นหัวใจของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ การเดินหน้าใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

โดยปัจจุบัน โซลูชัน หัวเว่ย Smart PV ซึ่งตอบโจทย์ในด้านนี้ได้รับการนำไปประยุกต์ใช้ในกว่า 60 ประเทศทั่วโลกแล้ว ช่วยลดต้นทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 7% เมื่อนำไปใช้ในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ และหากนำไปใช้ในภาคธุรกิจหรือตามบ้านเรือน ก็จะช่วยเพิ่มการสร้างพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 2% และช่วยลดค่าใช้ไฟลงได้

Huawei
แคทเธอรีน เฉิน รองประธานอาวุโส และคณะกรรมการบริหาร ของ หัวเว่ย

หัวเว่ยเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดมั่นในหลักการของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดมา ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การปฏิบัติการ ไปจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการ เพราะเป้าหมายขององค์กรคือ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน สนับสนุนการใช้งานพลังงานหมุนเวียน

และเดินหน้าเข้าไปมีส่วนช่วยระบบเศรษฐกิจที่มีการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา หัวเว่ยได้ทำงานร่วมกับผู้ผลิต 93 ราย ที่อยู่ใน 100 ลำดับแรก เพื่อตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน โซลูชัน หัวเว่ย PV ที่ตั้งอยู่ในเขตโรงงานของ หัวเว่ย ได้ผลิตไฟฟ้าจำนวน 12.6 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)

มีการใช้พลังงานสะอาดไปกว่า 1,550 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงได้มากกว่า 620,000 ตัน นอกจากนี้โครงการรีไซเคิลอุปกรณ์ใช้แล้วใน 48 ประเทศทั่วโลก ก็รีไซเคิลขยะอีเลคทอนิคส์ไปได้มากกว่า 4,500 ตัน

Huawei

ทั้งนี้ หัวเว่ยเป็นหนึ่งในองค์กรเพียงแค่ 5% ที่ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่ม ชั้นนำ ของโครงการ Carbon Disclosure Project (CDP) โดย CDP มีการให้คะแนนองค์กรต่าง ๆ กว่า 9,000 องค์กร ในรายงานที่เปิดเผยในปี พ.ศ. 2563

งาน Responsible Business 2021 ถือเป็นงานที่ให้ข้อมูลสำคัญแก่องค์กรธุรกิจเพื่อนำไปลงมือทำ และสร้างความแตกต่างได้ โดยมีหน่วยงานตัวแทนทั้งจากภาครัฐ และเอกชน รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ที่มีต่อข้อตกลงระหว่างประเทศ คำมั่นสัญญา และการวัดความสำเร็จในเรื่องการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

 

ด้าน เลียม ดาวด์ ผู้อำนวยการของ Reuters Events Sustainable Business กล่าวว่า งาน Responsible Business 2021 ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ภาคธุรกิจควรหันมามองวิธีการทำธุรกิจกันใหม่ และงานนี้ยังเป็นพื้นที่สำหรับทุกฝ่ายในการหาทางสร้างความร่วมมือ แผนงาน และนวัตกรรมใหม่ ๆ

โดยหัวเว่ยก็มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ และยังสามารถเป็นต้นแบบให้กับบริษัทอื่น ๆ ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่องค์กรของตัวเองได้อีกด้วย

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.