“Telemedicine” ทางออกสำหรับช่วงเวลาของโรคระบาดไวรัสโควิด-19

Telemedicine

สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) ออกโรงแนะวิธีใช้เทคโนโลยีระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อช่วยวงการแพทย์…

highlight

  • ไต้หวัน โชว์ศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) โดยการรวมเทคโนโลยี AI เข้ากับ Big Data เพื่อทำงานผ่านระบบข้อมูลทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผ่านภาพ ตอบรับกระแสการระบาดไวรัสโควิด19
  • ผลสำรวจตลาดโลกของ ระบบแพทย์ทางไกล มีแนวโน้มเติบโตก้าวกระโดดในอนาคต สะท้อนความต้องการการบริการทางการแพทย์ยุคใหม่

Telemedicine” ทางออกสำหรับช่วงเวลาของโรคโควิด-19

วอลเตอร์ เย ประธาน และประธานกรรมการผู้จัดการ สภาส่งเสริมการค้า และการส่งออกไต้หวัน Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) เปิดเผยว่า ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข

จากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ทำให้ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องการการรักษาอย่างสม่ำเสมอ และผู้ที่จำเป็นต้องใช้บริการทางการแพทย์อื่น ๆ มีความกังวลในการติดเชื้อไวรัสจากการไปสถานพยาบาล อีกทั้ง ในกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ในชุมชนห่างไกล ยากต่อการเข้าถึงสถานพยาบาล

ทำให้ เทคโนโลยี ระบบแพทย์ทางไกล เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อระบบสาธารณสุข และถือเป็นทางออกที่ดีในช่วงเวลานี้ เทคโนโลยีนี้ สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ลดค่าใช้จ่ายการรักษา และผู้ป่วยสามารถเข้าถึงแพทย์ได้อย่างทันท่วงที

Telemedicine
วอลเตอร์ เย ประธาน และประธานกรรมการผู้จัดการ สภาส่งเสริมการค้า และการส่งออกไต้หวัน Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)

โดยจากผลสำรวจของ Global Market Insights ชี้ให้เห็นว่า มูลค่าตลาดโลกของ ระบบแพทย์ทางไกล มีมูลค่า 38.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นไปถึง 130.5 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 19.2 ไต้หวัน

ได้รวบรวมข้อดีของข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และจุดแข็งทางการแพทย์เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ไต้หวันมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม ระบบแพทย์ทางไกล โดยการรวมเทคโนโลยี AI เข้ากับ Big Data เพื่อทำงานผ่านระบบข้อมูลทางการแพทย์ และการวิเคราะห์ผ่านภาพ

 

วันนี้ อุตสาหกรรม Telehealth (บริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต) เป็นการรวมกันของ ระบบการจัดการ Telehealth  การพยาบาลแบบ Telehealth และระบบแพทย์ทางไกล ทั้งนี้ ระบบการจัดการ Telehealth ได้บริษัท Leadtek Research Inc. – องค์กรที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence

มาสร้างแพลตฟอร์มการจัดการสุขภาพกายและใจ โดยใช้สร้อยข้อมือที่ทำร่วมกับแบรนด์ amor ทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การบันทึกการนอนหลับ ดัชนีความล้า ดัชนีวงจรชีวิต และดัชนีความเครียดทางกายภาพ นำมาทำนายความเสี่ยงผ่านเทคโนโลยี AI  วิเคราะห์แนวโน้มส่วนบุคคล ไปจนถึงคำแนะนำที่เป็นประโยชน์

Telemedicine

เพื่อนำข้อมูลไปดูแลตนเองต่อไป ในส่วนของ Telehealth  การพยาบาล  การประเมินสุขภาพ  และการเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกาย ระบบอัจฉริยะที่พัฒนาโดย Netown Healthcare Experience นั้น ถือได้ว่าเป็นระบบแรกในไต้หวันที่ได้บูรณาการการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ

เช่น การประเมินการสูญเสียของกล้ามเนื้อ และ การประสานงานของกล้ามเนื้อ ผ่านเครื่องเดียวโดยใช้ AI กําหนดการออกกําลังกายแบบอัจฉริยะ ซึ่งมีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความพิการในหมู่ผู้สูงอายุได้ ทั้งนี้กลุ่มการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้อง และแม่นยำที่สุด (The Rightest Precision Health Combined Care Circle)

ที่ถูกสร้างขึ้นโดย Bionime Corporation ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสถานีบริการด้านสุขภาพแบบดิจิตอล และแปลงเป็นข้อมูลที่อ่านเข้าใจได้ง่าย การบริการด้านการพยาบาล telecare มีประสิทธิภาพสูง ด้วยการจัดหาโรงพยาบาล และคลินิกที่ได้มาตรฐาน พร้อมด้วยโซลูชั่นในการจัดการที่สมบูรณ์แบบมารองรับ

ทั้งนี้รวมไปถึงการติดตามดูแลนอกสถานที่อย่างต่อเนื่องด้วย ทั้งนี้ในส่วนของ ระบบแพทย์ทางไกล นั้น โทโนมิเตอร์มือถือแบบดิจิตอล Horus Scope ที่พัฒนาโดย Medimaging Integrated Solution Inc. พร้อมแก่การใช้งานสำหรับแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา และเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

Telemedicine

สามารถผลิตออกมาผ่านทางการถ่ายภาพแบบดิจิตอลหรือการบันทึกวิดีโอ ภาพถ่ายจะถูกส่งไปถึงแพทย์ที่อยู่ห่างไกลเพื่อทำการวินิจฉัยต่อไป เครื่องมือวิเคราะห์แบบ point-of-care ที่พัฒนาโดย iXensor Inc. สามารถอ่านค่าน้ำตาลสะสมในเลือด (Glycated Hemoglobin) และไขมันในเลือดจากการเจาะเลือดจากปลายนิ้วผ่านทางเลนส์

ด้านหน้าบนโทรศัพท์มือถือได้ โดยใช้เวลาเพียงแค่ 3 นาที ข้อมูลต่างๆ จะถูกอัพโหลดไปบนคลาวด์ และส่งตรงไปยังระบบเวชระเบียนในเวลาเดียวกัน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลสามารถวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ยิ่งใหญ่ของระบบ Telehealth 

ในช่วงเวลาของโรคระบาดนี้ โดยไต้หวันถือเป็นแนวหน้าของโลกที่มีความพยายามในการป้องกันโควิด-19 ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาล ด้วยข้อมูลที่โปร่งใส และความแข็งแกร่ง ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของไต้หวัน

ทั้งนี้ สภาส่งเสริมการค้า และการส่งออกไต้หวัน (The Taiwan External Trade Development Council) ยังคงพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง และจะมีการจัดงาน Taiwan International Medical and Healthcare Exhibition ที่ Taipei Nangang Exhibition Center อาคาร 2

Telemedicine

ในระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคมนี้ และจะผลักดันธุรกิจที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence ให้เข้าร่วมในงาน  American Association for Clinical Chemistry and Clinical Laboratory Equipment Exhibition ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม  งาน ASEAN Senior Care & Wellness Expo ที่ประเทศมาเลเซีย

ในเดือนสิงหาคม และงาน MEDICA ที่ประเทศเยอรมนี ในเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ผลิตไต้หวันในการขยายโอกาสทางธุรกิจในระดับโลกต่อไป

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.