Thailand Post อัพโซลูชันการส่งรับ “การแพทย์ทางไกล” รับปี 65

Thailand Post

ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) อัพโซลูชันการส่งรับ “การแพทย์ทางไกล” รับปี 65 ขยายปริมาณบริการจัดส่งยา-เวชภัณฑ์ ย้ำจุดแข็งศักยภาพเครือข่าย…

highlight

  • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขานรับยุคการแพทย์ทางไกล เดินหน้าพัฒนาบริการจัดส่งยา และเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยยังคงจัดส่งอุปกรณ์ และยาที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลกว่า 400 แห่ง อาทิ เตียงสนาม น้ำยาล้างไต ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งในปี 2564 มีปริมาณกว่า 1 ล้านชิ้น  นอกจากนี้ ยังอยู่ในช่วงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน มาทดลองการจัดส่งยา และเวชภัณฑ์ในพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงยาก ซึ่งคาดว่าในปี 2565 จะมีการนำร่องสู่โครงการต้นแบบในการให้บริการเพื่อขยายการให้บริการต่อไป

Thailand Post อัพโซลูชันการส่งรับ “การแพทย์ทางไกล” รับปี 65

Thailand Post
ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยเริ่มคุ้นชินกับการใช้บริการแพทย์ทางไกล (Telehealth/ Telemedicine) และบริการรับยา และเวชภัณฑ์ทางไปรษณีย์ ซึ่งเป็นการปรับตัวให้สอดรับตามสถานการณ์โรคโควิด-19

ดยบริการนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ช่วยลดระยะเวลา ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส รวมถึงลดความแออัดในโรงพยาบาล ตลอดจนยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาลที่ต้องปฏิบัติภารกิจภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อ และการรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก

“จากการให้บริการที่ใกล้ชิดกับประชาชนของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย เราไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่การขนส่งสิ่งของ แต่ยังให้ความสำคัญกับชีวิต และสุขภาพของคนไทยในภาวะที่ทุกคนยังต้องเผชิญกับโรคโควิด-19 ซึ่งไปรษณีย์ไทยก็ไม่หยุดการทำหน้าที่ในการเป็นตัวกลางส่งต่อสุขภาพดี ไม่ว่าจะเป็น ยา เวชภัณฑ์ สิ่งของจำเป็น

Thailand Post

อาทิ เตียงสนาม รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิอย่างน้ำยาล้างไต และกระดาษซับเลือดสำหรับทารกแรกเกิดจากโรงพยาบาลกว่า 400 แห่งถึงผู้ใช้บริการทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ป่วย โควิด-19 ในโครงการ Home IsolationCommunity Isolation 

โดยในปี 2564 มียอดรวมปริมาณการขนส่งมากกว่าหนึ่งล้านชิ้น ซึ่งบุรุษไปรษณีย์ทุกคนทำหน้าที่ด้วยหัวใจ เพราะทุกคนตระหนักดีว่าในการส่งยา และเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้รับปลายทาง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศดยนอกจากจะส่งด่วนด้วยบริการ EMS แล้ว ไปรษณีย์ไทยยังได้นำเทคโนโลยีต่าง ๆ

เข้ามาใช้พัฒนาการให้บริการให้มีความเหมาะสมกับประเภทของสิ่งของ และพื้นที่ที่จัดส่ง ซึ่งปัจจุบันไปรษณีย์ไทยอยู่ระหว่างศึกษา และพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาทดลองให้บริการจัดส่งยา และเวชภัณฑ์ผ่านอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนในพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงยาก

Thailand Post

เพื่อเป็นการพัฒนา-ต่อยอดบริการด้านสาธารณสุข และยกระดับการให้ บริการให้สามารถจัดส่งยาให้กับผู้รับปลายทางได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางออกจากบ้าน ซึ่งคาดว่าในปี 2565 จะได้นำร่องโครงการต้นแบบในการให้บริการต่อไป”

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการจัดส่งยา และเวชภัณฑ์ทางไปรษณีย์เพื่อความสะดวก และลดการแออัด สามารถติดต่อ ขอใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา และสำหรับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใดที่ต้องการเปิดให้บริการในลักษณะดังกล่าว

Thailand Post

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายการขาย และการตลาดไปรษณีย์ด่วนพิเศษโลจิสติกส์ โทรศัพท์ 02 -831-3975, 02-982-8222 หรือทาง THP Contact Center 1545 www.thailandpost.co.th และที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง 

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.