The 1 ชี้ช่องตลาด Prestige Beauty เติบโตสูงยุคหลังโควิด

The 1

เดอะวัน (The 1) ชี้ช่องตลาด Prestige Beauty เติบโตสูงพบยอดการใช้จ่ายต่อบุคคลในกลุ่ม Prestige Beauty เพิ่มขึ้น +5% สวนทางกับเศรษฐกิจภาพรวม…

The 1 ชี้ช่องตลาด Prestige Beauty เติบโตสูงยุคหลังโควิด

หรรษา วงศ์สิริพิทักษ์ Head of Marketing เดอะวัน กล่าวว่า นอกจากบทบาทในฐานะ Your Everyday Lifestyle App ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ให้กับสมาชิก เดอะวัน แล้ว เดอะวัน ยังมีความพร้อมที่จะเชื่อมโยงแบรนด์สู่ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดตรงใจ

โดยผสานความเชี่ยวชาญด้าน DataTech เข้ากับ Personalized Marketing ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อย่างที่เห็นได้ชัดเมื่อเกิดวิกฤตโควิด 19 ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน

เดอะวัน Insight จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้แบรนด์รู้ทันไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างตรงจุด ซึ่ง Prestige Beauty ถือเป็นหนึ่งกลุ่มสินค้าที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญและแบรนด์ไม่อาจมองข้าม

The 1
หรรษา วงศ์สิริพิทักษ์ Head of Marketing เดอะวัน

ล่าสุด เดอะวัน Insight นำเสนอเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคโควิด-19 ต่อกลุ่มสินค้าประเภท Beauty ซึ่งมีปัจจัยเปลี่ยนแปลงหลักอยู่ที่การถูกจำกัด และลดการเดินทางพบปะผู้คนและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ เริ่มด้วย 4 เทรนด์พฤติกรรมหลัก

ได้แก่ ใช้จ่ายกับผลิตภัณฑ์กลุ่มสกินแคร์มากขึ้น และแต่งหน้าน้อยลง ซึ่งเกิดจากการที่ผู้คนอยู่บ้านมากขึ้น และใส่หน้ากากอนามัยเสมอเมื่อออกนอกบ้าน ยืนยันด้วยตัวเลขยอดขายสกินแคร์ที่เติบโตถึง 11% ในขณะที่ยอดขายในกลุ่มเมกอัพตกลง 17% พร้อมแนะอีกหนึ่งโอกาสที่หลายคนอาจมองข้าม

คือ ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำหอมที่เติบโตสวนทางตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญและขัดกับความเข้าใจด้านพฤติกรรมโดยทั่วไป คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เมื่อต้องออกนอกบ้าน และพบปะผู้คน เพราะในยุคโควิดหลังปี 2019 เป็นต้นมา ยอดขายน้ำหอมกลับโตถึง 12%   

โดยเหตุผลส่วนหนึ่งมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่า น้ำหอมได้กลายเป็น Affordable Luxury ที่ช่วยบำบัดจิตใจให้กับผู้บริโภคในช่วงสภาวะนี้นั่นเอง

The 1

เดอะวัน Insight ยังพบว่า ยอดการใช้จ่ายต่อบุคคลในกลุ่ม Prestige Beauty เพิ่มขึ้น +5% สวนทางกับเศรษฐกิจภาพรวม สืบเนื่องจากการที่ไม่สามารถเดินทางข้ามประเทศได้ทำให้ให้ผู้บริโภคหันมาใช้จ่ายในประเทศมากขึ้น เป็นโอกาสที่ช่วยสร้างยอดขายในประเทศให้กับแบรนด์สินค้า Beauty ต่าง ๆ

ในส่วนของการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 122% โดยเมื่อพิจารณาข้อมูลรายบุคคลแล้ว พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้จ่ายในช่องทางออนไลน์ ยังคงซื้อผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยซื้อจากทางหน้าร้าน โดยพฤติกรรมการเปลี่ยนช่องทางการซื้อสินค้า Beauty นั้น สอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริโภค

ทั้งในและต่างประเทศ เห็นพ้องต้องกันว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว และยั่งยืน (Sustainable Growth) ดังนั้นกลยุทธ์แบบ OmniChannel จึงเป็นสิ่งที่แบรนด์ควรให้ความสำคัญในการเตรียมพร้อม และลงทุนในแง่เทคโนโลยีอย่างยิ่งเพื่อให้ไม่เสียโอกาสทางธุรกิจ

ไม่ว่าจะเป็น ECommerce Application และ Website, Social Commerce รวมถึง New Sales Channels อย่าง Chat&Shop, Call&Shop และ Personal Shopper

The 1

สำหรับการเข้าถึงผู้บริโภคในยุค New Normal อย่างแท้จริง นอกจากความเข้าใจเทรนด์ภาพรวมแล้ว การเข้าใจลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างลึกซึ้งทำให้แบรนด์สามารถมองเห็นโอกาสได้ชัดเจนขึ้นเช่นกัน เดอะวัน Insight ได้ทำการศึกษาข้อมูลเชิงลึก และนำเสนอการแบ่งกลุ่มพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่ม Prestige Beauty เป็น 4 กลุ่มสำคัญ ได้แก่ 

  • Ritualist กลุ่มผู้มีกำลังซื้อ และความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) สูง 
  • Trialist กลุ่มคนรักผลิตภัณฑ์ความงามที่ชอบลองแบรนด์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เสมอ 
  • Skin Concern กลุ่มคนรักสกินแคร์ที่เน้นการดูแลผิวพรรณอย่างจริงจังมากกว่าการแต่งเติม ชอบหาข้อมูลส่วนผสม และใช้ในการเลือกลองสกินแคร์อย่างหลากหลายตามความต้องการของผิว
  • CoverUp กลุ่มคนที่ชอบ และสนุกสนานกับการแต่งหน้า แต่งเติมเสริมความงามด้วยเครื่องสำอาง และอุปกรณ์รูปแบบต่าง ๆ โดยอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลผิวพรรณมากนัก

การเข้าใจ และสามารถระบุได้ว่าลูกค้าของแบรนด์อยู่ในกลุ่มใด ส่งผลดีอย่างยิ่งต่อการทำการตลาดแบบ Personalized Marketing เพราะจะทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงในระดับแต่ละบุคคลและเลือกวิธีในการปฏิบัติต่อลูกค้าแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มได้ชัดเจนและแม่นยำยิ่งขึ้น

อาทิ หากลูกค้าของแบรนด์อยู่ในกลุ่ม Ritualist แบรนด์ควรที่จะให้ความสำคัญในการรักษาลูกค้ากลุ่มนี้ ด้วยการจัดกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟที่ช่วยรักษาความภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาว พร้อมคอยแนะนำผลิตภัณฑ์กลุ่มใกล้เคียงกับที่ลูกค้าเคยใช้อยู่แล้วให้อยู่เสมอรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ (Extended & New product line)

สำหรับกลุ่ม Trialist ที่ชอบลองสินค้าตามกระแส แบรนด์ควรที่จะมุ่งเน้นเรื่องการสร้าง visibility ให้สินค้าได้ปรากฏในช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นสื่อ, เพจหรืออินฟลูเอนเซอร์ พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นเพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ในทันที

ส่วนกลุ่ม Skin Concern แบรนด์ควรสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยผู้บริโภคไม่ต้องร้องขอ ตั้งแต่วิธีการผลิต แหล่งที่มาของส่วนผสม ไปจนถึงผลการวิจัยต่าง ๆ เพื่อสร้างกรอบอ้างอิง (frame of reference) และนำไปสู่การตัดสินใจซื้อในที่สุด

สุดท้ายสำหรับ CoverUp กลุ่มคนรักการแต่งหน้าโดยพื้นฐานมักจะไม่ขาดการช้อปผลิตภัณฑ์เมกอัพที่ออกมาใหม่อยู่เสมอ แต่หากแบรนด์ต้องการสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นอีก แบรนด์สามารถเริ่มให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สกินแคร์ที่เกี่ยวข้อง และช่วยเสริมประสิทธิภาพของการแต่งหน้า

พร้อมนำเสนอสินค้าใกล้เคียง (Sub-categories / Cross Categories) อาทิ น้ำหอมหรืออุปกรณ์เสริมในการแต่งหน้าแต่ละขั้นตอน  

The 1
ธีรพล ไทยหิรัญ Head of Data & Insight

ด้าน ธีรพล ไทยหิรัญ Head of Data & Insight กล่าวว่า เดอะวัน เป็นผู้บุกเบิกสำคัญรายแรก ๆ ของไทยในการนำ Big Data มาใช้ในการทำความเข้าใจผู้บริโภคเพื่อสนับสนุนธุรกิจของเครือเซ็นทรัลมาอย่างยาวนาน ด้วยวิสัยทัศน์องค์กรที่เล็งเห็นว่าการนำ Big Data มาใช้กับการทำธุรกิจให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้จริง

จะต้องประกอบไปด้วยสองส่วนสำคัญ อันได้แก่ ความเชี่ยวชาญด้าน Data ซึ่งประกอบไปด้วย Data Analytics and insights, Data Scientist, Data Engineer และ Data Management และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธุรกิจและตัวผู้บริโภคของฝั่ง Business

โดย เดอะวัน มีความพร้อมอยู่เสมอที่จะนำ Big Data จากฐานสมาชิกกว่า 18 ล้านคน พร้อมด้วยการตั้งโจทย์การแก้ปัญหาทางธุรกิจอย่างตรงจุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

โดยนำเสนอภายใต้ เดอะวัน Insight เป็นแนวทางให้แบรนด์ได้รู้ทันไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างมั่นคง และยั่งยืน

ดาวน์โหลดแอป เดอะวัน เพื่อติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้ทั้งบน App Store และ Play Store https://go.the1.co.th/UohD/78f4c04

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.