ทิพย์ประกันภัย จับมือ Cisco ทำประกันภัยไซเบอร์ รับความเสี่ยงองค์กรยุคดิจิทัล

ทิพย์ประกันภัย จับมือ ซิสโก้ (Cisco) ทำแผนประกันภัยไซเบอร์การ์ดพลัส รับความเสี่ยงองค์กรขนาดกลางในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล…

highlight

  • ทิพย์ประกันภัย จับมือ ซิสโก้ เปิดตัว “ประกันภัยไซเบอร์การ์ดพลัส” (TIP Cyber Guard Plus Powered by ซิสโก้) ลุยให้บริการกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ลดความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์ขององค์กรไทยในยุคที่มีภัยคุกคามรุนแรงมากขึ้นจากการขับเคลื่อนองค์กรสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ทิพย์ประกันภัย จับมือ Cisco ทำประกันภัยไซเบอร์ รับความเสี่ยงองค์กรยุคดิจิทัล

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สถิติล่าสุดจากศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) ระบุว่า ภัยคุดคามไซเบอร์ของปี 2563 ในช่วง 6 เดือนแรก พบว่ามีการคุกคามไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ กว่า 1,474 ครั้ง โดยอันดับ 1 คือการโจมตีด้วยโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างเสียหายให้ระบบคอมพิวเตอร์ด้วย มัลแวร์ (Malicious Code) มากถึง 36%

และมีความพยายามกโจมตีในรูปแบบของความพยายามเจาะเข้าระบบ (Intrusion Attempts) กว่า 4.9% ดังที่เราเริ่มเห็นกันแล้วว่ามีโจมตีในหลาย ๆ อุตสาหกรรท ในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงแนวโน้มของภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรในปัจจุบันจำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้น

Cisco
ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ในองค์กรขนาดใหญ่ อาจจะมีความพร้อมในการลงทุน ในการวางรากฐานด้านความปลอดภัยให้แก่โครงสร้างพื้นฐานทางไอทีของตนเอง แต่องค์กรที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง อาจจะไม่สามารถลงทุนเพื่อสร้างระบบรักษาความปลอดภัยให้มากพอ ทำให้บริษัทฯขนาดเล็ก และขนาดกลาง ไม่สามารถก้าวไปแข็งขันได้เนื่องจากขาดความน่าเชื่อถือในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และไม่สามารถประครองตัวให้ก้าวพ้นจากสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเกิดขึ้นจากความเสียจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ได้

ดังนั้นเราจึงได้ออกแบบ แผนประกันภัยไซเบอร์การ์ดพลัส TIP Cyber Guard Plus Powered by ซิสโก้ ขึ้นร่วมกับทางซิสโก้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการความมั่นใจขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางที่กำลังมองหาความคุ้ทครองจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เพื่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยแผนประกันภัยดังกล่าวจะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความปลอดภัยจากซิสโก้มาคอยช่วยตรวจเช็ค และประเมินความเสี่ยง พร้อมให้คำแนะนำก่อนเลือกแผนประกันภัยที่เหมาะสมกับองค์กรนั้น ๆ โดยยึดหลักการประเมินความเสียหายสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจ

อาทิ การสูญเสียรายได้จากภัยคุกคามทางไซเบอร์, ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชุดคำสั่ง, อุปกรณ์ที่ถูกทำลายจากภัยไซเบอร์ที่ปกติไม่ครอบคลุมในกรมธรรม์ประเภทอื่น ๆ

Cisco

ความคุ้มครองของประกันภัยไซเบอร์

  • ความเสียหายจากการกยุดชะงักของธุรกิจ อันเนื่องมาจากระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายล่ม หรือถูกโจมตี
  • ค่าใช้จ่ายในการกู้คืนข้อมูลที่ได้รับความเสียหายจาการถูกโจมตีทางไซเบอร์
  • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุความเสียหาย และการสืบสวน พร้อมด้วยสายด่วนรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชม. ทุกวันไม่มีวันหยุด
  • ค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาการเสียชื่อเสียง และการสื่อสารในภาวะวิกฤต
  • ค่าจ้างที่ปรึกษาทางเทคนิคในการจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  • ความรับผิดอันเกิดจากความล้มเหลวในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และจากการใช้งานเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
  • การขู่กรรโชกที่เกี่ยวกับระบบ หรือข้อมูล/การถูข่มขู่ว่าจะถูกเปิดเผยความลับ การเเบล็คเมล
  • ความรับผิดเนื้อหาทางสื่อออนไลน์

ทิพย์ประกันภัย มุ่งมั่นในการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดประกันภัยในยุคดิจิทัล (Digital Insurance) โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และอุตสาหกรรม ซึ่งการจับมือร่วม ซิสโก้ เพื่อออกแบบ แผนประกันภัยไซเบอร์การ์ดพลัส ในครั้งนี้ เพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะในกลุ่มของฌุรกิจขนาดกลาง

“ความร่วมมือของทิพย์ประกันภัย กับทาง ซิสโก้ ในครั้งนี้ ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ระกับโลก ที่จะมาข่วยดูแล ให้คำปรึกษาด้านระบบรักษาความปลอดภันไซเบอร์ และตรวจสอบความพร้อมขององค์กรให้มีความพร้อมในระดับสากล โดยเราหวังว่าประกันภัยไซเบอร์การ์ดพลัส จะตอบโจทย์สิ่งที่องค์กรธุรกิจขนาดกลางต้องการ” ดร.สมพร กล่าว

Cisco
ทวีวัฒน์ จันทรเสโน รักษาการกรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ด้าน ทวีวัฒน์ จันทรเสโน รักษาการกรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สถานการณ์แนวโน้มภัยคุกคามไซเบอร์ที่สูงขึ้น และมีเคสตัวอย่างให้เห็นมากขึ้น องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องเตรียมบุคลากร ระบบงาน และเทคโนโลยีไว้ให้พร้อม

เพื่อให้สามารถระบุ สกัดกั้นและจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยคือ “รากฐาน ความสำเร็จของธุรกิจดิจิทัล ปัจจุบันมีทั้งการพัฒนาแอปพลิเคชั่น การปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างกว้างขวาง ซึ่งทุกอย่างเชื่อมต่อออนไลน์ มองในมุมที่ดีคือการขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรต่างๆ แต่ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้มีช่องทางการโจมตีเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

แม้ว่าองค์กรจะพยายามป้องกัน ขับไล่นักโจรกรรมทางไซเบอร์ แต่ไหนท้ายที่สุดก็จะมีช่วงเวลาที่ส่งผลต่อการดำเนินการธุรกิจเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการต้องเรียกข้อมูลกลับมาใหม่ การทดสอบระบบก่อนใช้อีกครั้ง ซึ่งผลกระทบดังกล่าวไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อองค์กรเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการขององค์กรด้วยเช่นกัน

ซึ่งในกรณีที่องค์กรผู้ประกอบการเองกลายเป็นต้นเหตุของการสร้างความเสียหายทางไซเบอร์ ย่อมหมายถึงการชดเชยที่ต้องดำเนินการให้แก่ผู้ใช้บริการ หรือพาทเนอร์ต้องเชื่อมต่อระบบจนทำให้เกิดความเสียหายด้วย ซึ่งการที่เราเข้ามาช่วยจะทำให้

ทิพย์ประกันภัย สามารถเสนอแผนประกันได้อย่างเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจนั้น ๆ ไม่ใช่เป็นเพียงการตั้งเบี้ยประกันในรูปแบบที่ไม่มีมีการประเมินเลย ขณะในอีกแง่มุมความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้ ซิสโก้ สามารถเข้าใจความต้องการขระบบไซเบอร์ซิเคียวริตี่ขององค์กรธุรกิจในไทยมากขึ้น และจะทำให้เราพัฒนารูปแบบของระบบให้เหมาะสมกับองค์กรธุรกิจในไทย

Cisco

“การร่วมมือของ ซิสโก้ กับ ทิพยประกันภัย ครั้งนี้จึงถือเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ และเป็นความร่วมมือกับ บริษัทฯประกันของไทยรายแรก ๆ ที่ ซิสโก้ ได้ดำเนินการทำธุรกิจประกันด้วย จากที่เราเคยทำโมเดลนี้ในต่างประเทศแล้ว สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจให้องค์กร และธุรกิจไทยในกรณีที่เกิดความเสียหายจากภัยไซเบอร์ ยิ่งเทคโนโลยีมีความซับซ้อนมากขึ้น ยิ่งทำให้เสี่ยงต่อภัยคุกคาม 

ซิสโก้สนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ ควรเตรียมพร้อมรับมือด้วยแผนประกันภัยทางไซเบอร์ และหวังว่าความรู้ และความเชี่ยวชาญของทีมงานไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของเราจะช่วยปกป้ององค์กรธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นแผนประกันภัยไซเบอร์ด้วยความเสี่ยงที่น้อยที่สุด” ทวีวัฒน์ กล่าว

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.