true ร่วมกับ รพ.นพรัตนราชธานี นำเทคโนโลยี 5G เสริมศักยภาพการรักษา

true

true ร่วมกับ รพ.นพรัตนราชธานี นำเทคโนโลยี 5G เสริมศักยภาพการรักษา หวังสร้าง รพ.ต้นแบบ ที่ต่อยอดสู่การแพทย์สมัยใหม่ในยุคระบบฉุกเฉินวิถีใหม่ (ER New Normal)…

highlight

  • ทรู ผนึก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการแพทย์ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G สร้างการแพทย์ฉุกเฉินวิถีใหม่ (ER New Normal) หวังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับหน่วยงานแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลอื่นๆ ภายใต้สังกัดของกรมการแพทย์ ตั้งแต่ส่งรถพยาบาลฉุกเฉินไปรับผู้ป่วย คัดกรองผู้ป่วย ประเมินอาการผู้ป่วยที่ฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ ทรู 5G
  • ส่งมอบนวัตกรรมด้านการแพทย์ ที่ใช้งานผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ ทรู 5G ให้กับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้แก่ อุปกรณ์รถพยาบาลฉุกเฉินอัจฉริยะ (5G MedTech Ambulance), ระบบสื่อสารระยะไกลอัจฉริยะ (AR Professional Consult Powered) และ หุ่นยนต์สื่อสารอัจฉริยะ (5G Temi Connect & CareBot) รวมทั้ง เทคโนโลยี Vhealth Platform แอปพลิเคชั่นสำหรับคัดกรองและให้คำปรึกษา (Nopparat Teleclinic Powered) แก่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

true ผนึก รพ.นพรัตนราชธานี สร้าง ER New Normal เพื่อต่อยอดสู่ รพ. จังหวัด ทั่วประเทศ

true
นายแพทย์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์

นายแพทย์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนระบบการแพทย์ในยุคปัจจุบัน เนื่องจากเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้นทำให้เรื่องของการผสานเทคโนโลยีเข้ากับกระบวนการรักษาของแพทย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการเชื่อมโยงในโครงข่าย 5G 

ที่มีเสถียรภาพมากกว่าในอดีต ทำให้แพทย์สามารถยกระดับกระบวนการรักษาให้มีความรวดเร็ว เสมือนการอยู่ในที่เกิดเหตุ อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้เกิดกระบวนการคัดกรองการรักษาเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ป่วยที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางมาพบแพทย์สามารถได้รับการแนะนำให้การรักษาตนเองในเบื้องต้นได้จาก

แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ แม้ว่าโครงการนี้จะเป็นเพียงการเริ่มต้นของการพัฒนาระบบบการรักษาของแพทย์ในประเทศไทย แต่ก็เชื่อว่าหากสามารถพัฒนาอย่างเต็มทีก็จะกลายเป็นโครงการที่สร้างโรงพยาบาลต้นแบบให้แก่โรงพยาบาลอื่น ๆ อีกต่อไปในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้การแพทย์ไทยยกระดับขึ้นไปสู่การแพทย์วิถีใหม่ได้

5G คือ มิติใหม่ของการเริ่มต้นของการแพทย์สมัยใหม่

true
นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวว่า โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นโรงพยาบาลของรัฐ เปิดให้การรักษาพยาบาลทั่วไปและเฉพาะทางหลากหลายด้าน ทำให้มีผู้มารับบริการเฉลี่ยต่อวันมีจำนวนค่อนข้างมากโดยในแต่ล่ะปีจะมีผู้เข้ามารับการรักษามากกว่า 8 แสนราย 

ซึ่งด้วยปริมาณดังกล่าวทำให้เกิดการเดินทางที่ไม่ค่อยสะดวก ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ป่วยทั้งในทางตรง และทางอ้อม โดยเฉพาะในช่วงสถาการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิค19 มีผู้ป่วยจำนวนมากที่เดินทางมาเพื่อตรวจ และรักษาที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

แม้ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จะพยายามอย่างเต็มกำลังในการดูแลผู้ป่วย แต่ด้วยปริมาณผู้ป่วยที่มากในแต่ล่ะวันทำให้ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง และยังถือเป็นความเสี่ยงอย่างมากในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ซึ่งขัดต่อความาตราการการรักษาคามปลอดภัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน

กรมการแพทย์ จึงมีนโยบายที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบฉุกเฉินวิถีใหม่ (ER New Normal) เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงญาติของผู้ป่วย ลดความแออัดในโรงพยาบาล ช่วยให้แพทย์สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที 

true

ซึ่งการที่ทาง ทรู ได้นำเทคโนดลยีเข้ามาช่วยทำให้โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สามารถก้าวสู่การแพทย์ฉุกเฉินวิถีใหม่ (ER New Normal) ได้ ซึ่งทางโรงพยาบาลพร้อมผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้โรงพยาบาลอื่นๆ นำมาปรับใช้ต่อไป โดยความร่วมมือกับกลุ่มทรู ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยี 5G

และนวัตกรรมด้านการแพทย์ มาเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ส่งรถพยาบาลฉุกเฉินไปรับผู้ป่วย คัดกรองประเมินอาการผู้ป่วยที่ฉุกเฉิน และไม่ฉุกเฉิน ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินไปรับการรักษาได้ทันเวลา ซึ่งจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับวงการสาธารณสุขในประเทศไทย  

อย่างไรก็ดีการนำเอาเทคโนโลยี 5G เข้ามาปรับใช้ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นครั้งแรก ที่ทางโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พยายามที่จะยกระดับกระบวนการรักษาด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ามาเสริมประสิทธิภาพ แต่เราเคยทดสอบกับเทคโนโลยี 3G และ 4G มาแล้ว 

แต่พบว่าด้วยระบบความเร็วของโครงข่ายที่มีใน 3G หรือ 4G ยังไม่สามารถทำให้เกิดกระบวนการรักษาที่รวดเร็วกว่าในอดีตได้ ทำให้ที่ผ่านมาโครงการด้านการแพทย์ต่าง ๆ เป็นเป็นโครงการที่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง ๆ แต่วันนี้เทคโนโลยี 5G ช่วยให้การทำงานสื่อสารทางการแพทย์สามารถใช้งานได้จริง 

true

ทำให้แพทย์สามารถประเมินสถานการณ์ผู้ป่วยได้ทั้งจาก ภาพ หรือวีดีโอ ที่มีความละเอียดสูง และไม่มีการดีเลย์ของสัญญาณ อีกทั้งยังช่วยให้ทางโรงพยาบาลามารถคัดกรองผู้ป่วยผ่านแพลตฟอร์ม Vhealth Platform ที่แพทย์สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้ผ่านอุปกรณ์ของผู้ป่วยเองผ่านแอปฯ Nopparat Teleclinic Powered by ทรู 5G

เพื่อบอกเล่าอาการเบื้องต้นและรับคำแนะนำในการักษา หากไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้ามาในโรงพยาบาล ซึ่งทำให้ทำให้เกิดการรักษาที่ครอบคลุมประชากรในพื้นที่ได้มากขึ้นกว่าในอดีต

เป้าหมายเริ่มต้นคือการยกระดับศักยภาพการแพทย์ดิจิทัล และสาธารณสุขของประเทศ

 

true
พิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

พิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์ ทรู 5G ที่มุ่งนำอัจฉริยภาพของเทคโนโลยี 5G เติมเต็มการใช้ชีวิตในทุกมิติ ด้วยความเชื่อว่าเครือข่าย ทรู 5G จะไม่เป็นเพียงแค่สัญญาณมือถือ

แต่เป็นสัญญาณยกระดับศักยภาพการแพทย์ดิจิทัล และสาธารณสุขของประเทศให้เหนือกว่าและยั่งยืนในทุกมิติ กลุ่มทรูมีความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดูแลทั้งผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องได้รับการดูแลรักษาทันที

สอดคล้องกับจุดเด่นของเทคโนโลยีอัจฉริยะ ทรู 5G ในเรื่องของศักยภาพความเร็วสูง ความหน่วงต่ำ และความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลากหลาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับระบบการแพทย์ฉุกเฉินวิถีใหม่ (ER New Normal) ของโรงพยาบาลต้นแบบ นพรัตนราชธานี

พร้อมได้ส่งมอบนวัตกรรมด้านการแพทย์ที่หลากหลาย ซึ่งเชื่อมต่อด้วยซิม ทรู 5GReady และอุปกรณ์รับสัญญาณ CPE 5G ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ ทรู 5G ที่ได้ติดตั้งไว้รอบโรงพยาบาลแล้ว ซึ่งทำให้การเชื่อมต่อเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด

เรามีความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยี ทรู 5G มาช่วยให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นต้นแบบ สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับหน่วยงานแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลอื่น ๆ ภายใต้สังกัดของกรมการแพทย์ต่อไป

“ที่ผ่านมาทาง ทรู ได้ ลงทุนไปแล้วกว่า 50 ล้านบาท ในการพัฒนาโครงการทางการแพทย์ ในหลากหลายโครงการ เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G กับวงการแพทย์ไทย” 

วันนี้โครงการที่ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี หากสำเร็จก็จะสร้างให้เกิดต้นแบบที่จะสามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางให้กับทางโรงพยาบาลจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศได้ แต่เรายังไม่สามารถประเมินได้ว่าในแต่ล่ะโรงพยาบาลนั้นจะต้องลงทุนเท่าได้หากจะนำเทคโนโลยี 5G ไปใช้จริง ๆ เนื่องจากในแต่ล่ะพื้นที่ีความต้องการ และความจำเป็นในการใช้ที่แตกต่างกันไป  

true

ด้าน โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรน ด์และการสื่อสาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า โลกใหม่ของ 5G ที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่แค่เรื่องของเครือข่าย หรือความเร็วเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่จะช่วยยกระดับการดำเนินชีวิตในทุกมิติ

สร้างโลกใหม่ที่ยั่งยืนของทุกคน โดยเน้นการสื่อสารที่สะท้อนวิสัยทัศน์ของ ทรู 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรา ผ่านฮีโร่ต้นแบบในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะต้นแบบในมิติด้านสุขภาพ และการสาธารณสุข (World of Health and wellness)

true

อย่างหมอเจี๊ยบลลนา ก้องธรนินทร์ ผู้เป็นทั้งฮีโร่ต้นแบบสะท้อนบทบาทของเทคโนโลยี ทรู 5G ในการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างยั่งยืน และเป็นตัวแทนของแพทย์แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

true

ที่พร้อมจะนำเทคโนโลยีอัจฉริยะของ ทรู 5G ไปพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินวิถีใหม่ (ER New Normal) เพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัย และสุขอนามัยของคนไทยให้ดีขึ้นด้วย โดย 4 โซลูชั่น ที่ทางทรูได้นำเข้าสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้แก่

  • ทรู 5G MedTech Ambulance : อุปกรณ์รถพยาบาลฉุกเฉินอัจฉริยะ ที่ช่วยติดตาม และสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลกับภายในรถฉุกเฉินโดยไม่มีความหน่วง ทำให้แพทย์ที่อยู่ภายในรถสามารถสื่อสารกับแพทย์ที่อยู่ประจำโรงพยาบาลเพื่อจัดเตรียมการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และทันท่วงที
  • AR Professional Consult Powered by ทรู 5G : ระบบการเชื่อมต่ออัจฉริยะเพื่อการสื่อสารเสมือนจริง สำหรับใช้ในการสื่อสารระยะไกลระหว่างแพทย์ฉุกเฉินและแพทย์เฉพาะทาง โดยแพทย์เฉพาะทางจะเห็นภาพในมุมมองเดียวกันจากแว่นที่แพทย์ฉุกเฉินใส่ ทำให้สามารถให้ความเห็นได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
  • ทรู 5G Temi Connect & CareBot : หุ่นยนต์สื่อสารอัจฉริยะ ที่นอกจากจะใช้ในการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย เพื่อลดการสัมผัสโดยตรง ยังสามารถช่วยส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เอกสาร หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก โดยสามารถบังคับได้จากระยะไกล
  • Nopparat Teleclinic Powered by ทรู 5G : เทคโนโลยี Vhealth Platform แอปพลิเคชั่นสำหรับคัดกรอง ให้คำปรึกษา และวินิจฉัยโรคเล็ก ๆ น้อย ๆ ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาโรงพยาบาล โดยตรวจคัดกรองคนไข้ผ่านคำถามต่าง ๆ เพื่อเป็นการวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนที่จะเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาล และสามารถทำนัดกับแพทย์ได้ทันที ตามอาการที่ได้ระบุ หากจำเป็นต้องเข้ามาพบแพทย์ต่อไป
ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.