true ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุ และโทรทัศน์ เปิดโครงการนักข่าวสายฟ้าน้อยรุ่น 18

0
239
true

ทรู (true) ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุ และโทรทัศน์ไทย เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวสายฟ้าน้อยรุ่น 18 ปี 2563…

true ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุ และโทรทัศน์ เปิดโครงการนักข่าวสายฟ้าน้อยรุ่น 18

สมาคมนักข่าววิทยุ และโทรทัศน์ไทย โดย พีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคม และ กลุ่มทรู โดย พิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 18 ประจำปี 2563

ซึ่งเป็นโครงการที่กลุ่มทรูได้สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นิสิต นักศึกษา สาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชนที่ได้รับการคัดเลือกจาก 14 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ กระบวนการทำข่าวแบบมืออาชีพภายใต้ความกดดัน

ทั้งการจำลองการทำหน้าที่ภายในกองบรรณาธิการข่าว การวางแผนการทำข่าว การลงพื้นที่ทำข่าว กระบวนการผลิตข่าวเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ โทรทัศน์ และโซเชียลมีเดีย พร้อมกับได้รับประสบการณ์โดยตรงจากสื่อมวลชนที่ร่วมเป็นวิทยากร ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ

และในโอกาสนี้ กลุ่มทรู โดย ธวัชชัย ฤกษ์สำราญ กรรมการยุทธศาสตร์ 5G ได้บรรยายพิเศษหัวข้อ เทคโนโลยีสื่อสารยุคดิจิทัลเพื่อการรายงานข่าวอย่างสร้างสรรค์ และน่าสนใจ ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G เพื่อเตรียมความพร้อม

นิสิตนักศึกษาให้คุ้นเคย และสามารถใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G ในการสื่อสารตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

true

ทั้งนี้ กลุ่มทรู ได้สนับสนุนโครงการ นักข่าวสายฟ้าน้อย มาอย่างต่อเนื่อง อันสะท้อนความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่ให้ความสำคัญและมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาตร์ด้านความยั่งยืน HeartHealthHome ที่ครอบคลุม 3 มิติ

ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 18 นี้จะเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ นักข่าวมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2563 ณ  โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.