ทรู เผยโฉม true 5G XR STUDIO ดึงพันธมิตรสร้าง Eco System คอนเทนต์

true 5G XR STUDIO

ทรู เผยโฉม true 5G XR STUDIO ดึงพันธมิตรสร้าง Eco System คอนเทนต์แห่งอนาคต เพื่อขับเคลื่อนชีวิต และเศรษฐกิจผ่านธุรกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยี 5G…

highlights

  • ทรู เปิดเมกะโปรเจค สตูดิโอผลิตคอนเทนต์แห่งอนาคตที่แรกในไทย “5G XR STUDIO” หวังพลิกโฉมการผลิตคอนเทนต์ในมิติใหม่ แบบ XR Content หรือ Extended Reality ผลิตคอนเทนต์ที่เหนือจินตนาการด้วย Virtual Production โดยผสมผสานทั้งรูปแบบของ VR Content (Virtual Reality) ที่ให้ประสบการณ์ 360 องศาเสมือนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์หรือสถานที่จริง และ AR Content (Augmented Reality) คอนเทนต์แบบ Volumetric 3 มิติ
  • พร้อมเล็งสร้างสรรค์ระบบนิเวศน์ 5G ด้านคอนเทนต์รูปแบบใหม่สร้างผลลัพธ์ที่ทำให้เปลี่ยนผ่านสู่ชีวิตยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ รวมไปถึงเพื่อทำให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ที่เกิดจากใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีป้อนสู่ตลาด

ทรู เผยโฉม true 5G XR STUDIO ดึงพันธมิตรสร้าง Eco System คอนเทนต์

true 5G XR STUDIO
พิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงาน และกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

พิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงาน และกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า
เทคโนโลยี 5G เป็นตัวเร่งที่สำคัญในการสร้างศักยภาพใหม่ให้กับประเทศไทย เพื่อที่จะเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็ม
รูปแบบ ซึ่งกลุ่มทรูได้นำอัจฉริยภาพของทรู 5G มาพัฒนาอย่างมีกลยุทธ์

เพื่อให้เป็นประโยชน์และใช้งานได้จริงสามารถเชื่อมโยงตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคและภาคธุรกิจในหลายมิติ โดยเฉพาะมิติที่เป็นไลฟ์สไตล์ของคนในยุค 5G ที่ต้องการประสบการณ์ที่ดีกว่าล้ำกว่านั้น เมื่อได้ทำงานร่วมมือกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันในหลากหลายสาขา

true 5G XR STUDIO

ทั้ง Music, Entertainment, Media&Advertising, Commerce, Education แล้ว จึงทำให้กลุ่มทรูเชื่อว่า ทรู 5G XR STUDIO ที่จัดสร้างขึ้นที่สยามสแควร์ ซอย 2 นี้ จะเป็นสตูดิโอต้นแบบของการผลิตคอนเทนต์แห่งอนาคตที่ล้ำสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจะพลิกโฉมอุตสาหกรรมการผลิตคอนเทนต์

ให้เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง อีกทั้งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการสร้างสรรค์คอนเทนต์ XR Content หรือ Extended Reality Content เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับหลากหลายวงการ ตอบโจทย์วิถีใหม่ของชีวิตในเมืองอัจฉริยะ

true 5G XR STUDIO

โดย ทรู 5G XR STUDIO นี้จะมีทีมงานดิจิทัลคอนเทนต์ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตคอนเทนต์ที่เหนือจินตนาการ ผสมผสานทั้งรูปแบบของ 1. VR Content (Virtual Reality) ที่ให้ประสบการณ์แบบ Insideout 360 องศาเสมือนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์หรือสถานที่จริง 

2. AR Content (Augmented Reality) คอนเทนต์แบบ Volumetric 3 มิติ เป็นประสบการณ์แบบ Outsidein ที่ผู้ชมสามารถหมุนดูได้อย่างอิสระรอบด้าน และ 3.MR Content (Mixed Reality) ที่นำศิลปินหรือนักแสดงเข้าสู่โลกเสมือนจริง 3 มิติ และเอฟเฟ็กต์สุดล้ำกลายเป็นคอนเทนต์รูปแบบใหม่ในยุค 5G

true 5G XR STUDIO

ทั้งหมดนี้จะทำให้ 5G XR Content เป็นการรวมตัวของโลกแห่งความเป็นจริง และโลกเสมือนจริง เปรียบเหมือนการอ่านนิยาย Scifi ที่ดูห่างไกลความเป็นจริงมาก ๆ แต่วันนี้สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะใกล้ตัวเรามากขึ้น ซึ่งคอนเทนต์แห่งอนาคตเช่นนี้ เป็นไปตามเทรนด์โลกยุคดิจิทัลที่เหล่าพันธมิตรกำลังต้องการ

และพร้อมที่จะนำความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ผสานกับระบบนิเวศน์ 5G ของกลุ่มทรู เพื่อมาเติมเต็มประสบการณ์ใหม่ของชีวิตอัจฉริยะให้ลูกค้าทรูได้ประทับใจในทุกมิติของการใช้งานทรู 5G อีกทั้งยังร่วมกันเป็นส่วนสำคัญของพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตคอนเทนต์ของไทยในวิถีใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

true 5G XR STUDIO

“วันนี้การทำ ทรู 5G XR STUDIO ขึ้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งสิ่งที่ทาง ทรู ตั้งใจที่จะสร้างให้เกิด อีโค ซิสเต็ม ของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น VR, AR ฯลฯ จนทำให้เกิดรูปแบบของธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะยกระดับเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม

โดย ทรู ได้ลงทุนในการสร้างสลูดิโอ ทรู 5G XR STUDIO มากกว่า 20 ล้านบาท โดยหวังสร้างให้เกิดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะในการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านอุปกรณ์ และซอฟตแวร์ล้ำสมัย และก้าวสู่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งในเบื้องต้น ทรู จะเปิดโอกาสให้ พาทเนอร์ผู้ผลิตคอนเทนต์ชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญ

ได้เข้ามาร่วมสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทรูได้ลงทุน ในการสร้างรูปแบบใหม่ ๆ ก่อน ซึ่งช่องทางในการนำเสนอเมื่อสามารถผลิตคอนเทนต์ออกมาได้จะเป็นการนำเสนอผ่าน TrueID และในอนาตคหากรูปแบบสามารถต่อยอดไปในช่องทางอื่นได้ก็จะกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลง และรูปแบบที่จะนำเสนอต่อไป และหากเป็นไปได้ ทรู ก็อยากช่วยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากกลุ่มนักลงทุนกับผู้ผลิตคอนเทนต์ แต่ก็ต้องดูความเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นกลุ่มผู้ที่ทำคอนเทนต์ที่มีอยู่ และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยปัจจุบัน ทรู 5G XR STUDIO จะยังคงไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

แต่หน่วยงาน หรือองค์กรที่จะเข้ามาใช้งานจะต้องติดต่อประสานงานมาที่ ทรู ก่อน เพื่อคุยในรายละเอียดของแนวคิดที่จะทำ ขณะที่ในส่วนของความร่วมมือในภาคการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำ นั้น ทรู จะเข้ามาไปสนับสนุนให้ทางสถาบันการศึกษาที่มีวิชาได้มีโอกาสเข้ามาลองสัมผัส และใช้อุปกรณ์ที่ ทรู 5G XR STUDIO ซึ่ง ทรู หวังว่าต่อไปในอนาคตนักศึกษาเหล่านี้จะมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อไป” 

true 5G XR STUDIO
โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์ และการสื่อสาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ด้าน โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์ และการสื่อสาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า วันนี้นับเป็นอีกหนึ่งไมล์สโตนที่สำคัญที่กลุ่มทรูพร้อมแล้วที่จะเปิดปรากฎการณ์ใหม่ 5GXPhenomenon ร่วมขับเคลื่อนชีวิต และเศรษฐกิจ 5G อย่างเต็มรูปแบบ

ผ่านเมกะโปรเจคใหม่ล่าสุด ทรู 5G XR STUDIO ซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบของการผลิตคอนเทนต์ให้แตกต่างจากเดิม ทำให้ชาวไทยโดยเฉพาะลูกค้าทรู 5G ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ทั้งภาพ วิดีโอ และเสียงแบบครบรส เต็มอารมณ์ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับชีวิตยุคใหม่วิถีใหม่ที่สามารถก้าวสู่สิ่งต่างๆบนโลกได้เสมือนจริงทุกที่ทุกเวลา

true 5G XR STUDIO

โดยเฉพาะในโลกของ Digitalization ที่รูปแบบของการผลิตคอนเทนต์ หรือ Cinematography เป็นไปได้แบบไร้ขีดจำกัด สตูดิโอไม่จำเป็นต้องใช้สถานที่หรือพื้นที่ที่ใหญ่โตอีกต่อไป แต่สิ่งสำคัญคือ วิธีบริหารจัดการที่อัจฉริยะยิ่งขึ้นของเทคคอมปานีอย่างกลุ่มทรู ที่นำเทคโนโลยีล้ำสมัย

ผสานความพร้อมของศักยภาพด้านดิจิทัลในกลุ่มทรู ทำงานร่วมกับพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วน เพื่อเติมเต็มระบบนิเวศน์หรืออีโคซิสเต็ม 5G นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติอย่างไม่รู้จบ ทรู 5G XR STUDIO จึงไม่ใช่แค่สถานที่

true 5G XR STUDIO

แต่เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อปักหมุดเชื่อมโยงอีโคซิสเต็ม ร่วมกับพันธมิตรมากมาย เพื่อจุดประกายให้ปรากฎการณ์ใหม่ ที่ทวีคูณได้ไม่รู้จบ Digital Xponential #comeTRUEwithTRUE5G เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย

เตรียมพบกับ ทรู 5G Music X Space ประสบการณ์ด้านดนตรีในรูปแบบใหม่ Xtraordinary Content กับศิลปินคนแรก ไบร์ทวชิรวิชญ์ ชีวอารี ตามด้วยPolyCat, นนท์-ธนนท์ และศิลปินอื่นๆอีกมากมาย เร็ว ๆ นี้ ติดตามรายละเอียดได้ทาง TrueID

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.