4 ค่ายโอเปอเรเตอร์ ร่วมมือ 2 กระทรวง ประกาศความพร้อมศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ (BSGS)

สถานีกลางบางซื่อ

4 ค่ายโอเปอเรเตอร์ (ais true dtac NT) ร่วมมือ กระทรวงสาธารณสุข (MOPH) และกระทรวงคมนาคม (MOT) ประกาศความพร้อมในการเปิดให้ประชาชนเริ่มฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ (Bang Sue Grand Station : BSGS) ดีเดย์​ เริ่ม 7 มิ.ย.​ 9:00-20:00 น….

4 ค่ายโอเปอเรเตอร์ ร่วมมือ 2 กระทรวง ประกาศความพร้อมศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ (BSGS)

กระทรวงคมนาคม (MOT) กระทรวงสาธารณสุข (MOPH) กสทช. พร้อมด้วย เอไอเอส, ทรู, ดีแทค และเอ็นที ประกาศความพร้อม รองรับประชาชนทุกขั้นตอน ในการเปิดให้ประชาชนเริ่มฉีดวัคซีน ในวันแรก 7 มิถุนายน 2564 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (Bang Sue Central Vaccination Center)

จากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กสทช. และผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทั้ง 4 ค่ายในการเปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยเริ่มเปิดลงทะเบียนเป็นวันแรก ในวันที่ 27 พ.ค. ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ที่ผ่านมา

สถานีกลางบางซื่อ

ซึ่งลูกค้าของผู้ให้บริการมือถือทุกรายลงทะเบียนครบตามโควต้าที่ทางกระทรวงสาธารณสุขให้มาจำนวนทั้งสิ้น 430,000 ราย

ในวันนัดหมาย ให้ลูกค้านำ QR code ไปแสดงที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลาง บางซื่อ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง ตามวันและเวลาที่ได้รับนัดจากการลงทะเบียน โดยจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ช่วงเวลา 9.00 น.-18.00 น. เป็นต้นไป

ผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากการที่ กระทรวงคมนาคม และ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันบูรณาการ จัดสรรพื้นที่ภายในสถานีกลางบางซื่อ เป็น ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

โดยมีกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบจัดหาวัคซีนและบุคลากรทางการแพทย์ มีกรมการแพทย์ และสถาบันโรคผิวหนังเป็นหน่วยงานหลัก ในการดูแล และให้บริการฉีดวัคซีน ซึ่งที่ผ่านมาสามารถฉีดได้ประมาณ 10,000 คนต่อวัน นั้น 

จากการเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรด้านคมนาคมขนส่งสาธารณะตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่าสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้สำหรับการที่จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนทั่วไป

สถานีกลางบางซื่อ

โดยในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน ศกนี้นอกจากการจัดเตรียมสถานที่แล้ว กระทรวงคมนาคมยังอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางมายังสถานีกลางบางซื่ออีกด้วย โดยประชาชนสามารถเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน รถขนส่งมวลชนสาธารณะ จัดรถประจำทาง ขสมก. จำนวน 3 เส้นทาง

ได้แก่ ท่าน้ำบางโพ-สถานีเตาปูนสายสีม่วง, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว, BTS สถานีหมอชิต หรือ รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี สวนจตุจักร, สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เป็นวงรอบ) รวมไปถึงจุดจอดรถที่สามารถรับได้ถึง 1,500 คัน

MOPH พร้อมให้บริการทั้ง วัคซีน และบุคลากรทางการแพทย์

สถานีกลางบางซื่อ
ตู้เก็บวัคซีน

แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อํานวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรียมความพร้อมของวัคซีน และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้บริการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน  ระหว่างเวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

สถานีกลางบางซื่อ

ประมาณสถิติการให้บริการ 900 คนต่อชั่วโมง พร้อมจํานวนประชาชนที่จะได้รับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมีขั้นตอน การเข้าฉีดวัคซีนของประชาชนที่จะเดินทางมาในวันที่ 7 มิถุนายน เช่น เตรียม QR Code พร้อมบัตรประชาชน ไปที่จุดให้บริการของผู้ให้บริการมือถือ ที่ลงทะเบียนไว้

  • จุดที่ 1 วัดอุณหภูมิรับใบยินยอม ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน
  • จุดที่ 2 จุดลงทะเบียน ใช้ QR code ที่ได้รับมาพร้อมบัตรประชาชน
  • จุดที่ 3 ฉีดยา
  • จุดที่ 4 จุดพักรอสังเกตอาการ 30 นาที
สถานีกลางบางซื่อ
ปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป เอไอเอส

ขณะที่ ปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป เอไอเอส กล่าวว่า ความมุ่งมั่นของ AIS ต่อการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID19 ยังคงเป็นภารกิจหลักที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย โดยสำหรับภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ซึ่งเราได้ร่วมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนลูกค้า AIS ให้เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยเปิดให้จองคิวถึงเดือนสิงหาคม ได้เป็นไปอย่างเรียบร้อยสำหรับการเปิดให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน ที่จะถึงนี้

สถานีกลางบางซื่อ

ขอเรียนเชิญประชาชนที่ลงทะเบียนกับ AIS เดินทางมาเข้ารับบริการได้ตามเวลาที่กำหนด ณ ประตู 2 เพียงแสดง QR Code พร้อมบัตรประชาชน ทั้งนี้ได้จัดกลุ่มพนักงาน อุ่นใจอาสา กว่า 100 ชีวิต เพื่อดูแล อำนวยความสะดวก ในทุกขั้นตอน

ทั้งนี้เพื่อให้ภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันของรัฐบาลเป็นไปอย่างเรียบร้อยที่สุด รวมไปถึงการ สนับสนุนเครือข่ายสื่อสารให้แก่คณะทำงาน และประชาชน ณ บริเวณฉีดวัคซีน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารอย่างไม่ติดขัดด้วยเช่นกัน

สถานีกลางบางซื่อ
พิชิต ธันโยดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ด้าน พิชิต ธันโยดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และ กสทช. เพิ่มช่องทางสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลสนาม (ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ) เป็นอีกหนึ่งภารกิจของกลุ่มทรู

ที่ต้องการอยู่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่คนไทย และประเทศไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน ซึ่งวันแรกที่จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีน 7 มิถุนายนนี้ กลุ่มทรู มีความพร้อมเต็มที่ในการรับรองประชาชนและลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกลุ่มทรู ทั้งจัดเตรียมพนักงานจิตอาสา กว่า 100 คน ที่ได้รับการอบรมด้านสุขอนามัยเป็นอย่างดี

สถานีกลางบางซื่อ

สวมถุงมือ และเฟซชิลด์ตลอดเวลาขณะให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก รวมถึงยังมีเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวีที่ได้มาตรฐาน ไว้บริการให้ลูกค้าใช้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์พกพาต่าง ๆ เช่น มือถือ แว่นตา ปากกา ได้ด้วยตนเอง พร้อมมอบฟรีน้ำดื่มทรู ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เข้ารับการฉัดวัคซีน

ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าทรูทุกคนที่ร่วมใจกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หยุดเชื้อเพื่อชาติ กลุ่มทรู พร้อมมอบความคุ้มครองประกันผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งทรูยู ได้ร่วมกับ FWD มอบทุนประกัน 150,000 บาท นาน 60 วัน จำนวน 400,000 สิทธิ์

โดยลูกค้าต้องลงทะเบียนก่อนรับการฉีดวัคซีนที่แอปพลิเคชันทรูไอดี ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ทรู ยังเตรียมพร้อมในเรื่องของเครือข่ายสื่อสารอัจฉริยะ ทรู 5G /4G และ WiFi อย่างเต็มกำลัง

สถานีกลางบางซื่อ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการใช้งานของบุคลากรการแพทย์ และประชาชนที่มารับบริการ ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก วัน-เวลาที่นัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน สามารถแก้ไขได้ที่ https://vaccine.trueid.net/edit อีกด้วย

dtac พร้อมขนสิทธิพิเศษจากดีแทค รีวอร์ดมามอบให้ฟรี

สถานีกลางบางซื่อ
ทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานขาย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค

ทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานขาย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ดีแทคสนับสนุนให้คนไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อชาติ เตรียมพร้อมต้อนรับอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนให้ลูกค้าที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

พร้อมด้วยสิทธิพิเศษจากดีแทค รีวอร์ด มามอบให้ฟรีทั้งไอศกรีม ขนม เครื่องดื่ม สำหรับลูกค้าที่ฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. ถึง วันที่ 31 ส.ค. 2564 นี้ ลูกค้าดีแทคที่ไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามที่ได้นัดหมายให้นำ QR code ที่ได้รับการยืนยันจาก SMS พร้อมด้วยบัตรประชาชนตัวจริง

ไปที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประตู 3 แนะนำให้เข้าทางถนน กำแพงเพชร จอดรถในลานจอดของ สถานีกลางบางซื่อ จะมีรถ Shuttle bus บริการรับส่งมายังจุดบริการ โดยมีเจ้าหน้าที่จากดีแทคอำนวยความสะดวก

สถานีกลางบางซื่อ

โดยดีแทคจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเพียงพอ ที่จะรองรับลูกค้าที่นัดหมายจำนวน 150 คนต่อชั่วโมง จำนวน 11 รอบต่อวัน หรือเท่ากับ 1,650 คนต่อวัน ได้อย่างเต็มที่ ภารกิจสำคัญนี้ เป็นความร่วมมือร่วมใจของพนักงานดีแทคทุกส่วนงาน ที่จะช่วยสนับสนุนภารกิจ ภาครัฐและประชาชน

ตั้งแต่ทีมงานที่ช่วยกันออกแบบระบบลงทะเบียนที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว รวมถึงทีมงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ที่ต้องช่วยดูแลแนะนำขั้นตอนการฉีดวัคซีนให้กับลูกค้าในแต่ละจุด

เราทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งเราได้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจสำคัญของประเทศชาติในช่วงการระบาดโควิด-19 ที่จะช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตนี้เพื่อให้ประเทศไทยกลับมาเป็นปกติสุข และเดินหน้าได้ต่อไป

สถานีกลางบางซื่อ
วิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย 1 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ด้าน วิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย 1 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐด้านการสื่อสารโทรคมนาคม NT ได้ร่วมสนับสนุนระบบสื่อสัญญาณเพื่อการติดต่อสื่อสาร และการบริหารจัดการภายในศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

อาทิ ให้บริการ Free WiFi, SIM มือถือ, บริการ my สำหรับทีมบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อจำนวน 400 ชุด Printer จำนวน 100 เครื่อง จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาพร้อมน้ำดื่มเพื่อร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ

สถานีกลางบางซื่อ

ผู้ใช้บริการของ NT ทั้งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ my และ TOT Mobile สามารถลงทะเบียนได้ที่  https://covid19vaccine.ntple.co.th และเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ทาง ประตู 2 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

NT หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยให้การรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการเข้าร่วมวางระบบสื่อสัญญาณต่าง ๆ และให้บริการ Free WiFi ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

สถานีกลางบางซื่อ

การสนับสนุน SIM มือถือแก่หน่วยงานด้านสาธารณสุข รวมทั้งการบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ

สถานีกลางบางซื่อ

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.