AIS จับมือ 9 บริษัทจดทะเบียน ร่วมปฏิบัติการ “คนไทยไร้ E-Waste”

เอไอเอส (AIS) จับมือภาคีเครือข่ายความยั่งยืน TRBN โดย 9 บริษัทจดทะเบียน ดึงพลังพนักงานกว่า 20,000 คน ร่วมปฏิบัติการ “คนไทยไร้ E-Waste”…

highlight

  • เอไอเอส เดินหน้าปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อม ขยายผลแคมเปญ “คนไทยไร้ E-Waste” จับมือพันธมิตร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ในการรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ล่าสุดรวมพลังกับ ภาคีเครือข่ายความเพื่อยั่งยืนแห่งประเทศไทย TRBN โดยความร่วมมือของกลุ่มบริษัทจดทะเบียน ภายใต้การกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง 9 องค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์,บางกอกแอร์เวย์ส, ไทยออพติคอล, อีสท์ วอเตอร์, การบินไทย, ยูนีซัน, เอสซี แอสเสท, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ สิงห์ เอสเตท ดึงพลังจากพนักงานคนรุ่นใหม่ในองค์กรกว่า 20,000 คน ร่วมรณรงค์ และบอกต่อการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี
  • พร้อมทั้งขยายจุดรับทิ้งขยะ E-Waste ไปวางที่สำนักงานของบริษัทต่างๆ รับคลายล็อกดาวน์ ที่พนักงานบริษัทเริ่มทยอยกลับเข้าทำงานตามปกติ และจะได้นำขยะ E-Waste มาทิ้งที่ออฟฟิศได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งเชิญชวนคนไทยร่วมใจคัดแยก E-Waste และนำไปทิ้งในจุดรับทิ้งซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 1,806 จุด

AIS จับมือ 9 บริษัทจดทะเบียน ร่วมปฏิบัติการ “คนไทยไร้ EWaste

AIS
นัฐิยา พัวพงศกร หัวหน้าแผนกงานพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เอไอเอส

นัฐิยา พัวพงศกร หัวหน้าแผนกงานพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เอไอเอส กล่าวว่า ในฐานะ Digital Life Service Provider ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ Digital Infrastructure เพื่อคนไทย เราให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจแบบเติบโตไปพร้อมกันทุกภาคส่วน

โดยเฉพาะในประเด็นของสิ่งแวดล้อม ที่เราตระหนักถึงและมีนโยบายในการร่วมดูแลรักษา ฟื้นฟู ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราได้สานต่อภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยขยายผลแคมเปญใหญ่ “คนไทยไร้ EWaste” จับมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนทั่วประเทศ

เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องภัยอันตรายที่แฝงมากับขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมขยายจุดรับทิ้งขยะทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกให้คนไทยสามารถเข้าถึงจุดรับทิ้งขยะ EWaste ได้ง่าย ใกล้บ้านคุณ

การรวมพลังกับ ภาคีเครือข่ายความเพื่อยั่งยืนแห่งประเทศไทย TRBN โดยความร่วมมือของกลุ่มบริษัทจดทะเบียน ภายใต้การกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง 9 องค์กร ในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างเครือข่ายสีเขียว และเป็นต้นแบบความร่วมมือที่สำคั

ที่จะช่วยให้พนักงานของแต่ละองค์กรและประชาชนทั่วประเทศ เข้าใจ รู้ถึงภัยอันตรายที่มากับขยะอิเล็กทรอนิกส์หากกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี รวมถึงสามารถเข้าถึง จุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ได้สะดวก และใกล้บ้านมากยิ่งขึ้น

AIS
พิมพรรณ ดิสกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย

ด้าน พิมพรรณ ดิสกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เครือข่าย TRBN มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัทเอกชนไทย คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดีในการดำเนินธุรกิจหรือเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ

เพราะการที่บริษัทต่าง ๆ เข้าใจว่าบริษัทตนเองเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาลอย่างไรนั้น จะทำให้บริษัทรู้จักการบริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็ร่วมสร้างคุณค่าให้กับสังคมไปพร้อมกันด้วย และสิ่งเหล่านี้คือพันธกิจของ TRBN

อีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของเครือข่ายคือการสร้างแพลตฟอร์ม หรือ ความร่วมมือของธุรกิจต่าง ๆ ที่อยากให้บริษัทตนเองมีส่วนในการสร้างสิ่งความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม ซึ่งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการดำรงชีวิต และในการดำเนินธุรกิจ ผลกระทบค่อนข้างชัดเจนและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องพึ่งพา

หรือสร้างผลกระทบให้สิ่งแวดล้อม สิ่งที่ เอไอเอส ทำอยู่นี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก และเป็นสิ่งที่ช่วยได้มาก และคิดว่าเป็นเรื่องที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจ ซึ่ง เอไอเอส ไม่ได้ทำคนเดียว มีการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ บริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการลุกขึ้นมาเก็บคืนเรียกคืน

AIS

โดยใช้เครือข่ายร่วมกันทำมันก็จะกระจายความตระหนักตรงนี้ออกไปและที่สำคัญคือทำให้ง่ายต่อการเข้าถึง ง่ายต่อการมีส่วนร่วม และถ้าทุกคนช่วยกันบอกต่อให้ทุกคนเข้าใจว่ามันคือภัยเงียบ คือภัยใกล้ตัวที่เราส่วนมากมักจะมองข้าม

โดย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ที่แคมเปญ “คนไทยไร้ EWaste มุ่งเน้นมีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต, แบตเตอรี่มือถือ, พาวเวอร์แบงก์, สายชาร์จ หูฟัง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก อาทิ กล้องถ่ายรูป เครื่องเล่น MP3

โดยขยะ EWaste ทั้งหมดที่เข้าสู่โครงการจะถูกรวบรวมและนำไปกำจัดแบบถูกวิธีด้วยกระบวนการ Zero Landfilled ปัจจุบัน “คนไทยไร้ EWaste มีจุดรับทิ้งขยะ E-waste รวมทั้งสิ้น 1,806 จุด อาทิ ที่ทำการไปรษณีย์ 160 แห่ง, AIS Shop จำนวน 136 สาขาทั่วประเทศ, AIS Telewiz, ศูนย์การค้าเครือเซ็นทรัล 34 แห่ง, มหาวิทยาลัยต่างๆ และอาคารชุด คอนโด ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ

AIS

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.