AIS ชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz งวดที่ 6

AIS

เอไอเอส (AIS) ชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz งวดที่ 6 ยืนยันพร้อมนำดิจิทัลฟื้นฟูประเทศ นำพาทุกภาคส่วนก้าวข้ามความท้าทาย…

AIS ชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz งวดที่ 6

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ในฐานะผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ในมูลค่ารวม 75,654 ล้านบาท 

เป็นตัวแทนชำระค่าคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz งวดที่ 6 จำนวน 8,094,978,000 บาท (แปดพันเก้าสิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อนำส่งเงินเป็นรายได้ของแผ่นดินในการพัฒนาประเทศต่อไป

AIS
สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส

“นอกจากการชำระค่าคลื่นความถี่ตรงตามกำหนดเวลาแล้ว เรายังมุ่งมั่นนำคลื่นความถี่ทุกย่านที่ประมูลไปในช่วงที่ผ่านมาและถือเป็นทรัพยากรการสื่อสารของชาติ มาสร้างประโยชน์เพื่อเสริมขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบให้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 กว่า 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้วิถีการใช้ชีวิต การทำงาน การเรียน รวมถึงภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการต่าง ๆ ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างสิ้นเชิง

ที่สำคัญคือ นำ 5G เข้าไปสนับสนุนภายใต้แนวคิด เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทยในการทำงานของภาคสาธารณสุข เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของ COVID19 ในทุกมิติ อันจะทำให้ประเทศสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้” สมชัย กล่าว

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.