AIS ยืนหนึ่งองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย 2 ปีซ้อน

เอไอเอส (AIS) ยืนหนึ่งองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย 2 ปีซ้อน ย้ำความมุ่งมั่นส่งเสริมพนักงานพัฒนาตัวเองสม่ำเสมอ พร้อมรับมือโลกธุรกิจยุคใหม่…

highlight

  • เอไอเอส ภาคภูมิใจ! คว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2020 รางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จัดโดยนิตยสารเอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) ของบริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย ตอกย้ำความเป็นผู้นำองค์กรต้นแบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับเอเชียของเอไอเอส พร้อมมุ่งมั่นส่งเสริมพนักงานพัฒนาตัวเองให้มี New Ability อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคใหม่ และสามารถดึงศักยภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

AIS ยืนหนึ่งองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย 2 ปีซ้อน

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล เอไอเอส และกลุ่มอินทัช กล่าวว่า เอไอเอสมีความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัBest Companies to Work for in Asia 2020 หรือ องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชียต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจตลอดการดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี ที่เอไอเอสให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนตั้งแต่ยุคแรกของการให้บริการมาโดยตลอด เพราะเราเชื่อมั่นว่า พนักงานทุกคนคือส่วนสำคัญที่ทำให้เอไอเอสยังคงรักษาความเป็นเบอร์ 1 ได้จนถึงทุกวันนี้

AIS
กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล เอไอเอส และกลุ่มอินทัช

โดยที่ผ่านมา เราได้เน้นการจัดหลักสูตร ทั้ง Soft Skill และ Hard Skill ให้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวพนักงานเอง และต่อองค์กร ขณะเดียวกัน เมื่อโลกเข้าสู่สภาวะการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption

เอไอเอสได้ประกาศ Transform จาก Mobile Operator สู่การเป็น Digital Life Service Provider เรายังมุ่งเน้นให้พนักงานมีความพร้อมปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เปลี่ยนไปผ่านหลักสูตรจาก เอไอเอส อาคาเดมี โดยส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตัวเองให้มี New Ability หรือขีดความสามารถใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ

ผ่านดิจิทัล แพลตฟอร์ม ชื่อ LearnDi ให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลา เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคใหม่ ตลอดจนส่งเสริม และปลูกฝังวัฒนธรรม FIT FUN FAIR นั่นคือการมีสุขภาพที่ดี

พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ทำงานด้วยความสุข และสนุก คิดบวก รวมถึงมีความเท่าเทียมของโอกาสที่ส่งมอบให้กับพนักงานทุกคนซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลในครั้งนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2020 เป็นรางวัลที่ยกย่ององค์กรชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในแขนงต่าง ๆ ให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเอเชีย

มุ่งเน้นการวัดระดับความผูกพันของพนักงาน ภายใต้หัวข้อ Total Engagement Assessment (TEAM) แบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย

1. การบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน
2. การดูแลเอาใจใส่ และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน
3. การส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.