AIS สนับสนุน NB IoT DEVKIT ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

เอไอเอส (AIS) สนับสนุน NB IoT DEVKIT ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการ “Sensor for All ปี 3″…

AIS สนับสนุน NB IoT DEVKIT ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ร่วมกับ เอไอเอส โดย อราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนนวัตกรรม เปิดโครงการ Sensor for All ปีที่ 3 ประกาศความร่วมมือที่จะขยายพื้นที่การติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่PM 2.5 ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

AIS

เพื่อนำข้อมูลมาช่วยบริหารจัดการปัญหาคุณภาพอากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งพัฒนาระบบวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ฝุ่นล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดยคนไทย ทั้งนี้ เอไอเอส ได้ส่งมอบอุปกรณ์ NBIoT DEVKIT เพื่อนำไปผลิตอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่น PM 2.5, PM 10, อุณหภูมิ

AIS

และความชื้น พร้อมทั้งคำนวณค่า AQI และระบบประมวลผลผ่านหน้าจอเซ็นเซอร์ ส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย เอไอเอส NBIoT ที่สนับสนุนการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ประเภทเซนเซอร์ หรือ IoT ให้ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง เอไอเอส เป็นรายแรกที่พัฒนาเครือข่าย NBIoT ครอบคลุมทั่วไทย

AIS

อันจะส่งผลให้โครงการฯสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ และแก้ไขคุณภาพอากาศในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน ตรงจุด ต่อไป

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.