Aruba ClearPass คว้ารางวัล Cyber Catalyst Designation ต่อเนื่อง 2 ปีติด

Aruba ClearPass กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้รับรางวัล Cyber Catalyst Designation ติดต่อกันเป็นปีที่ 2…

Aruba ClearPass คว้ารางวัล Cyber Catalyst Designation ต่อเนื่อง 2 ปีติด

อรูบ้า ประกาศในวันนี้ว่า ClearPass หรือโซลูชันด้านการรักษา และระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยการควบคุมการเข้าถึงด้วยการระบุตัวตน และควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย ได้รับการยอมรับความสามารถในการลดความเสี่ยงโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำระดับโลกตามโครงการ Cyber ​​Catalyst (SM)

ที่ริเริ่มขึ้นโดย Marsh ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำระดับโลกในการเป็นนายหน้าประกันภัย และการบริหารความเสี่ยง Cyber ​​Catalyst by Marsh (SM) เป็นโครงการการประเมินความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมจะประเมินผลิตภัณฑ์ และโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตามโครงการนี้โดยอิสระ

เพื่อบ่งชี้ข้อมูล (Identify) ผลิตภัณฑ์ที่ว่ามีความสามารถในการลดความเสี่ยงทางไซเบอร์ โดย โครงการ Cyber ​​Catalyst ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดในการเลือกผลิตภัณฑ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และช่วยให้ลูกค้านำเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบตามโครงการนี้

Aruba ClearPass

มาทำการพิจารณาเพื่อปรับปรุงข้อกำหนด และเงื่อนไขเกี่ยวกับนโยบายการประกันภัยไซเบอร์จากบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ ผลิตภัณฑ์ อรูบ้า ClearPass ร่วมกับ อรูบ้า Policy Enforcement Firewall (PEF) ซึ่งเคยได้รับรางวัล Cyber Catalyst (SM) Designation ในปี 2019 มาแล้ว

ปีนี้นับเป็นครั้งที่สองติดต่อกันที่โซลูชันความมั่นคงปลอดภัยของ อรูบ้า ได้รับรางวัลนี้อีกครั้ง ขณะนี้ทั้ง ClearPass และ PEF ต่างได้รับรางวัล Cyber ​​Catalyst Designation แล้ว ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่ามีโซลูชันการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายที่ใช้ข้อมูลระบุตัวตนแบบบูรณาการซึ่งเป็นรากฐานสำหรับการทำตามเฟรมเวิร์ก Zero Trust และ Security Access Service Edge (SASE)

องค์กรในปัจจุบันล้วนอยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ ของ Digital Transformation โดยไม่เพียงแต่มุ่งเน้นที่ความยืดหยุ่นทางธุรกิจและประสิทธิภาพในการดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้วย การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสมัยใหม่จะต้องสามารถรองรับกลุ่มผู้ใช้ และอุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากการโจมตีทางไซเบอร์มีความซับซ้อน และเพิ่มมากขึ้น

Aruba ClearPass

Carlos Gómez Gallego ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีแห่งภูมิภาค APJ ของ อรูบ้า บริษัทในเครือ Hewlett Packard Enterprise กล่าวว่า การที่ ClearPass และ PEF ได้รับการยอมรับว่ามีการออกแบบเป็นไปตาม Cyber ​​Catalyst

ทำให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าการพัฒนามุ่งสู่ Edge (Edge Evolution) ของพวกเขาจะมีความมั่นคงปลอดภัย และสอดคล้องกับกฎระเบียบ และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยที่เข้มงวด โดยตามรายงาน Cyber ​​Catalyst 2020 Risk Outlook ที่เผยแพร่โดย Marsh

ระบุว่าความเสียหายที่อาชญากรรมไซเบอร์ทั่วโลกก่อขึ้นสูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดว่าการลงทุนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จะสูงถึง 230 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 ด้วยสภาวะการณ์ที่ตกอยู่ในความเสี่ยงนี้และการมีผลิตภัณฑ์หลายพันรายการที่ท่วมท้นตลาดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ดังนั้้นองค์กรต่าง ๆ จึงต้องมองหาความชัดเจน และคำแนะนำจากแหล่งที่เชื่อถือได้ซึ่งเข้าใจถึงความเสี่ยง และภูมิทัศน์ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากบริษัทประกันภัยมักถูกเรียกร้องให้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติทางไซเบอร์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ในการนี้ พวกเขาก็มีข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าซี่งจะเป็นตัวชี้วิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องทรัพย์สินขององค์กรอยู่แล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล Cyber ​​Catalyst Designation จะต้องผ่านกระบวนการประเมินที่เข้มงวด และมีหลายขั้นตอน

Aruba ClearPass

ซึ่งบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมแต่ละรายจะประเมินความสามารถของโซลูชันความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการลดความเสี่ยงทางไซเบอร์ ในขณะเดียวกันก็เป็นไปตามข้อควรพิจารณาในทางปฏิบัติที่สำคัญ เช่นความสะดวกในการนำมาปรับใช้งานและเป็นไปตามข้อกำหนดในด้านการดูแลจัดการได้อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งเสียงส่วนใหญ่โหวตให้ อรูบ้า ClearPass เป็นโซลูชัน Cyber ​​Catalyst สำหรับความสามารถด้าน FullSpectrum Visibility รวมกับการควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายที่ปลอดภัยตามบทบาท (Role) และอุปกรณ์สำหรับ IoT, BYOD, อุปกรณ์ขององค์กรตลอดจนพนักงานผู้รับช่วงงาน (Contractors)

และแขกผู้มาเยือน ไม่ว่าจะนำ ClearPass มาปรับใช้งานเพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับ อรูบ้า PEF ล้วนต่างช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับใช้ Zero Trust Posture เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของจำนวนภัยการโจมตีที่มุ่งต่ออุปกรณ์ IoT และผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย

แนวทางนี้ยังสามารถสนับสนุนองค์กรที่ต้องการใช้แนวทาง SASE เพื่อปกป้องความปลอดภัยในการดำเนินงาน และถ้าต้องการลดความซับซ้อนด้านความมั่นคงปลอดภัย พร้อมไปกับการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฟังก์ชั่นการใช้งาน อรูบ้า ClearPass

ยังสามารถต่อเชื่อมเข้ากับระบบนิเวศทางเทคโนโลยีของโซลูชัน ThirdParty มากกว่า 150 โซลูชั่นเพื่อเพิ่มความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยให้หลากหลาย

การมีคุณสมบัติที่เน้นความมั่นคงปลอดภัยเป็นศูนย์กลางและเน้นโฟกัสไปที่ Edge ของ อรูบ้า ช่วยให้พวกเขามองเห็นโลกผ่านเลนส์ที่แตกต่างออกไปเมื่อเปรียบเทียบกันกับมุมมองของบริษัทเครือข่ายอื่น

Aruba ClearPass

Zeus Kerravala นักวิเคราะห์หลักของ ZK Research กล่าวว่า มุมมองแบบ edgetocloud ที่ไม่เหมือนใครนี้ทำให้ อรูบ้า สามารถพัฒนาโซลูชันที่มีความมั่นคงปลอดภัยฝังอยู่ในตัวที่ได้รับการพิสูจน์แล้วอย่างต่อเนื่องว่ามีความเหมาะสมกับความต้องการขององค์กรยุคใหม่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ IoT และการทำงานจากระยะไกล (Remote Working) แพร่หลายมากขึ้น ส่งผลให้ภูมิทัศน์ของภัยคุกคามมีการขยายตัว และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การได้รับรางวัล Cyber Catalyst (SM) Designation ส่งสัญญาณว่า บริษัทประกันภัยชั้นนำล้วนเชื่อมั่นว่า อรูบ้า ClearPass สามารถช่วยลดความเสี่ยงในโลกไซเบอร์ได้ และได้รับการพิจารณาเป็นอย่างดีจากองค์กรที่กำลังแสวงหาแนวทางแก้ไขที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างมีความหมายชัดเจนในการลดความเสี่ยงทางไซเบอร์

Tom Reagan ผู้นำด้าน Cyber ​​Practice ของสหรัฐฯ กล่าวว่า กลุ่มโซลูชันที่ได้รับ Cyber ​​Catalyst ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่องค์กรเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

และร่วมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในปี 2019 ทำให้มีรายชื่อมากกว่า 30 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทประกันภัยด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้ความเชื่อมั่นว่ามีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์

“สำหรับประเทศไทยที่การทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลา หรือ Hybrid Workplace ได้กลายเป็น New Normal ไปแล้วนั้น โจทย์สำคัญไม่ได้มีเพียงแค่จะทำให้ระบบเครือข่ายนั้นเชื่อมโยงผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าด้วยกันได้อย่างไร แต่ยังมีเรื่องของการปกป้องให้ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมั่นคงปลอดภัยบนระบบเครือข่ายที่แต่ละคนใช้งานอยู่ด้วย”

Aruba ClearPass
ประคุณ เลาหกิตติกุล ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยของ อรูบ้า บริษัทในเครือ Hewlett Packard Enterprise

ประคุณ เลาหกิตติกุล ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยของ อรูบ้า บริษัทในเครือ Hewlett Packard Enterprise กล่าวว่า การได้รับรางวัลในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าโซลูชัน อรูบ้า ClearPass สามารถตอบโจทย์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบเครือข่าย และผู้ใช้งานขององค์กรธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ด้วยการทำงานแบบ Zero Trust ที่จะตรวจสอบตัวตนของอุปกรณ์ และผู้ใช้ทั้งหมดที่จะเชื่อมต่อเข้ามาบนเครือข่ายก่อนจะอนุญาตให้เข้าใช้ พร้อมทั้งสอดส่องหาพฤติกรรมที่ผิดปกติเพื่อคอยปกป้องข้อมูลสำคัญของธุรกิจอยู่ตลอดเวลา ClearPass ผนวกกับผลิตภัณฑ์

ของ อรูบ้า ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมถึงทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ เราจึงมีความพร้อมเป็นอย่างสูงที่จะสร้าง Cybersecurity ให้แก่ทุกองค์กรในประเทศไทย

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.