Aruba เปิดตัว สวิตช์ และซอฟต์แวร์ จาก Data Centre ไปสู่กลุ่มของศูนย์รวมข้อมูล

Aruba

อรูบ้า (Aruba) เปิด สวิตช์ และซอฟต์แวร์ Fabric Composer เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายจากศูนย์ข้อมูล (Data Centre) ไปสู่กลุ่มของศูนย์รวมข้อมูล (Centres of Data)…

Aruba เปิดตัว สวิตช์ และซอฟต์แวร์ จาก Data Centre ไปสู่กลุ่มของศูนย์รวมข้อมูล

การที่พนักงานทำงานกระจายกันอยู่คนละสถานที่ในทุกวันนี้ ได้สร้างข้อมูลใหม่ ๆ ขึ้นมาที่ส่วนปลายของระบบเครือข่าย (Edge) มากยิ่งขึ้น โดยเกิดจากทุกผู้คน ทุกอุปกรณ์ และทุกสิ่ง (Things) ที่ต่างล้วนเชื่อมต่อเข้ากับโลกดิจิทัลด้วยกันทั้งสิ้น

ภายในอีกไม่กี่ปีถัดจากนี้องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่จะต้องรองรับทางเลือกในการรับส่งข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ Edge อีกด้วย ซึ่งจะครอบคลุมข้อมูลจากระบบแพลตฟอร์มที่มีเครื่องตั้งอยู่ในสำนักงาน (On-Premises) ใน CoLocation และบนระบบคลาวด์ ระบบงาน (Workloads) ต่าง ๆ

จะถูกประมวลผลมากยิ่งขึ้นโดยครอบคลุมบนทุกกลุ่มของศูนย์รวมข้อมูล (Centres of data) ที่เชื่อมต่อถึงกันมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และความรวดเร็วที่องค์กรธุรกิจต้องการในยุคสมัยแห่งคลาวด์ อย่างไรก็ตามฝ่ายไอทีขององค์กรธุรกิจส่วนมากยังคงไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของความต้องการ

Aruba

ในการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อจัดการกับข้อมูลเหล่านี้ ทุกวันนี้ระบบ Edge ที่ประกอบไปด้วยหน่วยประมวลผล และระบบจัดเก็บข้อมูลที่ทำงานแยกขาดจากกัน (Silo) ยังคงเชื่อมต่อกันผ่านสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่ไม่ได้ผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

และมีรูปแบบการดูแลรักษาที่ยากต่อการบริหารจัดการจากศูนย์กลาง (Centralised Management) ยากต่อการทำให้ทุกส่วนสอดประสานกัน (Orchestration) และ ยังยากต่อการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย และการตรวจสอบการทำงาน (Visibility) ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรธุรกิจ

ซึ่งเกิดการขยายตัวจากเพียงในพื้นที่อาคารขององค์กรไปสู่บ้านของพนักงาน (Extended Enterprise) ในขณะที่การเชื่อมต่อระหว่าง Edge นั้นได้พัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นด้วยเทคโนโลยีอย่างเช่น SDWAN และ SASE อย่างต่อเนื่อง

แต่การดูแลรักษาข้อมูลที่ Edge นั้นก็ยังคงเป็นปัญหาที่ท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ที่พนักงานคนใดคนหนึ่งอาจต้องการบริหารจัดการระบบงานของตนที่กระจายตัวอยู่ในหลายสถานที่ และในหลายอุปกรณ์

Aruba

Justin Chiah ผู้อำนวยการอาวุโสประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไต้หวัน และฮ่องกง (SEATH) ของ อรูบ้า บริษัทในเครือ Hewlett Packard Enterprise Company กล่าวว่า ระบบเครือข่ายภายในศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิม (Data Centre) นั้นถูกเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งที่พนักงานทำการเช็คอีเมล์

บนสมาร์ทโฟน  สมาร์ทวอทช์ หรือสมาร์ททีวีของพวกเขา ระบบเครือข่ายนั้นมีแต่จะกระจายขยายตัวยิ่งขึ้นตามจำนวนของ IoT ที่นำมาใช้งานมากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธุรกิจสนใจหรือปรับปรุงระบบ Hybrid Workplace อย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับภัยโรคระบาดโคโรนาไวรัส 

การศึกษาหนึ่งที่เราได้จัดทำในปีนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถขององค์กรธุรกิจที่สามารถสร้างคุณค่าเชิงธุรกิจจากข้อมูลที่มีอยู่ได้ และคุณค่าเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นตามขีดความสามารถในการรวบรวม ประมวลผล  จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ที่ Edge

สิ่งเหล่านี้จะเป็นจริงขึ้นมาไม่ได้เลยหากขาดระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนมารองรับ

Aruba
ประคุณ เลาหกิตติกุล ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยของ อรูบ้า บริษัทในเครือ Hewlett Packard Enterprise

ประคุณ เลาหกิตติกุล ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยของ อรูบ้า บริษัทในเครือ Hewlett Packard Enterprise กล่าวว่า ด้วยมุมมองใหม่ที่เรามีต่อศูนย์ข้อมูล (Data Centre) และศูนย์รวมของข้อมูล (Centre of Data) นี้ แน่นอนว่าระบบเครือข่ายที่เป็นส่วนเชื่อมผสานเทคโนโลยี่ และนวัตกรรมทั้งหมดขององค์กร

ต้องเปลี่ยนไป และ อรูบ้า เราก็พร้อมที่จะตอบโจทย์ด้านระบบเครือข่ายสำหรับ Edge Computing และ Remote Working ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับปี 2564 ด้วยโซลูชั่นใหม่ที่เราเปิดตัวมาทั้งหมดนี้ และเราก็พร้อมจะเข้าไปให้คำปรึกษากับทุกธุรกิจที่มีแผนจะปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อรอบรับการเปลี่ยนแปลงอนาคตอันใกล้นี้

การมีแนวทางเชิงสถาปัตยกรรมใหม่นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยสถาปัตยกรรมดังกล่าวนี้จะต้องมี Edge เป็นศูนย์กลาง  รองรับการทำงานร่วมกับคลาวด์ และขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งท้ายที่สุดแล้วผู้ดูแลระบบไอทีก็ต้องการประสบการณ์คลาวด์ในรูปแบบใหม่

ที่รองรับทั้งระบบศูนย์ข้อมูลแบบเดิม การใช้สถานที่ร่วมกับผู้อื่น (Co-location) หรือ Edge ในรูปแบบดิจิทัลใหม่ ที่มีทั้งความง่ายดาย รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย โดยสามารถใช้งานได้ด้วยการคิดค่าใช้จ่ายที่ยืดหยุ่นตามการใช้งานจริง

Aruba

โซลูชันระบบเครือข่ายใหม่เพื่อขับเคลื่อน “Centres of Data” ในแบบ EdgetoCloud

วันนี้ อรูบ้า ได้ประกาศเปิดตัวโซลูชันใหม่ที่จะช่วยให้การจัดการด้านไอทีง่ายดายยิ่งขึ้น ช่วยเร่งความเร็วในการนำเสนอบริการใหม่ และทำให้การติดตั้งระบบไอทีมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้นด้วยองค์ประกอบสามส่วน ดังนี้:

  • ซอฟต์แวร์จัดการแบบอัตโนมัติตัวใหม่สำหรับสวิตช์ อรูบ้า CX ที่จะนำประสบการณ์เสมือนการจัดการคลาวด์มาสู่ Data Centre Edge ช่วยให้การนำเสนอบริการมีความง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
  • สวิตช์ อรูบ้า CX รุ่นใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่น เหมาะสม และรองรับการบริหารจัดการผ่านคลาวด์ ซี่งครอบคลุมการใช้งานตั้งแต่เครือข่ายแบบ Edge ไปจนถึง Data Centre แบบดั้งเดิม
  • โซลูชันพร้อมใช้งานจาก HPE และพันธมิตร ที่ได้รวมเอาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผล, ระบบจัดเก็บข้อมูล และระบบเครือข่ายเข้าไว้ด้วยกันเพื่อช่วยลดเวลา, ความเสี่ยง และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นทางด้านระบบไอทีสำหรับ Centres of Data ที่จะเกิดขึ้น

Aruba

ระบบประสาน และอัตโนมัติแบบ SoftwareDefined

ซอฟต์แวร์ อรูบ้า Fabric Composer ที่เปิดตัวใหม่นี้จะจัดการกลุ่มของอุปกรณ์สวิตช์โดยอัตโนมัติให้ทำงานร่วมกันในโครงสร้างแบบ Fabric ซึ่งจะทำให้การทำงาน และการแก้ไขปัญหาในแต่ละวันง่ายดายยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานร่วมกับสวิตช์ อรูบ้า CX ได้อย่างไร้รอยต่อ

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการสร้าง Fabric และการจัดการแอปพลิเคชันให้ดีที่สุด ท่ามกลางระบบแวดล้อมที่มีทั้งระบบ Virtualised, hyperConvereged และระบบประมวลผลพร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจาก HPE

Aruba

ระบบนี้เหมาะสมกับผู้ดูแลระบบไอทีที่มักจะต้องวุ่นวายกับการสร้างบริการไอทีที่ต้องทำด้วยตนเอง และดูแลระบบที่แยกขาดจากกัน (Silo) หลาย ๆ ระบบทั้งในส่วนคอมพิว (Compute) การทำเวอร์ชวลไลเซชั่น ระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage) และระบบเครือข่าย 

ผู้ดูแลระบบภาพรวมทางด้านไอที่อาจไม่ได้มีประสบการณ์ด้านระบบเครือข่ายในเชิงลึกมากนัก (เช่นผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ายหรือ VM) จะสามารถสร้างและบริหารจัดการ Fabric ได้จากหน้าจอเดียว  ทำให้สามารถทำงานได้อย่างทรงพลังและง่ายดายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจนกระทั่งวันนี้

การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่น และครบวงจรสำหรับการใช้งาน Edge ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Aruba

สวิตช์รุ่น อรูบ้า CX 8360 จะช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มขยายระบบเครือข่ายพื้นฐานให้ทำงานเป็นระบบเดียวกัน และ รองรับการบริหารจัดการผ่านคลาวด์ได้แบบครบวงจรทั้งเครือข่ายในส่วน Campus และสาขา รวมไปถึง  ศูนย์รวมข้อมูล (Centres of Data) ทั้งแบบดั้งเดิม และกำลังจะเกิดขึ้นใหม่

ด้วยการใช้ระบบปฏิบัติการเครือข่าย AOSCX อันทรงพลังที่เป็นแบบ CloudNative ของ อรูบ้า อุปกรณ์สวิตช์นี้ก็ได้รวมเอาความสามารถชั้นนำที่ใช้งานภายในศูนย์ข้อมูลเข้ากับระบบ Network Analytics Engine (NAE) ที่ฝั่งอยู่ภายในให้พร้อมใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ใด ๆ เพิ่มเติม

จากการเปิดตัวออกมาด้วยกัน 5 รุ่น สวิตช์ อรูบ้า CX 8360 มีการเชื่อมต่อประสิทธิภาพสูงถึง 1/10/25/40/100 GbE โดยสวิตช์ตระกูลนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งการใช้งานภายในศูนย์ข้อมูลที่ต้องการสถาปัตยกรรมแบบ SpineandLeaf ที่มีประสิทธิภาพสูง และการใช้งานที่กลุ่มของศูนย์รวมข้อมูลแบบ Edge ที่เน้นเรื่องความคุ้มค่าแต่ต้องการปริมาณพอร์ตที่ไม่มากนัก

Aruba

รุ่นของ Aruba CX 8360 Switch Series

  • 12P 40/100G 
  • 32P 10/25G w/ 4P 40/100G (w/MACsec)
  • 16P 10/25G w/ 2P 40/100G
  • 48P 1G/10G Base-T w/ 4P 40/100G
  • 24P 1G/10G w/ 2P 40/100G

ผสานรวมระบบได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

สุดท้าย อรูบ้า ได้นำเสนอจุดเด่นที่สร้างความแตกต่างจากผู้ผลิตที่เน้นเรื่องระบบเครือข่ายแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียวด้วยการนำเสนอบริการไฮบริดคลาวด์จาก HPE GreenLake และ InfrastructureasaService เพื่อสนับสนุนการใช้งานของลูกค้าที่หลากหลายทั้งในแบบ OnPremises  

ซี่งเป็นการให้บริการแบบครบวงจรที่ Edge โดยคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง การทำ CoLocation และการใช้งานภายในศูนย์ข้อมูล (Data Centre) เทคโนโลยีระบบเครือข่ายของ อรูบ้า ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญให้กับบริการใหม่ ๆ เหล่านี้

ซี่งครอบคลุมถึง VMasaService ContainerasaService และ SAP HANAasaService โดยลูกค้าที่ใช้งาน HPE GreenLake นั้นได้ให้ข้อมูลว่าสามารถนำเสนอบริการสู่ลูกค้าได้เร็วขึ้นถึง 75% ในขณะที่ยังคงริเริ่มติดตั้งใช้งานโครงการไอทีระดับนานาชาติที่มีความซับซ้อนได้

Aruba

นอกเหนือจากทางเลือกในการใช้งานในแบบคลาวด์และแบบ asaservice แล้ว ลูกค้ายังมีทางเลือกที่จะซื้อระบบ OnPremises พร้อมใช้ที่ผ่านการทดสอบร่วมกันแล้วโดย HPE และ อรูบ้า สำหรับการใช้งานแบบดั้งเดิมซึ่งลูกค้าเป็นผู้บริหารจัดการเองได้

โดยระบบที่พร้อมใช้งานได้สำหรับโซลูชันศูนย์ข้อมูลไอทีที่ปรับแต่งได้นี้จะทำให้การให้บริการด้านไอทีรวดเร็ว และง่ายดายยิ่งขึ้น ในขณะที่ช่วยลดเวลา ความเสี่ยง และความเชี่ยวชาญที่ต้องการในการติดตั้งใช้งานโซลูชันที่มีความซับซ้อนลงได้

การผสานรวมระบบแบบใหม่นี้ครอบคลุมทั้งในส่วน Compute, Storage, HCI, HPC, Virtualisation และคลาวด์ที่หลากหลาย ซี่งรวมถึง HPE ProLiant DL/DX servers, HPE Apollo servers, HPE SimpliVity, HPE Nimble Storage dHCI,

HPE Synergy, HPE Flex Superdome, HPE Cray EX supercomputers, Cray ClusterStor storage systems และโซลูชันที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง เช่น SAP HANA, VMware และ Nutanix

Aruba

เร่งการทำ Digital Transformation ของคุณให้เร็วยิ่งขึ้น

การคิดเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวล้ำนำยุคสมัย และนอกกรอบจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปเมื่อองค์กรธุรกิจเปลี่ยนจาก ทำตามสิ่งที่เคยทำมาก่อน ไปสู่โลกของ EdgetoCloud ที่กลุ่มของศูนย์รวมข้อมูล (Centres of Data) นั้นเชื่อมต่อถึงกัน และจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังให้กับแอปพลิเคชัน และโซลูชันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะส่งผลให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจนั้นดียิ่งขึ้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สวิตช์ตระกูล อรูบ้า CX 8360, อรูบ้า Fabric Composer และระบบผสานรวมกับพันธมิตรพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ ในขณะที่ HPE GreenLake Hybrid Cloud และโซลูชันสำเร็จรูปอื่น ๆ จะพร้อมให้บริการได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2021 เป็นต้นไป

  • ราคา MSRP สำหรับ อรูบ้า Fabric Composer จะเริ่มต้นที่ US$3,875 ต่อสวิตช์รุ่น CX แต่ละชุดต่อปี
  • ราคา MSRP สำหรับสวิตช์ อรูบ้า CX 8360 จะเริ่มต้นที่ US$18,995 (24x10GbE)
ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.