Banpu เดินหน้าพลิกโฉม Digital HR ด้วยบริการ SAP Social Media Integration

Banpu

บ้านปู (Banpu) เชื่อมโยงประสบการณ์พนักงานเข้ากับธุรกิจ เดินหน้าพลิกโฉม Digital HR ด้วยบริการ SAP Social Media Integration…

Banpu เดินหน้าพลิกโฉม Digital HR ด้วยบริการ SAP Social Media Integration

เอสเอพี เอสอี เปิดเผยว่า บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (Banpu) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้ร่วมมือกับ เอสเอพี ในการพัฒนาระบบการให้บริการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านการใช้งานบริการล่าสุด Social Media Integration (SMI) 

ที่ผนวกเข้ากับชุดโซลูชั่น SAP® SuccessFactors® เร่งพลิกโฉม Digital HR เต็มรูปแบบ หลังจากที่บ้านปู ได้ลงทุนในโซลูชั่น SAP® SuccessFactors® ไปก่อนหน้านี้ โดยระบบการให้บริการด้าน HR ใหม่ล่าสุดที่ทำงานอยู่บนคลาวด์อัจฉริยะนี้ จะช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึง และติดต่อประสานงานกับแผนก HR 

บนแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง LINE และ WeChat ได้ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถให้บริษัทฯ มองเห็นข้อมูลเชิงลึก และฟีดแบ็คของพนักงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยยกระดับความผูกพันของพนักงานกับองค์กร และขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

จากปรัชญาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่บ้านปูให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนในองค์กรนั้น นอกจากบ้านปูจะเร่งปรับรูปแบบในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการกำหนดแนวทางใหม่เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงาน รวมทั้งต้องการทำให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่า

และได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ สนับสนุนให้พนักงานมีตารางเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น รวมถึงสร้างความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต พัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนความรับผิดชอบในการทำงาน แนวทางการบริหารงานดังกล่าว

ร่วมด้วยการนำเอาเทคโนโลยีอัจฉริยะจาก เอสเอพี เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างความผูกพันกับพนักงานกว่า 6,000 คนใน 10 ประเทศทั่วโลก และเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานได้มากขึ้น

Banpu
บารมี แซ่ลี้ HR Digitalization Department บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของบ้านปูที่เกิดจากการผนึกกำลังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ เอสเอพี เริ่มขึ้นในปี 2562 โดย สมนิมิตร ลัคนะปานทิพย์ และ บารมี แซ่ลี้ HR Digitalization Department บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ให้ข้อมูลว่า ตั้งแต่ปี 2562 เราได้นำโซลูชั่น SAP SuccessFactors 

มาปรับใช้สำหรับการทำ HR Transformation ด้วยการย้ายฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของบริษัทฯ ไปอยู่บนระบบคลาวด์ เพื่อเติมเต็มวิสัยทัศน์ และพันธกิจของกลุ่มธุรกิจด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรสู่ยุคดิจิทัล รวมถึงมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับพนักงานของเราทุกคน

ด้วยเหตุนี้ เราจึงดึงเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาเสริมแกร่งแพลตฟอร์ม HR ของบริษัทฯ และที่สำคัญ ทีมงานยังได้เข้าใจถึงความต้องการของพนักงานดียิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถมองเห็นข้อมูลดาต้าของพนักงานแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงข้อมูลด้านการรับสมัครงาน การปฐมนิเทศ การวางแผนปรับตำแหน่งงาน การจัดการฝึกอบรมทักษะ

การตั้งเป้าหมาย และประสิทธิภาพในการทำงาน และการจัดการค่าตอบแทน สำหรับโซลูชั่น SAP SuccessFactors มีส่วนช่วยพลิกโฉมกระบวนการ HR ของบริษัทฯ จากรูปแบบดั้งเดิม ไปสู่ระบบคลาวด์ ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่พนักงาน

พร้อมต่อยอดบทบาทการทำงานในตำแหน่งที่มีคุณค่าสูงขึ้น นับเป็นการกระจายทักษะ และเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจต่อไป

เนื่องจากพฤติกรรมของพนักงานได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงระหว่างที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสในช่วงปีที่ผ่านมา บ้านปู จึงเล็งเห็นความสำคัญในการปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานให้ดีกว่าที่เคย ปัจจุบัน พนักงานของเราส่วนใหญ่ทำงานจากที่บ้าน ทำให้บริษัทฯ ต้องกำหนดรูปแบบ และวิธีใหม่ที่จะกระตุ้นการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

Banpu

ด้วยเหตุผลนี้ เราได้ตัดสินใจสานต่อความร่วมมือกับ เอสเอพี เพื่อทำให้งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น โดยเราร่วมกับ เอสเอพี ในการพัฒนา และใช้งานบริการ Social Media Integration (SMI) ซึ่งเป็นทางเลือกบริการ Digital HR ชิ้นใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทฯ เราโดยเฉพาะ

ผลักดันให้ระบบ และขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ เชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พนักงานในประเทศไทย และจีนกว่า 1,300 คนขององค์กรที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ และมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า จะสามารถใช้ประโยชน์จากบริการด้าน HR โฉมใหม่ที่ผนวกไปด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ นี้

เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร เราคาดหวังว่าธุรกิจของเราจะแข็งแกร่งขึ้นทั้งในด้านการเงิน และตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เชื่อถือได้ จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่พลิกโฉมระบบ HR ด้วยการใช้เทคโนโลยีจาก เอสเอพี อย่าง Social Media Integration (SMI) และ SAP SuccessFactors ซึ่งเป็นโซลูชั่นคลาวด์ชั้นนำของอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อกับบัญชีทางการของบริษัทในแอปพลิเคชั่นแชทต่าง ๆ

ได้แก่ WeChat สำหรับพนักงานที่ประจำในประเทศจีน และ LINE สำหรับพนักงานในประเทศไทย เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงและใช้บริการด้าน HR จากอุปกรณ์ใดก็ได้ทุกที่ทุกเวลา การใช้โซลูชั่นการจัดการทรัพยากรบุคคลและประสบการณ์บนคลาวด์ ยังทำให้ผู้บริหารสามารถรับฟัง และตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของพนักงาน

และปรับปรุงการสื่อสารภายใน เพื่อรักษาความยืดหยุ่น และความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวได้ พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นกับความต้องการของลูกค้าเพื่อพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

Banpu
เอทูล ทูลิ กรรมการผู้จัดการ เอสเอพี อินโดไชน่า

เอทูล ทูลิ กรรมการผู้จัดการ เอสเอพี อินโดไชน่า กล่าวว่า ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นแผนกที่มีบทบาทสำคัญมากในการนำพาองค์กร เพื่อดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และคุณค่าที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถนำไปสู่ประสิทธิภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น ไปจนถึงการมีส่วนร่วมของพนักงาน และความไว้วางใจจากลูกค้าที่สูงขึ้น

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังดำเนินต่อไป ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั่วโลกต่างเริ่มมองหาแนวทางในการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น และพวกเขาพบว่าเทคโนโลยีอัจฉริยะ หรือ Intelligent Technologies สามารถสร้างวิธีการทำงาน และออกแบบการทำงานใหม่ให้องค์กรได้

บ้านปู เป็นบริษัทแรกในไทยที่ใช้ประโยชน์จากโซลูชั่นอัจฉริยะเหล่านี้ และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับบ้านปูในการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม และความสำเร็จภายในองค์กร

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.