Canon ส่งมอบผลิตภัรฑ์ให้แก่ TIChE หวังช่วยยกระดับอนุรักษ์แหล่งน้ำ

แคนนอน (Canon) มอบผลิตภัณฑ์ ให้สมาคมวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย เพื่อโครงการแคนนอนอนุรักษ์แหล่งน้ำ และการใช้ประโยชน์จากการแปรรูปผักตบชวา…

Canon ส่งมอบผลิตภัรฑ์ให้แก่ TIChE หวังช่วยยกระดับอนุรักษ์แหล่งน้ำ

กลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย มอบผลิตภัณฑ์กล้องดิจิตอล เครื่องพรินเตอร์อิงค์เจ็ท เครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์ พร้อมหมึกพิมพ์ครบชุดจากแคนนอน ให้แก่สมาคมวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Canon

เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตเส้นใยจากผักตบชวาด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อทดแทนการใช้พลาสติก โดยมี พงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ (คนที่ 3 จากขวา)

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นตัวแทนมอบ และมีศาสตราจารย์ดร.ไพศาล กิตติศุภกร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (คนที่ 3 จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Canon

กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ แคนนอนอนุรักษ์แหล่งน้ำ และการใช้ประโยชน์จากการแปรรูปผักตบชวาอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเส้นใยจากผักตบชวาด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำคู่มือการปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนการใช้พลาสติกสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเครือบุญ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs) ของกลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.