CAT กวาด 3 รางวัลชนะเลิศ ปฏิทินดีเด่นปี 63 จากปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะ และสมุดบันทึก

CAT

CAT กวาด 3 รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่นปี 63 จากปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและสมุดบันทึก ในชื่อชุด “มงคลแห่ง 12 นักษัตร เริ่มต้นดี ชีวิตดี 2563″…

CAT กวาด 3 รางวัลชนะเลิศ ปฏิทินดีเด่นปี 63 จากปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะ และสมุดบันทึก

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท  เข้ารับรางวัลปฏิทินดีเด่น สุริยศศิธร ประจำปี 2563  ของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศรวม 3 รางวัล ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศสร้างสรรค์ และออกแบบปฏิทินดีเด่น ประจำปี 2563
  • รางวัลชนะเลิศประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะ
  • รางวัลชนะเลิศประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปฏิทินชนิดสมุดบันทึก

CAT

โดยในปี 2563  แคท ได้จัดทำปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะ และสมุดบันทึก ในชื่อชุด มงคลแห่ง 12 นักษัตร เริ่มต้นดี ชีวิตดี 2563 ด้วยการรังสรรค์ภาพวาด 12 นักษัตร พร้อมคำทำนายประจำปีและหลักในการแก้ชงเสริมดีลดร้ายจากซินแสฮวงจุ้ย เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นนักษัตรใหม่

ทั้งนี้รางวัลสุริยศศิธร ของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยนั้น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2524 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการใช้ปฏิทินได้อย่างสมบูรณ์ มีประโยชน์ และมีคุณค่ามากขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าในแต่ละปีปฏิทินของหน่วยงาน องค์กร รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนต่าง ๆ

CAT

ได้ลงทุนในการจัดทำสื่อปฏิทินที่สวยงาม นอกจากจะเป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กรแล้ว ยังใช้เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กรอีกด้วย ปฏิทินที่จัดทำขึ้นในแต่ละปีมีจำนวนมาก และหลากหลายรูปแบบ หากสามารถเพิ่มพูนคุณค่าในการใช้ปฏิทินเหล่านั้น ให้มีบทบาท และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ปฏิทินจะเป็นสื่อที่สมค่าอย่างแท้จริง 

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.