CEO Huawei แนะธุรกิจปลดล็อคศักยภาพสูงสุดด้วย 5G กรุยทางสู่ความสำเร็จ

Huawei

“กัว ผิง” ซีอีโอ หัวเว่ย (CEO Huawei) แนะธุรกิจปลดล็อคศักยภาพสูงสุดด้วยความร่วมมือระหว่างขอบข่ายเทคโนโลยี 5G ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญกรุยทางสู่ความสำเร็จ…

CEO Huawei แนะธุรกิจปลดล็อคศักยภาพสูงสุดด้วย 5G กรุยทางสู่ความสำเร็จ

กัว ผิง ประธานกรรมการบริหาร แบบหมุนเวียนตามวาระของหัวเว่ย กล่าวในพิธีเปิดงานประชุม Better World Summit ถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างขอบข่ายเทคโนโลยีทั้ง 5 ในการปลดล็อคศักยภาพสูงสุดของ 5G เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจ พร้อมแขกรับเชิญจาก China Telecom, Etisalat,

MTN, GSMA และ 3GPP/ETSI ร่วมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์หลายพันคนจากกว่า 80 ประเทศ เพื่อร่วมกันสำรวจศักยภาพของเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร และสารสนเทศ (ICT) ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ ทั้งในปัจจุบัน และในโลกอนาคตหลังวิกฤตโควิด-19

Huawei

ร่วมมือกันฝ่าวิกฤตโรคระบาดด้วยเทคโนโลยี

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตและการทำงานของเราไปอย่างสิ้นเชิง รวมถึงส่งผลกระทบอย่างหนัก ต่อเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบที่ ICT สามารถเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์จากโควิด-19 ในครั้งนี้ได้ในหลาย ๆ ด้าน

ในฐานะบริษัทด้าน ICT การใช้เทคโนโลยีที่เรามีเพื่อช่วยควบคุม และเอาชนะการระบาดใหญ่ครั้งนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของเรา ด้วยความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์และลูกค้าของเรา รวมถึงผู้ให้บริการโครงข่าย และองค์กรธุรกิจทุกประเภท เราสามารถใช้โซลูชันทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ประชาคมโลกของเราได้

จากการที่เราเคยผ่านประสบการณ์ในพื้นที่ระบาดหนักตั้งแต่ช่วงแรก เราจึงได้พัฒนาโซลูชันจำนวนหนึ่งขึ้นโดยอิงจาก 9 สถานการณ์ที่มีการใช้เทคโนโลยี ICT เข้ามาช่วยต่อสู้กับการระบาดใหญ่ โดยเราได้แบ่งปันประสบการณ์และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการวางเครือข่ายในโรงพยาบาล การให้คำปรึกษาทางไกล การเรียนออนไลน์ หรือการฟื้นฟูภาครัฐ และภาคธุรกิจ

Huawei

ปลดล็อคศักยภาพที่แท้จริงของ 5G : การร่วมมือกันระหว่าง 5 ขอบข่ายเทคโนโลยี

ปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้ 5G มากกว่า 90 ล้านคนทั่วโลก และเนื่องจากการวางโครงข่าย 5G ทั่วโลกเริ่มจะเสร็จสมบูรณ์ เราจึงจำเป็นต้องหันมาให้ความสำคัญในการมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อรองรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เราปลดล็อคศักยภาพที่แท้จริงของ 5G ได้

ในแง่ของธุรกิจ เครือข่าย 5G ไม่ได้หมายถึงเพียงการเชื่อมต่อที่ดีขึ้นเท่านั้น เพราะเมื่อเทคโนโลยีอย่าง 5G เทคโนโลยีการประมวลผลคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคลาวด์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำงานผสานกัน เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยเสริมกำลังแก่กัน และกัน

แล้วสร้างโอกาสนานัปการให้กับทั้ง 5 ขอบข่ายเทคโนโลยีหลัก อันได้แก่ การเชื่อมต่อAIคลาวด์การประมวลผลคอมพิวเตอร์ และการปรับใช้กับภาคอุตสาหกรรม (industry applications)

Huawei
Guo Ping:Unlock the Full Potential of 5G to Drive Commercial Success

หัวเว่ยมีจุดแข็งเชิงลึกในทุกขอบข่ายเทคโนโลยีที่กล่าวมาข้างต้น

เราสามารถผสมผสาน ขอบข่ายเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นโซลูชันที่อิงตามแต่ละสถานการณ์ ซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันไปของลูกค้า และพาร์ทเนอร์แต่ละรายของเรา นี่คือกุญแจสู่การปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของ 5G และขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จในการใช้งานเชิงพาณิชย์

การที่ 5G จะประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ได้นั้น ทั้งอุตสาหกรรมทั้งหมดจำเป็นต้องทำงานร่วมกัน การปรับใช้ให้เข้ากับอุตสาหกรรมเดียวกันในแนวดิ่ง (Vertical industry applications) จะสามารถทำซ้ำได้ในระดับอุตสาหกรรมก็ต่อเมื่อมาตรฐานของอุตสาหกรรมนั้นมีความร่วมมือกัน และมีอีโคซิสเต็มที่พร้อมใช้งาน

ในอนาคต หัวเว่ยจะทุ่มเทความพยายามเป็นเท่าตัวเพื่อให้พาร์ทเนอร์ของเรามีศักยภาพที่พวกเขาต้องการ เราจะสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน และผลักดันการเติบโตให้กับทุก ๆ คนในห่วงโซ่แห่งมูลค่า (value chain)

Huawei

สร้างสมดุลแก่เป้าหมายระยะสั้น และระยะยาว การวางเครือข่ายอย่างแม่นยำเพื่อความคุ้มค่าสูงสุด

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายต้องให้ความสนใจกับทั้งเป้าหมายระยะสั้น และระยะยาว การวางโครงข่ายที่แม่นยำยิ่งขึ้นเป็นแนวทางที่พวกเขาจะสามารถสร้างมูลค่าแก่เครือข่ายต่าง ๆ ในมือพวกเขาให้มีคุณค่าสูงสุด ทั้งนี้ หัวเว่ยได้มอบคำแนะนำ 3 ประการในประเด็นนี้ อันได้แก่

  • ประการแรก ผู้ให้บริการโครงข่ายควรให้ความสำคัญแก่ประสบการณ์ของผู้ใช้และลงทุนในส่วนที่จำเป็นมากที่สุด เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่กลุ่มเครือข่ายที่ตนมีอยู่แล้ว
  • ประการที่สอง ผู้ให้บริการโครงข่ายควรใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครือข่าย 4G และ FTTx ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผสานเครือข่ายเหล่านี้เข้ากับกลุ่มเครือข่ายใหม่อย่าง 5G ผ่านการร่วมมือแบบองค์รวมและการวางแผนอย่างแม่นยำ
  • ประการที่สาม แผนการวางเครือข่าย 5G ควรให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่มีการใช้งานอย่างหนาแน่น (hotspots) และการนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมหลักเป็นลำดับแรก

Huawei

ติ่ง!!ทุกประเทศควรส่งเสริมการลงทุน 5G ไม่ใช่กีดกัน

แคทธารีน เฉิน รองประธานอาวุโส และหัวหน้าคณะกรรมการ บริษัท หัวเว่ย กล่าวในงาน Better World Sammit 2020 ว่า ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีสารสนเทศได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้ชีวิตและการทำงานของผู้คนสะดวกสบายขึ้นเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโควิด-19 เผยให้เห็นว่าการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลยังไม่เท่าทันกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยสหภาพโทรคมนาคมโลก (ITU) ระบุว่ากว่าครึ่งของประชากรโลกยังไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีดิจิทัลอื่น ๆ ได้ ในขณะที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ เริ่มชะลอตัว

ภาครัฐของหลายประเทศก็วิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงเรื่องกลยุทธ์การฟื้นฟูของภาคเศรษฐกิจ ทั้งนี้ มิสเฉินได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่เรามองเห็นถึงอนาคตที่มีการเชื่อมต่อถึงกัน ความอัจฉริยะ และนวัตกรรม แต่เหนือสิ่งอื่นใด เราต้องมั่นใจว่านี่จะเป็นอนาคตที่ครอบคลุม ยั่งยืน และดีกว่าสำหรับทุกฝ่าย ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานร่วมกันของทุกคน

ในขณะที่หลายประเทศในหลายภูมิภาคเริ่มประสบความสำเร็จในการใช้มาตรการควบคุมการติดเชื้อเพื่อชะลอการแพร่กระจายของโควิด-19 กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจของภาคธุรกิจในหลายประเทศเริ่มกลับคืนสู่สภาพปกติ โดยภาครัฐในหลาย ๆ ประเทศได้เปิดตัวแผนกระตุ้นศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบ และ ICT ก็ถือเป็นกุญแจสำคัญในแผนเหล่านี้

โดยในประเทศจีน แผนโครงสร้างพื้นฐานใหม่ได้วางงบประมาณไว้กว่าหนึ่งล้านล้านหยวน เพื่อลงทุนด้าน 5G โดยเฉพาะ ในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศจีนเติบโตได้ถึง 15.2 ล้านล้านหยวน และช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวเร็วขึ้น นอกจากนี้ สหภาพยุโรป (EU) ยังประกาศโครงการลงทุนมูลค่ากว่1.1 ล้านล้านยูโร เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจอีกด้วย

หน่วยงานที่มีบทบาทในการกำกับดูแลโทรคมนาคมในหลาย ๆ ประเทศ ควรมองเทคโนโลยี 5G เป็นสิ่งที่ช่วยให้โลกดีขึ้น อาทิ การใช้ 5G เขื่อมต่อกับ AI, Cloud, การจัดการข้อมูล และแอปพลิเคชั่น มาสร้างกระบวนการป้องกัน Covid19 และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี ที่เข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น เพื่อสร้างให้เกิดอนาคตที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิต หรือการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง Covid19 ในทุกประเทศ 

Huawei
แคทธารีน เฉิน รองประธานอาวุโส และหัวหน้าคณะกรรมการ บริษัท หัวเว่ย
เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังด้วยการใช้ประโยชน์จาก ICT สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของธนาคารโลกฉบับล่าสุดระบุว่า ช่องว่างระหว่างเศรษฐกิจแบบดิจิทัลระดับโลกที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วกับปัญหาการขาดทักษะด้านดิจิทัล กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งดรายังคงยืนหยัดดำเนินโครงการสำคัญอย่างเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตSeeds for the Future ซึ่งเปิดตัวเมื่อปี พ.ศ. 2551

เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถด้าน ICT ในประเทศต่าง ๆ โดยเราได้จัดสรรงบลงทัน 5G มากกว่า 140,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นแผนระยะ 5 ปี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนให้กลับมาฟื้นตัว และก้าวสู่เศรษฐกิจในรูปแบบของดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และยังคงดำเนินโครงการสร้างเมล็ดพันธ์ุแห่งอนาคต ด้วยการพัฒนาความทางด้าน ICT ในท้องถิ่นในหลาย ๆ ประเทศ โดยปัจจุบันมีนักศึกษาเข้าน่วมโครงการแล้วกว่า 30,000 คน จาก 400 มหาวิทยาลัยทั้วโลก 

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.