Cisco ผลการศึกษาเทรนด์เทคโนโลยี SMEs ในเอเชีย และไทย ประกาศพร้อมช่วยลดต้นทุน

Cisco

ซิสโก้ (Cisco) เผยผลการศึกษาเทคโนโลยีสำหรับ SMEs ในเอเชีย และไทย ประกาศพร้อมช่วยเอสเอ็มอีก้าวข้ามอุปสรรคด้านต้นทุน…

Cisco ผลการศึกษาเทรนด์เทคโนโลยี SMEs ในเอเชีย และไทย ประกาศพร้อมช่วยลดต้นทุน

ซิสโก้ เผยรายงานการศึกษาฉบับล่าสุดว่า ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในประเทศไทยมีความเห็นว่า การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน และค่าใช้จ่าย (21%) คือเป้าหมายทางธุรกิจที่สำคัญที่สุดในปีนี้ (อีก 12 เดือนข้างหน้า)

ส่วนเป้าหมายรองลงมาคือ ใช้เทคโนโลยีใน การขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ ๆ (16%)  อย่างไรก็ตาม ปัญหาท้าทายสำคัญที่สุดสำหรับเอสเอ็มอีไทยก็คือ การมองหาช่องทางอื่น ๆ ในการขาย และจัดส่งสินค้า (59%) ตามด้วย การปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน (50%)

Cisco

โดยผลการศึกษาที่จัดทำโดย Analysys Mason ระบุว่า 41% ของเอสเอ็มอีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) มองว่า การเตรียมระบบเพื่อรองรับการทำงานจากที่บ้านของพนักงาน ถือเป็นกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด ที่จะช่วยให้เอสเอ็มอีบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานและการขยายกิจการในปี 2564

โดยกลยุทธ์ดังกล่าวมีความสำคัญเทียบเท่ากับ การปรับใช้แพลตฟอร์มการขายทางออนไลน์ เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และเติบโตอย่างยั่งยืน

Cisco

รายงานดังกล่าวอ้างอิงผลการสำรวจที่จัดทำโดย Analysys Mason โดยมีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงในสายงานธุรกิจและไอทีของเอสเอ็มอี 1,600 ราย ซึ่งมีพนักงาน 50 ถึง 150 คน ใน 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ออสเตรเลีย, จีน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, เกาหลีใต้ และประเทศไทย

เนื่องจากการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไปสู่การทำงานแบบไฮบริด ดังนั้นเอสเอ็มอีในภูมิภาคนี้จึงมีแผนที่จะลงทุนในโซลูชั่นเทคโนโลยีเพื่อรองรับแนวโน้มดังกล่าว ข้อมูลคาดการณ์ของ Analysys Mason ระบุว่า ยอดใช้จ่ายสะสมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) ของ เอสเอ็มอี ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะสูงเกิน 5 แสนล้านดอลลาร์ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2567

โดยจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย ครองสัดส่วนสามในสี่ของยอดใช้จ่ายดังกล่าว และเมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิตจะครองสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งของยอดใช้จ่ายด้านไอซีที เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมภาคเอกชนทั้งหมดในภูมิภาคนี้

Cisco

ทวีวัฒน์ จันทรเสโน รักษาการกรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน บริษัท ซิสโก้ กล่าวว่า การแพร่ระบาดส่งผลให้วิธีการทำงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และองค์กรธุรกิจทุกขนาดทั่วโลกต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานจากที่บ้าน

Cisco
ทวีวัฒน์ จันทรเสโน รักษาการกรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน บริษัท ซิสโก้

ด้วยเหตุนี้ ท่ามกลางสถานการณ์ไม่แน่นอนในปี 2564 ธุรกิจเอสเอ็มอีในไทยควรพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ด้วยการเร่งดำเนินการปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) การรวมประสบการณ์ออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี รวมถึงโซลูชั่นคลาวด์

เพื่อลดต้นทุน และค่าใช้จ่าย และการใช้ระบบอัตโนมัติ คือแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้เอสเอ็มอีปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเสริมสร้างขีดความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ

“แต่อย่างไรก็ดีเอสเอ็มอีก็ยังจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ทั้งเรื่องของของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งรวมไปถึงการยกระดับความปลอดภัยในระบบไอซีทีภายในองค์กร และซิสโก้เองก็พร้อมที่ช่วยเหลืออย่างเต็มที”

Cisco

“ในขณะที่เรื่องของ อุปสรรค ขององค์กร หรือธุรกิจระดับ เอสเอ็มอี นั้น ขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของธุรกิจคืออะไร และอะไรคือสิ่งที่จำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการก่อน ซึ่ง ซิสโก้ เองก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วย อีกทั้งด้วยโปรแกรมค่าใช้จ่ายที่ ซิสโก้มี ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนชำระ โซลูชั่นที่หลากหลาย ที่เป็นทั้งของ ซิสโก้ เอง หรือการทำงานร่วมกับพาทเนอร์ 

ก็จะสามารถช่วยให้ธุรกิจระดับ เอสเอ็มอี ก้าวข้ามอุปสรรคในด้านต้นทุนไปอย่างเหมาะสม ในส่วนของประเทศไทย แม้ว่าในปัจจุบันมีหลากหลายธุรกิจที่จำเป็นต้องชะลอการลงทุนทางด้าน ไอซีที ลง แต่ก็ไม่ได้เป็นทุกในธุรกิจ เนื่องจากหลายธุรกิจเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประบการณ์ของลูกค้า ทำให้ยังมีแนวโน้มของการลงทุนอยู่” ทวีวัฒน์ กล่าว

Cisco

    Ciscoอัญชลี ธูปเกิด ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายธุรกิจคอมเมอเชียล และเอสเอ็มอีของซิสโก้ ประจำประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน

ด้าน อัญชลี ธูปเกิด ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายธุรกิจคอมเมอเชียล และเอสเอ็มอีของซิสโก้ ประจำประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน กล่าวว่า ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ปีนี้ธุรกิจเอสเอ็มอีในประเทศไทยให้ความสำคัญไปกับการจัดเตรียมระบบเพื่อรองรับการทำงานจากที่บ้าน รวมถึงการปรับใช้แพลตฟอร์มออนไลน์

และการอัพเกรดโซลูชั่นไอทีที่ใช้งานอยู่ เพื่อช่วยให้เอสเอ็มอีเร่งการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซิสโก้จึงได้พัฒนาโซลูชั่นเพื่อการนี้โดยเฉพาะภายใต้ชื่อ Cisco Designed โดยมุ่งเน้นองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ การเชื่อมต่อ, การทำงานร่วมกัน, การประมวลผล และการรักษาความปลอดภัย

Cisco

ซึ่งจะช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย และทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ การเร่งปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในลักษณะเช่นนี้จะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และทำให้พลิกโฉมอุตสาหกรรมหลัก ๆ

เช่น อุตสาหกรรมการผลิต และภาคธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งเดิมต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก โดยจะปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบธุรกิจที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบคลาวด์เป็นหลัก

Cisco

3 แนวโน้มสำคัญ ผลักดันความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และไอทีสำหรับเอสเอ็มอีในปี 2564 

Cisco

  • การรวมประสบการณ์ออนไลน์ และออฟไลน์เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อช่วยให้การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค้าดีขึ้น

เนื่องจากมาตรการล็อคดาวน์ และข้อจำกัดด้านความปลอดภัย ส่งผลให้ร้านค้าปลีก และสำนักงานต้องปิดตัวลงเป็นการชั่วคราว การมองหาช่องทางอื่น ๆ ในการขาย และจัดส่งสินค้าจึงถือเป็นความท้าทายที่เอสเอ็มอีราวครึ่งหนึ่ง (50%) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

รองลงมาคือปัญหาเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน (44%) และการเพิ่มรายได้ (40%)  สถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีการปรับเปลี่ยนช่องทางดิจิทัลในการติดต่อกับลูกค้า รวมถึงประสบการณ์ลูกค้าในทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้เอสเอ็มอีจำนวนมากเปลี่ยนไปใช้ช่องทางการขายออนไลน์ เพื่อให้ธุรกิจมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยกว่าสามในสี่มองว่าการพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างมากสำหรับกลยุทธ์ด้านไอทีของบริษัทในปีนี้

Cisco

ผลการศึกษายังเปิดเผยอีกด้วยว่า ประสบการณ์ลูกค้า (59%) เป็นภารกิจสำคัญสูงสุดสำหรับเอสเอ็มอีในภูมิภาคในการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล ขณะที่เอสเอ็มอีพัฒนาไปสู่ประสบการณ์ลูกค้าแบบไร้สัมผัส (Contactless) เพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของการเจาะกลุ่มเป้าหมาย การติดต่อสื่อสาร และการเปิดบัญชีลูกค้า

บริษัทจำเป็นที่จะต้องคิดหาแนวทางใหม่ๆ ในการบูรณาการประสบการณ์ดิจิทัลเข้ากับการติดต่อสื่อสารทางกายภาพอย่างไร้รอยต่อ และเอื้อประโยชน์ต่อกัน เพื่อสร้างความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง เอสเอ็มอีจำเป็นต้องอาศัยแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง

เพื่อรองรับประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ราบรื่นและน่าเชื่อถือ ในขณะเดียวกัน จะต้องมีระบบที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพเพื่อรองรับการจัดส่งสินค้า และการให้บริการหลังการขายภายหลังการทำธุรกรรม

Cisco

  • การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี รวมถึงโซลูชั่นคลาวด์ เพื่อลดต้นทุน และค่าใช้จ่าย

สืบเนื่องจากการหยุดชะงักของธุรกิจซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดเมื่อปีที่แล้ว การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายถือเป็นเป้าหมายทางธุรกิจที่สำคัญที่สุดสำหรับเอสเอ็มอี (18%) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอีก 12 เดือนข้างหน้า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่พัฒนาแล้วในภูมิภาค (ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ซึ่งกว่าหนึ่งในสี่ (26%) ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุด ขณะที่ ตลาดเกิดใหม่ (อินเดีย จีน อินโดนีเซีย และไทย) อยู่ที่ 17%

การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยอาศัยระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีขั้นสูง Hyperautomation เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เอสเอ็มอีบรรลุเป้าหมายนี้ ปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ก้าวล้ำสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และไม่แพงจนเกินไปสำหรับเอสเอ็มอี

เช่น โซลูชั่น AI ที่ให้บริการบนระบบคลาวด์ ดังนั้นจึงมีการปรับใช้ระบบอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้นในปี 2563 นอกจากนี้ การใช้งานแพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ยังช่วยให้สามารถปรับเพิ่มหรือลดขนาดของการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของธุรกิจ และช่วยลดต้นทุนคงที่ได้อีกทางหนึ่ง

Cisco

  • บทบาทของบุคลากรเปลี่ยนจากการเป็นเสมือนเครื่องมือในการทำงาน ไปสู่ การสร้างมูลค่า

การเปลี่ยนย้ายไปสู่รูปแบบการทำงานจากที่บ้านในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ก่อให้เกิดความท้าทายและภารกิจใหม่ๆ สำหรับเอสเอ็มอี การปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน (44%) ถือเป็นความท้าทายทางธุรกิจที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับสองสำหรับเอสเอ็มอีในภูมิภาค

ทั้งนี้ในตลาด APAC ที่พัฒนาแล้ว การมีส่วนร่วมของพนักงาน (42%) ถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดสำหรับเอสเอ็มอีในการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานสู่ดิจิทัล เราคาดว่าเอสเอ็มอีจะเพิ่มการลงทุนด้านเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายเหล่านี้ด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถให้เทียบเท่ากับองค์กรจากการทำงานจากที่บ้าน

Cisco

นอกจากนี้ การขยายตัวของระบบงานอัตโนมัติทำให้บุคลากรไม่ต้องทำงานซ้ำ ๆ ที่น่าเบื่ออีกต่อไป และสามารถทุ่มเทเวลาและความพยายามให้กับกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ บทบาทที่เปลี่ยนไปของบุคลากรจากเดิมที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องมือในการทำงานไปสู่ การสร้างมูลค่า

ที่จะช่วยให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในการทำงานมากขึ้น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงทักษะ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และในท้ายที่สุดแล้วก็จะมีส่วนร่วมในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมที่กว้างมากขึ้น

Cisco

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.