Cognex เปิดตัว Edge Intelligence Platform เชื่อมต่อลูกค้าด้วยข้อมูล IIoT

ค็อกเน็กซ์ (Cognex) เปิดตัว Edge Intelligence Platform เชื่อมต่อลูกค้าด้วยข้อมูล IIoT เพื่อแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงาน…

Cognex เปิดตัว Edge Intelligence Platform เชื่อมต่อลูกค้าด้วยข้อมูล IIoT

ค็อกเน็กซ์ เปิดตัว ค็อกเน็กซ์ Edge Intelligence (EI) แพลตฟอร์มที่ให้การตรวจสอบ และเฝ้าดูประสิทธิ ภาพการอ่านบาร์โค้ดและการจัดการอุปกรณ์ เพื่อช่วยลูกค้าป้องกันการเกิด downtime หรือการหยุดทำงานของเครื่องจักรในโรงงาน และเพิ่มประสิทธิผลของการปฏิบัติงานทั้งด้านการผลิต และการบริหารโลจิสติกส์

แมชชีนวิชั่นทูลส์ และระบบการอ่านบาร์โค้ดของ Cognex จะเก็บข้อมูลเชิงลึกในทุกรายละเอียดทั่วทั้งโรงงานผลิตและสายงานโลจิสติกส์

Carl Gerst EVP ฝ่ายผลิตภัณฑ์ และแพลตฟอร์ม กล่าวว่า ด้วยเครื่องมือการแสดงผลภาพ และการวินิจฉัยที่ทรงประสิทธิภาพของ EI ตอนนี้ลูกค้าของเราสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อสืบหาถึงต้นเหตุของปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงาน และดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานั้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Cognex

ภายในชั่วเวลาเพียงไม่กี่นาทีหลังการติดตั้ง ซอฟต์แวร์ EI ของ ค็อกเน็กซ์ จะเริ่มทำการรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างปลอดภัย และนำมาสรุปเป็นผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นในหน้าเดียว (dashboard) ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มประสิทธิภาพการทำงาน ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่าง ๆ

และจัดเก็บภาพที่ผ่านการตรวจยืนยันว่าอ่านไม่ผ่านหรือไม่มีการอ่านเพื่อนำมาวิเคราะห์เพิ่มเติมในภายหลัก โดยแพลตฟอร์มนี้สามารถเฝ้าดูอุปกรณ์และสายงานต่าง ๆ ภายในไซท์เดียวกัน รวมทั้งปรับใช้งานการตั้งค่าต่างๆและการอัปเดตเฟิร์มแวร์ไปพร้อม ๆ กัน ตลอดไปจนถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจำนวนมากอีกด้วย

Cognex

นอกจากนี้ยังมีความ สามารถในการตรวจสอบเส้นทางที่ระบบคอยติดตาม และคอยรายงานการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการตั้งค่าอุปกรณ์ และคุณสมบัติการเชื่อมต่อต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการรวมเข้ากับอุปกรณ์ หรือโซลูชัน Industry 4.0 อื่น ๆ ได้โดยง่าย

ค็อกเน็กซ์ EI ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์โดยรวม (OEE) และเพิ่มปริมาณงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โลจิสติกส์ อาหาร และเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค บรรจุภัณฑ์ ยานยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอิเล็กทรอนิกส์

Cognex

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.