Dell เปิดตัว เน็กซ์เจน PowerEdge เซิร์ฟเวอร์ พลังขับเคลื่อน AI พร้อม Edge Computing

Dell

เดลล์ เทคโนโลยีส์ (Dell Technologies) เน็กซ์เจน PowerEdge เซิร์ฟเวอร์ แกนพลังขับเคลื่อน AI พร้อมเอดจ์ คอมพิวติ้ง (Edge Computing)…

Dell เปิดตัว เน็กซ์เจน PowerEdge เซิร์ฟเวอร์ พลังขับเคลื่อน AI พร้อม Edge Computing

เดลล์ เทคโนโลยีส์ มุ่งหน้าสู่เน็กซ์เจนของการประมวลผลข้อมูลด้วยการเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์ เดลล์ อีเอ็มซี เพาเวอร์เอจ ที่ทรงพลัง และมีความปลอดภัยสูงสุด ด้วยเซิร์ฟเวอร์ที่ออกมาใหม่นี้ เดลล์ เทคโนโลยีส์ ได้เปิดเส้นทางเพื่อมุ่งตรงสู่โครงสร้างพื้นฐานแบบอัตโนมัติ (autonomous infrastructure)

เพื่อมอบประสิทธิภาพทางด้านไอทีที่ทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อตอบรับการทำงานของ AI และเพื่อจัดการกับความต้องการใช้งานด้านไอทีเพื่อการประมวลผลที่ปลายทาง (edge) โดยสายผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ที่ขายดีที่สุดในโลกมอบพลังที่จำเป็นในการที่จะได้มา รวมถึงการดำเนินการกับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์จากดาต้า

ที่ถูกจัดเก็บอยู่ตามที่ต่างๆ  ตั้งแต่ดาต้าเซ็นเตอร์กลาง ไปจนถึงพับลิคคลาวด์ต่าง ๆ และพื้นที่จัดเก็บที่ปลายทาง (edge locations) ลองนึกภาพใหม่ว่าด้วย PowerEdge เซิฟเวอร์ใหม่ ทั้ง 17 รุ่น ที่มาพร้อมกับสิทธิบัตรที่มากถึง 1,100 สิทธิบัตร ที่เดลล์เป็นเจ้าของหรือจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา เซิร์ฟเวอร์ใหม่ทั้งหมดนี้จะมอบประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานให้ในปัจจุบัน

ดาต้าได้ถูกสร้างขึ้น และนำมาใช้ในทุก ๆ ที่ตลอดเวลามากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็น และองค์กรต่าง ๆ ถูกท้าทายให้สามารถจัดการกับดาต้าเหล่านั้นให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Dell
นพดล ปัญญาธิปัตย์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย เดลล์ เทคโนโลยีส์

นพดล ปัญญาธิปัตย์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย เดลล์ เทคโนโลยีส์ กล่าวว่า ในขณะที่เราคิดค้นนวัตกรรมเพื่ออนาคตทางด้านไอที ระบบอัตโนมัติในระดับแอดวานซ์คือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีไม่ว่าโครงสร้างพื้นฐานจะวางอยู่ที่ใดก็ตาม

โดย PowerEdge เซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเรานำเสนอประสิทธิภาพที่สูงกว่าระดับเดิมเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเร่งความเร็วในการสร้างข้อมูลเชิงลึก และก้าวไปสู่การประมวลผลอัตโนมัติ (autonomous compute) เนื่องจากทั้งปริมาณและความเร็วของข้อมูลยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และธุรกิจต่างก็พยายามในการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลในเชิงลึก

เพื่อการดำเนินงานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ กัน นั่นหมายความว่าองค์กรธุรกิจกำลังเผชิญความท้าทายใหม่ ๆ ทางไอทีและที่มากยิ่งไปกว่าเดิม นั่นคือองค์กรต่างต้องการความสามารถในการประมวลผลที่ตรงตามความต้องการเฉพาะด้านมากขึ้น สายผลิตภัณฑ์ เน็กซ์เจน PowerEdge ของเราได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้

“สำหรับในประเทศไทยเองนั้น มีแนวโน้มในการลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น โดยฉพาะในกลุ่มของอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้เทตโนโลยีที่มีความสามารถในการประมวลผลที่รวดเร็ว รับกับปริมาณ ดาต้า ที่เพิ่มสูงขึ้นมากในปัจจุบัน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตของ ดาต้า จากการเข้มาของเทคโนโลยี 5G ซึ่งแน่นอน

ความต้องการอุปกรณ์ที่ทันสมัย นั้นอาจจะไม่ได้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในทุก ๆ อุตสาหกรรม แต่อุตสาหกรรมที่มีทิศทางในการลงทุนในด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานยังคงเป็น อุตสากรรมสภาบันการการเงิน และการสื่อสาร จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้อุตสาหกรรมอื่น ๆ ขยับตัวตามไปด้วย อย่างไรก็ดีหากมองในแง่มุมของ การที่แนวโน้มของการ

ลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ที่ปัจจุบันเป็นการร่วมลงทุนกันระหว่างหน่วยงานรัฐ และเอกชน ที่มักมีกฏเกณฑ์ หรือระเบียบที่ไม่ยืดหยุ่นั้น ทำให้เกิดการคาดการณ์กันว่าจะสงผลทำให้ธุรกิจอื่นชะลอการลงทุน ส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่า ไม่น่าจะส่งผลต่อการลงทุนของภาคเอกชน แต่อย่างใด เพราะนโยบายรัฐ เป็นส่วนที่ชี้แนวทาง

ซึ่งเป็นแผนระยะยาว แต่ภาคเอกชน เองก็มีแผนที่ต้องการลงทุนเพื่อสนองต่อรูปแบบของการทำงาน และการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้จำเป็นต้องลงเร่งลงมือในการปรับเปลี่ยนองค์กรของตนเอง ซึ่งหากมองในอีกแง่มุมการปรับเปลี่ยนนี้ก็จะช่วยให้ธุรกิจสามารถรองรับกับแผนของรัฐในอนาคตได้อีกด้วย” นพดล กล่าว

Dell
อภิชาติ อัศวาดิศยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายData Center & Computer เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย

ด้าน อภิชาติ อัศวาดิศยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายData Center & Computer เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย กล่าวว่า นี่คือสายผลิตภัณฑ์ PowerEdge ที่กว้างที่สุดเท่าที่เราเคยประกาศมา แพลตฟอร์มใหม่ของเราได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้มอบความสามารถในการประมวลผลแบบ adaptive compute

ได้อย่างแท้จริงและช่วยให้เกิดระบบการทำงานแบบอัจฉริยะ (intelligent systems) ที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานการประมวลแบบผลอัตโนมัติที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชันสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ต้องการพลังในการประมวลผลสูงหรือมีความซับซ้อน

อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ความก้าวหน้าเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถเพิ่มผลผลิตได้สูงสุด อีกทั้งยังมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเร่งระยะเวลาการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กรของพวกเขา

ขณะที่ ฐิตพล บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการช่องทางการจัดจำหน่าย เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย กล่าวว่า พันธมิตรช่องทางธุรกิจของเราคือส่วนสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จโดยรวมของเราในนำเข้าสู่การเดินทางสู่การปฏิรูปทางดิจิทัล สายผลิตภัณฑ์ เดลล์ อีเอ็มซี เพาเวอร์เอจ เซิร์ฟเวอร์ใหม่

ช่วยให้พันธมิตรของเราขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีกำไรในการดำเนินธุรกิจด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีแบบครบวงจร (end-to-end) ที่มีความยืดหยุ่นสำหรับลูกค้าที่มองหาการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเติบโตในยุคของการดำเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง หรือดิสรัปชัน

การประมวลผลอัตโนมัติ (Autonomous compute) ช่วยให้ลูกค้าได้ ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถปรับการใช้งานได้ด้วยตัวเอง (self-deployed) ทำโพรวิชั่นด้วยตัวเอง (self-provisioned) และจัดการด้วยตัวเอง (self-managed) อย่างเต็มที่ในอนาคต

ปัจจุบัน ด้วยการทำงานผ่าน เดลล์ อีเอ็มซี OpenManage Enterprise เครื่อง PowerEdge เซิร์ฟเวอร์ และการจัดการระบบสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ถึง 85% โดยเฉลี่ยและลดขั้นตอนอีกนับหลายสิบขั้นตอนด้วยระบบอัตโนมัติ

ประสิทธิภาพสูงสุดช่วยให้ธุรกิจบรรลุถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น

Dell

การเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีล่าสุดจาก AMD และ Intel ทำให้ PowerEdge เซิร์ฟเวอร์ใหม่มอบพลังในการประมวลผลที่จำเป็นให้กับเวิร์กโหลดและแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสุดของลูกค้า ตัวอย่างของความก้าวหน้า ได้แก่

  • PowerEdge R6515 ซึ่งมากับ 3rd Generation AMD EPYC™ โพรเซสเซอร์ ที่เร่งความสามารถในการประมวลผลข้อมูลได้สูงถึง 60 เปอร์เซ็นต์ในฐานบิ๊กดาต้าของ Hadoop ซึ่งช่วยเร่งเวลาสำหรับข้อมูลในเชิงลึก
  • PowerEdge R750 ด้วยโพรเซสเซอร์ 3rd Generation Intel® Xeon® Scalable ที่กำลังจะมาถึง มอบประสิทธิภาพที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้นถึง 43 เปอร์เซ็นต์ในการแก้สมการเชิงเส้นคู่ขนานจำนวนมาก รองรับเวิร์กโหลดที่ต้องใช้การประมวลผลมากที่สุด

ด้วยสภาพแวดล้อมแบบเวอร์ชวลไลซ์ในการที่เราใช้งาน PowerEdge เซิร์ฟเวอร์ เราจึงมีความคล่องตัวในโยกย้ายเวิร์กโหลดได้ตามต้องการ” 

โจเอล เวตท์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี Overstock.com กล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นอีเมล การเพิ่มขึ้นของทราฟฟิกของลูกค้า หรือเวิร์กโหลดในส่วนที่มากจากแมชชีนเลิร์นนิ่งที่จำเป็นต้องจัดการให้เสร็จอย่างรวดเร็ว เราสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการด้านต่าง ๆ ของธุรกิจได้ด้วยความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพของ PowerEdge เซิร์ฟเวอร์

Dell

ปรับประสิทธิภาพสูงสุดด้วย AI เพื่อจัดการกับเวิร์กโหลดที่ใต้องการปริมาณข้อมูลมากที่สุด

ปัจจุบัน PowerEdge เซิร์ฟเวอร์มาพร้อมกับ PCIe Gen 4.0 ที่เพิ่มประสิทธิภาพของปริมาณงาน (throughput) ขึ้นเป็นสองเท่าจากรุ่นก่อนหน้า และเพิ่มตัวเร่งความเร็วสูงสุดหกตัวต่อเซิร์ฟเวอร์เพื่อรองรับเวิร์กโหลดที่ท้าทายและที่ต้องการการใช้งานปริมาณดาต้าเป็นจำนวนมากที่สุด

เทคโนโลยีเหล่านี้เมื่อทำงานควบคู่ไปกับระบบอัตโนมัติอัจฉริยะของ PowerEdge ทำให้นี่คือสายผลิตภัณฑ์ PowerEdge ที่รองรับการทำงาน AI ได้สูงที่สุดในปัจจุบันทำให้องค์กรสามารถคาดการณ์ และตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

สายผลิตภัณฑ์ PowerEdge ล่าสุด ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์แบบ accelerator-optimized 2 รุ่นที่เปลี่ยนโฉมใหม่หมด (all-new) ได้แก่

  • PowerEdge XE8545 แหล่งกำเนิดพลัง (powerhouse) สำหรับเวิร์กโหลดด้าน AI เสริมพลังให้กับ HPC Ready Solution ล่าสุดสำหรับ AI และ Data Analytics ทำให้ง่ายต่อการรัน AI วิเคราะห์ และประมวลผลเวิร์กโหลดในระดับแอดวานซ์ภายในระบบเดียว ทั้งนี้ PowerEdge XE8545  ประกอบด้วย 3rd Generation AMD EPYC โพรเซสเซอร์ที่มากถึง 128 คอร์ มาพร้อมกับ NVIDIA A100 GPU สี่ตัว และซอฟต์แวร์เสริมประสิทธิภาพ NVIDIA’s vGPU ในซ็อกเก็ตแบบดูอัล 4U rack เซิร์ฟเวอร์
  • PowerEdge R750xa สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งความเร็ว มอบประสิทธิภาพที่แน่นหนาของ GPU (GPU-dense) ในการเทรนแมชชีนเลิร์นนิ่ง การวินิจฉัย ตลอดจน AI ด้วยการสนับสนุนจากชุดซอฟต์แวร์ NVIDIA AI Enterprise ที่เป็นสิทธิ์เฉพาะสำหรับ VMware vSphere 7 Update 2 โดยเซิร์ฟเวอร์ 2U แบบ dual socket ถูกขับเคลื่อนโดย 3rd Generation Intel® Xeon® Scalable โพรเซสเซอร์ และรองรับ GPU แบบ double-wide สูงสุดสี่ตัว และ GPU แบบ single-wide 6 ตัว

Dell

เซิร์ฟเวอร์ที่มีความทนทานสูงในรูปทรงแบบ shortdepth ที่นำพาระบบไอทีไปสู่พื้นที่ปลายทาง (edge)

สร้างขึ้นเพื่อให้สามารถขยายขอบเขตการทำงานไปสู่สภาพแวดล้อมที่อยู่ห่างไกล และสมบุกสมบัน ปัจจุบัน สายผลิตภัณฑ์ PowerEdge ใหม่ได้เสริม PowerEdge XR11 และ XR12 ใหม่ที่นำประสิทธิภาพ และความปลอดภัยระดับองค์กรมาสู่รูปแบบเซิร์ฟเวอร์ที่มีความทนทาน

ด้วยแชสซีที่แข็งแกร่งที่ใช้พื้นที่การจัดวางที่มีขนาดเล็ก และรองรับตัวเร่งความเร็วที่หลากหลาย เซิร์ฟเวอร์ที่มีรูปทรงกระทัดรัดอย่าง XR11 และ XR12 ซึ่งทำงานบน ได้รับการถูกสร้างขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของเวิร์กโหลดที่ปลายทางที่เพิ่มมากขึ้น

โครงสร้างพื้นฐานมีการพัฒนาไปไกลกว่าดาต้าเซ็นเตอร์ และตัวเวิร์กโหลดที่ปลายทาง หรือที่ edge เองก็ทวีความซับซ้อนมากขึ้น” 

ด้าน แพทริค มัวร์เฮด ผู้ก่อตั้ง และประธาน Moor Insights & Strategy กล่าวว่า เซิร์ฟเวอร์ และโซลูชันการจัดการอัจฉริยะของเดลล์ทำให้องค์กรมีตัวเลือกในการประมวลผล และมีทูลส์ที่ช่วยรันเวิร์กโหลดที่มีความซับซ้อนอย่างที่สุดจากดาต้าเซ็นเตอร์ไปสู่ปลายทาง หรือในทุกที่ที่ต้องการ

Dell

การรักษาความปลอดภัยที่ติดตั้งในตัวเพื่อการป้องกันแบบ endtoend

องค์กรทั่วโลกรายงานความกังวลอันดับต้น ๆ ของพวกเขาเกี่ยวกับเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลคือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ 6 สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่ยืดหยุ่นทางไซเบอร์ cyber-resilient architecture และ Root of Trust

รากแห่งความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับอย่างดีแนวทางที่ครอบคลุมของสายผลิตภัณฑ์ใหม่ช่วยให้ PowerEdge เซิร์ฟเวอร์มีความปลอดภัยตลอดเวลาตลอดวงจรการทำงานตั้งแต่ในสายการผลิต การนำมาใช้งาน และอื่น ๆ

ทั้งนี้ การรักษาความปลอดภัยได้เริ่มต้นก่อนมีการปรับใช้ด้วย Dell Technologies Secured Component Verification ซึ่งเป็นข้อเสนอแรกสำหรับเซิร์ฟเวอร์ และเป็นส่วนเสริมไปยังกระบวนการรับรอง Secure Supply Chain ของเดลล์

ด้วยคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ อาทิ PowerEdge UEFI Secure Boot Customization ทำให้การรักษาความปลอดภัยในการบูตสามารถจัดการได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีที่ดีขึ้น

Dell

การระบายความร้อนแบบประหยัดพลังงานออกแบบโดยคำนึงถึงความยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและต่อลูกค้าของเราตลอดจนคำมั่นในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรานั้นผนึกแน่นอยู่ในทุกสิ่งที่เราทำ ด้วยการออกแบบแชสซีอย่างมีเอกลักษณ์ เซิร์ฟเวอร์รุ่นใหม่มาพร้อมพัดลมแบบท่อและระบบระบายความร้อนแบบปรับได้เพื่อการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้ถึง 60% จากรุ่นก่อนหน้า ควบคู่ไปกับการระบายความร้อนแบบหลายเวกเตอร์ PowerEdge จะนำกระแสลมไปยังส่วนที่ร้อนที่สุดของเซิร์ฟเวอร์เพื่อระบายความร้อนที่ดีที่สุด โดย Direct Liquid Cooling สามารถพร้อมใช้งานในเซิร์ฟเวอร์บางรุ่นที่มากับเทคโนโลยีตรวจจับการรั่วไหลเพื่อค้นหา และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ความพร้อมในการวางตลาด

  • เดลล์ อีเอ็มซี PowerEdge C6525, R7525, R6525, R7515 และ R6515 เซิร์ฟเวอร์มาพร้อม 3rd Generation AMD EPYCTM  โพรเซสเซอร์ วางตลาดทั่วโลกแล้ว
  • เดลล์ อีเอ็มซี PowerEdge XE8545 เซิร์ฟเวอร์ พร้อม 3rd Generation AMD EPYC โปรเซสเซอร์ และ NVIDIA A100 GPUs วางตลาดทั่วโลกเรียบร้อยแล้ว  
  • เดลล์ อีเอ็มซี PowerEdge C6520, MX750c, R750, R750xa, R650 เซิร์ฟเวอร์และ 3rd Generation Intel® Xeon® Scalable โพรเซสเซอร์ จะวางตลาดทั่วโลกในเดือนพฤษภาคม 2564
  • เดลล์ อีเอ็มซี PowerEdge R750xs, R650xs, R550, R450, และPowerEdge XR11 และ XR12 ที่แข็งแกร่ง จะออกสู่ตลาดในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 

Dell

ด้าน ปีเตอร์ แชมเบอร์ กรรมการผู้จัดการ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค AMD กล่าวว่า ความสัมพันธ์กับ AMD และเดลล์ เทคโนโลยีส์ ในดาต้าเซ็นเตอร์ทวีความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยการเปิดตัว 3rd Gen AMD EPYC server CPUs ที่วางตลาดแล้วพร้อมกับสายผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ เดลล์ อีเอ็มซี เพาเวอร์เอจ

ด้วยการผนึกกำลังคู่กัน เราไม่เพียงส่งมอบเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกให้กับลูกค้าที่เป็นองค์กรระดับเอนเทอร์ไพรส์เท่านั้น หากแต่ยังเพิ่มขีดความสามารถของ AI ให้สูงกว่าขอบเขตเดิม ๆ ด้วย PowerEdge XE8545

ด้าน ลิซ่า สเปลแมน รองประธาน และผู้จัดการทั่วไป ผลิตภัณฑ์ PowerEdge XE8545 กล่าวว่า เดลล์ เทคโนโลยีส์ และอินเทล มีความมุ่งมั่นในการที่จะแก้ไขสิ่งที่เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่างๆ ของลูกค้า และเราเชื่อว่า PowerEdge เซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเดลล์

ซึ่งขับเคลื่อนด้วยขุมพลังจากแพลตฟอร์ม 3rd Generation Xeon scalable ที่กำลังมาของอินเทล จะมอบฐานรากให้กับลูกค้าเพื่อความสำเร็จแบบก้าวกระโดดทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับขยายตามความต้องการในการทำงาน (scalability) การรักษาความปลอดภัย ตลอดจนด้าน AI ในดาต้าเซ็นเตอร์

ฟิล ดิคแมน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ Intuit Technologies กล่าวว่า เราประสบความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และทำให้นวัตกรรมเกิดขึ้นได้สำหรับลูกค้าของเราด้วยร่วมมือกับเดลล์ เทคโนโลยีส์ ตลอดเวลา เราสามารถมองเห็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่จากโซลูชันการประมวลผลที่มีแข็งแกร่งและยืดหยุ่นของเดลล์มาโดยตลอด

และสายผลิตภัณฑ์เน็กซ์เจน เดลล์ อีเอ็มซี เพาเวอร์เอจ นี้ได้นำพาความสามารถนี้ขึ้นไปอีกระดับขั้น ด้วยความสามารถของ PCIe Gen 4.0 และ AIenabled โซลูชันใหม่เหล่านี้จะช่วยให้เราทุกคนก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดย ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีการประมวลผลที่ปลายทาง หรือ edge computing

ขณะที่ แมทท์ ฮัฟฟ์ ประธาน Redapt กล่าวว่า เวิร์กโหลดกำลังทวีความซับซ้อนและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจเพิ่มมากขึ้นและลูกค้าเองก็ต้องการโซลูชันระดับแอดวานซ์ที่มีความปลอดภัยในการจัดการกับเวิร์กโหลดเหล่านั้น ด้วยเซิร์ฟเวอร์ PowerEdge เซิร์ฟเวอร์ใหม่ ของ เดลล์ เทคโนโลยีส์

เราสามารถเสริมพลังให้กับลูกค้าในการใช้ประโยชน์จากสายผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์และเทคโนโลยีการจัดการระบบที่ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมไม่ว่าพวกเขาจะต้องการสิ่งใดก็ตาม

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.