Delta ร่วมกับ KMITL พัฒนาระบบ IoT และเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย

Delta

เดลต้า (Delta) ร่วมกับ พระจอมเกล้าลาดกระบัง (KMITL) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบ IoT และเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย…

Delta ร่วมกับ KMITL พัฒนาระบบ IoT และเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นเวลา 5 ปี ในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบ IoT เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรม

โดย ข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลไทย วัตถุประสงค์ของ MOU นี้ คือการอำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดความรู้จากบริษัทเอกชนไปยังสถาบันการศึกษาอย่างประสบผลสำเร็จ รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาความรู้และทักษะผ่านการปฏิบัติงานจริง

นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างทั้งสองฝ่าย และพัฒนาศักยภาพของทั้งคณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบัน KMITL อีกด้วย อนึ่ง ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว เดลต้าจะเข้าร่วมในการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันเพื่อตอบสนองนโยบายการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศในด้านระบบ IoT เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรม ทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือในการวิจัย และพัฒนา และจัดสัมมนาฝึกอบรม ทดสอบ และให้คำแนะนำทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับระบบ IoT เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรม

เดลต้ามีเป้าหมายระยะสั้นในการจัดตั้งห้องสาธิตที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของ KMITL เพื่ออำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมเกี่ยวกับตัวควบคุมห้อง ระบบอัตโนมัติในอาคาร และโซลูชันไมโครดาต้าเซ็นเตอร์ สำหรับเป้าหมายในระยะยาวนั้น

เดลต้าจะจัดหาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากรรับเชิญสำหรับหลักสูตรเฉพาะด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์และการตั้งค่าโปรแกรมต่าง ๆ

Delta

เคอร์ติส คู ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับภูมิภาคของเดลต้า และ ยงยุทธ ภักดวงจันทร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายรัฐบาล และกิจสาธารณะ เป็นตัวแทนจากบริษัทเดลต้า และมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ นายบุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนจาก KMITL ร่วมลงนามใน MOU ดังกล่าว

เคอร์ติส คู ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับภูมิภาค ของ เดลต้า กล่าวในโอกาสนี้ว่า บริษัทรู้สึกตื่นเต้นที่ได้สานต่อความร่วมมืออันแข็งแกร่งที่เรามีกับ KMITL ผ่านการสนับสนุนการพัฒนาระบบ IoT ของประเทศไทย และการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนี้ไม่เพียงแต่ยกระดับร่วมมือของเดลต้าต่อการศึกษาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลและความมุ่งมั่นของเดลต้าในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอัจฉริยะภายในประเทศ

ก่อนหน้านี้ เดลต้าได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมที่ KMITL ซึ่งเป็นสถาบันพันธมิตรของโครงการ เดลต้า ออโตเมชั่น อะคาเดมี (Delta Automation Academy) โดยภายใต้โครงการได้จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติล่าสุด

และหลักสูตรในการฝึกอบรมนักศึกษาวิศวกรรมไทยโดยใช้อุปกรณ์อัตโนมัติขั้นสูงที่เดลต้ามอบให้ ซึ่งรวมถึงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ควบคุมการทำงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (Programmable logic controller: PLC) แพลตฟอร์มโต้ตอบระหว่างผู้ใช้ และอุปกรณ์อัตโนมัติ (Human machine interface: HMI) และระบบควบคุมเซอร์โว (Servo systems)

โครงการ เดลต้า ออโตเมชัน อะคาเดมี ได้ให้การฝึกอบรมแก่นักศึกษาวิศวกรรมไทยกว่า 800 คนที่ห้องแล็บระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติของเดลต้า (Delta Automation Labs) ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และธนบุรี

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.