Delta ติดดัชนีความยั่งยืนชั้นนำระดับโลก FTSE4Good 2020 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

เดลต้า (Delta) ติดดัชนีความยั่งยืนชั้นนำระดับโลก FTSE4Good 2020 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ในการประเมินเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 โดยผู้จัดทำดัชนีระดับโลก FTSE Russell…

Delta ติดดัชนีความยั่งยืนชั้นนำระดับโลก FTSE4Good 2020 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

FTSE Russell ได้รับรองว่า เดลต้า ประเทศไทย ผ่านการประเมินอย่างอิสระตามเกณฑ์ FTSE4Good และสามารถสร้างผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดที่จะเป็นองค์ประกอบของดัชนี FTSE4Good Index Series ซึ่งดัชนี FTSE4Good ถูกใช้สำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หลายประเภทเพื่อพิจารณา

และประเมินการลงทุนกับบริษัทที่มีความรับผิดชอบ และมีมาตรฐานการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยดัชนี FTSE4Good Index Series เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2544 จัดอันดับโดย ฟุตซี่ รัสเซล โดยวัดผลการดำเนินงานของบริษัทต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ที่โดดเด่น

ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 ดัชนี FTSE4Good Emerging Index ได้เริ่มใช้ประเมินแก่บริษัทในตลาดเกิดใหม่กว่า 20 ประเทศ โดยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเดลต้ายังคงมีความมุ่งมั่นเรื่องการบริหารงานที่ประกอบด้วยธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

Delta

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange Group: LSEG) การจัดอันดับของ FTSE Russell เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ประเมินความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ในหลากหลายมิติ

โดยนักลงทุนสามารถใช้ดัชนี FTSE4Good เพื่อพิจารณาการลงทุนอย่างยั่งยืน และเป็นแบบแผนให้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจรรยาบรรณ และเป็นธรรม นำพาองค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน 

ในฐานะที่เป็นพลเมืองบรรษัทระดับโลก (Corporate Citizen) เดลต้า ประเทศไทยร่วมสนับสนุนการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : UNSDG) เพื่อการเติบโตที่มั่นคง มอบคุณค่าให้แก่นักลงทุน และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.