depa จับมือ Techsauce เปิดโครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2

depa

depa จับมือ Techsauce เปิดโครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2 ติดปีกดิจิทัลสตาร์ทอัพ พัฒนาโซลูชันตอบโจทย์พื้นที่ ยกระดับสู่เมืองอัจฉริยะน่าอยู่…

highlight

  • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผนึกความร่วมมือกับ เทคซอส เปิดตัวโครงการ depa Smart City Accelerator Program BATCH 2 คัดเลือกดิจิทัลสตาร์ทอัพลงพื้นที่ทำงานร่วมกับผู้แทนเมือง เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ ก่อนพัฒนาโซลูชันตอบโจทย์ของพื้นที่อย่างตรงจุด ขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของภาคประชาชน ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับองค์ความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงโอกาสอันดีในการต่อยอดธุรกิจต่อไป

depa จับมือ Techsauce เปิดโครงการ Smart City Accelerator Program Batch 2

depa
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตามที่ ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน และบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ

มอบหมายให้ ดีป้า เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้เกิดขึ้นจริง ดังนั้น ดีป้า โดยสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีและชุมชนดิจิทัลสตาร์ทอัพระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดำเนินโครงการ ดีป้า Smart City Accelerator Program BATCH 2 หลังประสบความสำเร็จอย่างมากกับ ดีป้า Smart City Accelerator Program ในปีที่ผ่านมา

ดีป้า Smart City Accelerator Program ถือเป็นโครงการแรกในภูมิภาคอาเซียนที่เชื่อมโยงดิจิทัลสตาร์ทอัพเข้ากับความต้องการของเมือง โดยในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพ จำนวน 25 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ก่อนลงพื้นที่ทำงานร่วมกับผู้แทนเมือง

depa

เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และหาแนวทางการแก้ไข โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกพัฒนาขึ้น และผ่านการทดสอบความเป็นไปได้จริง (Proof of Concept: POC) มาประยุกต์ใช้อย่างตรงจุดใน 5 พื้นที่ของเมืองที่ได้รับการประกาศและเห็นชอบมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย

ประกอบด้วย พื้นที่สามย่าน กรุงเทพมหานคร วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดภูเก็ต เพื่อทำให้เมืองมีความน่าอยู่ ปลอดภัย มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

เตรียมพร้อมรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) หลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย ก่อนก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่อย่างเป็นรูปธรรม

depa

ด้าน อรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง เทคซอส กล่าวว่า โครงการ ดีป้า Smart City Accelerator Program BATCH 2 จะช่วยสร้างองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ดีให้กับดิจิทัลสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการผ่านการปฏิบัติจริงตามหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญ

และหน่วยงานที่ร่วมพัฒนาเมือง นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจสู่ตลาดภาครัฐและภาคเอกชน เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์กับนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ อีกทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยในระดับภูมิภาคต่อไป ซึ่งทีมงาน เทคซอส หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

depa

ความร่วมมือครั้งสำคัญจะเป็นส่วนช่วยพัฒนาเมือง และคุณภาพชีวิตของพลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอขอบคุณ ดีป้า รวมถึงการสนับสนุน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ทำให้การดำเนินโครงการราบรื่นและประสบความสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

สำหรับผลงานของดิจิทัลสตาร์ทอัพที่ได้รับโอกาสทำงานร่วมกับเมืองต่าง ๆ จะถูกนำไปจัดแสดงในกิจกรรม Demo Day และหากโซลูชันใดประสบความสำเร็จ ทีมผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 300,000 บาท เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ รวมถึงโอกาสในการเติบโตสู่ระดับสากล

โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ ดีป้า Smart City Accelerator Program BATCH 2 ได้ที่ www.depa.or.th หรือเพจเฟซบุ๊ก depa Thailand

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.