DES ลั่นพร้อมดัน NT สู่รัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ของไทยหลังควบรวม CAT และ TOT

NT

ดีอีเอส (DES) ลั่นพร้อมดัน NT เป็นรัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ หลังควบรวม CAT และ TOT มั่นใจพร้อมดูแลบริการลูกค้าทั่วประเทศ…

DES ลั่นพร้อมดัน NT สู่รัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ของไทยหลังควบรวม CAT และ TOT

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที ที่เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT  

โดยมี หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ประธานกรรมการ เอ็นที และนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็นที นำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วม ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่ เอ็นที ถนนแจ้งวัฒนะ

NT
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม กล่าวว่า การ
ควบรวมครั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่เห็นชอบให้ CAT และ TOT ควบรวมกิจการเป็นบริษัทเดียวภายใน 6 เดือนเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนของภาครัฐ

เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งบริการเพื่อสังคมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม โดยต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายเวลาดำเนินการควบรวมให้อีก 6 เดือน

ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดย เอ็นที ยังคงมีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม มีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด

NT

“ผมมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้ เอ็นที มีความแข็งแรง สามารถเป็นกลไกในการผลักดันนโยบายด้านดิจิทัลของภาครัฐในด้านต่าง ๆ ซึ่งเชื่อว่าจากศักยภาพขององค์กรที่ควบรวมทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันทั้งสินทรัพย์ โครงข่าย เทคโนโลยี บุคลากร ที่มีอยู่ จะสามารถรองรับและมีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และสิ่งที่ผมยินดีอย่างยิ่งคือการควบรวมในครั้งนี้ เรายังสามารถดูแลพนักงานทุกคนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลต่อกำลังใจและความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้บริการได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดีในส่วนของรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นระเบียบ ข้อบังคับ สวัสดิการ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับบุคลากรของ เอ็นที ซึ่งวางเป้าหมายเอาไว้ 3 ระยะ

คือ 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี โดยเป้าหมาย 3 เดือนแรกคือการมีบริการโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่อบริการ เอ็นที โมบาย ที่มีคุณภาพ และแพ็กเกจบริการที่ประชาชนเข้าถึงได้ โดยตั้งเป้าหมายว่าเมื่อเกิดการควบรวมของทั้ง 2 องค์กร จะช่วยให้หน่วยงานรัฐก้าวสู่หน่วยงานชั้นนำด้านโทรคมนาคมติดหนึ่ง 1 ใน 3 ของประเทศไทย

และภายในสิ้นปีนี้หากมีการเปิดประมูลดาวเทียม ก็คาดหวังว่า เอ็นที ก็จะเป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าประมูลเพื่อเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการให้บริการ 5G ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไทย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าว

NT

ในการควบรวมครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมกับคู่ค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าเนื่องจาก เอ็นที จะรับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ และสินทรัพย์ของ CAT และ TOT มาทั้งหมด โดย เอ็นที พร้อมที่จะดำเนินงานของ CAT และ TOT อย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงการให้บริการลูกค้าเดิมของ CAT และ TOT โดยทั้งสองหน่วยงานได้พิจารณาแนวทางการให้บริการในด้านต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นตั้งแต่วันแรกของการควบรวม

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็นที เปิดเผยว่า ศูนย์บริการลูกค้าของ เอ็นที ได้เชื่อมโยงระบบของ CAT และ TOT เดิมเพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งฝึกอบรมพนักงานให้เรียนรู้ ส่งต่อ และติดตามงานระหว่างกันได้ 

นอกจากนี้ยังมีแคมเปญพิเศษโดยมีการแจกซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับลูกค้าอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่เดิม  รวมถึงมีการจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ เอ็นที ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564

NT

“ในวันจดทะเบียน และเริ่มดำเนินกิจการ เอ็นที มีศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ 536 แห่ง ซึ่งก็คือ สำนักงานบริการลูกค้า, CAT Shop, ศูนย์บริการลูกค้าของ CAT และ TOT ทั้งหมด  ในเบื้องต้นลูกค้าเดิมของ CAT และ TOT สามารถติดต่อใช้บริการต่าง ๆ ได้จากศูนย์บริการลูกค้า เอ็นที ทุกแห่ง

ซึ่งจะมีการระบบในการเชื่อมโยง และส่งต่องานระหว่างกัน นอกจากนี้ได้จัดทำศูนย์บริการลูกค้าต้นแบบจำนวน 12 แห่งที่จะสามารถให้บริการได้แบบเบ็ดเสร็จด้วยการวางระบบ และจัดเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 องค์กรให้ปฏิบัติงานร่วมกัน  ทั้งนี้ ลูกค้ายังคงสามารถใช้ช่องทางการชำระค่าใช้บริการต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมได้ทั้งหมด”

NT

สำหรับ ตณะมีกรรมการบริษัท เอ็นที นั่นจะมี 5 ท่าน ด้วยกัน ได้แก่ หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากรอำนวย ปรีมนวงศ์, นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์, พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ และจำเริญ  โพธิยอด โดยทั้ง 5 ท่าน จะเข้ามาช่วยดูแลในส่วนงานต่าง ๆ ของ เอ็นที ในอนาคต

สำหรับสำนักงานใหญ่ของ เอ็นที ตั้งอยู่ที่เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยผู้ใช้บริการติดต่อสอบถามรายละเอียด และสมัครใช้บริการต่าง ๆ ของ เอ็นที ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า เอ็นที ทั่วประเทศ, เอ็นที Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1888 ตลอด 24 ชั่วโมงและเว็บไซต์ www.ntplc.co.th

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.