DES&THP เดินหน้าดันบริการ “Fuze Post” หนุนผู้ประกอบการฝั่งอันดามัน

Fuze Post

ดีอีเอส (DES) & ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post : THP) เดินหน้าดันบริการ “Fuze Post” หนุนผู้ประกอบการฝั่งอันดามัน พร้อมนำดิจิทัลยกระดับรายได้…

DES&THP เดินหน้าดันบริการ “Fuze Post” หนุนผู้ประกอบการฝั่งอันดามัน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมนำแผนการใช้ดิจิทัลขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดโซลูชัน และเทคโนโลยีช่วยยกระดับการขนส่งให้กับพื้นที่ดังกล่าวด้วยระบบขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ ฟิ้วซ์ โพสต์ : Fuze Post ระบบขนส่งสินค้าควบคุมความเย็น

เพื่อคงคุณภาพการขนส่งอาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในพื้นที่ พร้อมกันนี้ ยังได้ติดตามความต้องการการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต มูลค่าเศรษฐกิจ โดยในปัจจุบันไปรษณีย์ไทยมีแผนในการดำเนินงาน และทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรผ่านแนวคิด เทคโพสต์ : Tech Post

ซึ่งเป็นการนำดิจิทัล และเทคโนโลยีมาใช้ในการอำนวยความสะดวก และยกระดับประสิทธิภาพระบบต่าง ๆ อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยอีมาร์เก็ตเพลสเว็บไซต์ Thailandpostmart อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนมีช่องทางการขายสามารถเชื่อมโยงไปยังผู้บริโภคในทุกพื้นที่ได้มากขึ้น หลังกระตุ้นยอดขายสินค้าชุมชนปี 2564 ได้กว่า 11.33 ล้านบาท

Fuze Post
เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม

เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้มีการวางแนวทางใช้ดิจิทัลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละภูมิภาค โดยเฉพาะในส่วนของการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ และการนำดิจิทัลไปใช้ให้ตรงกับบริบททางพื้นที่ ทั้งนี้ ได้นำศักยภาพของไปรษณีย์ไทย 

ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ และในฐานะผู้นำด้านการสื่อสาร และขนส่งหลักของชาติ ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต, ระนอง, กระบี่, ตรัง, พังงา และสตูล ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพของประเทศทั้งด้านการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอาหารโดยมีแนวทางที่สำคัญ

ทั้งการสนับสนุนผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนให้สามารถดำเนินธุรกิจด้วยเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยที่เข้าถึงได้ทุกพื้นที่การช่วยยกระดับสินค้าให้พร้อมต่อการทำตลาดที่เปลี่ยนแปลง

รวมถึงติดความพร้อมให้กับภาคธุรกิจในทุกระดับผ่านระบบดิจิทัล และเทคโนโลยีที่มีทั้งความรวดเร็ว ความปลอดภัย รวมถึงคงคุณภาพของสิ่งของที่ฝากส่งได้ตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง

Fuze Post
มูซาคาน เดเช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการภูมิภาค

มูซาคาน เดเช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการภูมิภาค กล่าวว่า เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงฯ ในช่วงที่คาดว่าจะมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ไปรษณีย์ไทยได้เตรียมโซลูชัน และเทคโนโลยีที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตให้กับพื้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ดังนี้

Fuze Post

เทคโนโลยีขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ ฟิ้วซ์ โพสต์ : Fuze Post ซึ่งเป็นธุรกิจร่วมทุนระหว่างไปรษณีย์ไทย JWD และ Flash Express โดยจะนำเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาช่วยยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งอาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป อาหารแช่แข็ง ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

พร้อมช่วยให้การค้าขายของผู้ประกอบการ และตลาดประมงที่มีอยู่เป็นจำนวนมากมีช่องทางในการกระจายสินค้าไปยังกลุ่มธุรกิจอาหารต่าง ๆ และผู้บริโภคมากขึ้น โดยบริการ ฟิ้วซ์ โพสต์ มีพร้อมเข้ารับสินค้าจากร้านค้าถึงที่ด้วยบริการ Pick Up Service การจัดส่งด้วยบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพผ่านกล่องควบคุมอุณหภูมิ (Colling Box)

อีกทั้งยังมีความรวดเร็วในการจัดส่ง ซึ่งจากต้นทางจังหวัดชายทะเลภาคใต้ใช้ระยะเวลาเพียง 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่ฝากส่งสำหรับปลายทางกรุงเทพฯ ปริมณฑล และปลายทางต่างจังหวัดภายใน 2 วันทำการนับถัดจากวันที่ฝากส่ง 

“นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังมีมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร แพปลา ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่ง โดยผู้ประกอบการที่มียอดการจัดส่งด้วยบริการฟิ้วซ์ โพสต์ ตั้งแต่ 10 ชิ้นขึ้นไปต่อครั้ง ได้รับส่วนลดทันที 10% จากอัตราค่าบริการปกติ

และสำหรับผู้ใช้บริการที่มีการฝากส่งเป็นรายเดือน และมียอดการใช้บริการตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป หรือมียอดใช้บริการตามที่ได้กำหนดไว้เพิ่มเติม จะได้รับส่วนลดจากอัตราค่าบริการปกติสูงสุดถึง 20 % ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564″

Fuze Post

เว็บไซต์ Thailandpostmart อีมาร์เก็ตเพลสที่รวบรวมสินค้าดีจากทั่วไทยของไปรษณีย์ไทย ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนมีช่องทางการขาย สามารถเชื่อมโยงไปยังผู้บริโภคในทุกพื้นที่ได้มากขึ้น พร้อมสนับสนุนให้เกิดการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ

กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อย โดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด ที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวจำนวน 1,281 ราย มีจำนวนสินค้าประเภทต่าง ๆ กว่า 817 รายการ เช่น อาหารแปรรูป สินค้าทางการเกษตร ฯลฯ

โดย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564-ปัจจุบัน มีจำนวนการสั่งซื้อสินค้าในพื้นที่ดังกล่าวคิดเป็นเงินกว่า 33 ล้านบาท และสินค้าที่โดดเด่นเป็นสินค้าประเภทอาหารแห้ง อาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม อาทิ กุ้งกรอบสามรส น้ำพริกกุ้งเสียบกระบี่ ปลาหมึกอร่อยเมืองระนอง กะปิเกาะเหลาระนอง กาแฟถ้ำสิงห์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ เป็นต้น

“ปัจจุบันไปรษณีย์ไทยมีแผนในการดำเนินงาน และทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรผ่านแนวคิด เทคโพสต์ : Tech Post ซึ่งเป็นการนำดิจิทัล และเทคโนโลยีมาใช้ในการอำนวยความสะดวก และยกระดับประสิทธิภาพระบบต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยขึ้น ซึ่งเชื่อมั่นว่าไปรษณีย์ไทยสามารถช่วยสนับสนุน และกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นแน่นอน” มูซาคาน กล่าวสรุป

ด้าน นเรศ ไชยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านระบบไปรษณีย์ สายงานระบบไปรษณีย์ และปฏิบัติการนครหลวง กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการขนส่งเย็นของบริษัทร่วมทุน ฟิ้วซ์ โพสต์ : Fuze Post นั้น ได้พัฒนาระบบขึ้นใหม่ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการจัดส่ง วิเคราะห์ความต้องการซื้อขายจริง เพื่อนำไปวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการในอนาคต

โดยไปรษณีย์ไทย JWD และ Flash Express ได้เดินหน้าพัฒนาระบบให้มีความพร้อม ในการบริการอย่างเต็มรูปแบบในช่วงเดือนมกราคม 2565 โดยตั้งเป้าจะเริ่มจากจังหวัดชุมพร ก่อนที่จะขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป ขณะที่ในส่วนของการคิดค่าบริการนั้น จะเริ่มต้นที่ราคา 5 กิโลกรัม 130 บาท

แต่หากข้ามเขตก็จะปรับราคาค่าขนส่งโดยคิดจากปริมาณของน้ำหนักที่สั่งสินค้า โดยในฝั่งของผู้ประกอบการที่สนใจส่งอาหารสด ด้วยบริการ ฟิ้วซ์ โพสต์ : Fuze Post สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานไปรษณีย์ใกล้บ้าน และบุรุษไปรณีย์ที่นำส่งตามบ้านได้ทันที หรือหากไม่สะดวกก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 1545

ทั้งนี้ บริการดังกล่าวจะมีการตั้งทีมงาน ฟิ้วซ์ โพสต์ : Fuze Post ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อดำเนินการประสานงานกับผู้ประกอบการที่สนใจใช้บริการ และนำเข้าสู่ระบบการขนส่งแบบ B2B ต่อไปในอนาคต

Fuze Post

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

 

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.