DGA เดินหน้าออกบูธนิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

DGA

ดีจีเอ (DGA) เดินหน้าออกบูธนิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์….

DGA เดินหน้าออกบูธนิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

สิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ อบต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ในการนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ ดีจีเอ

โดย ชรินทร์ ธีรจิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ได้เข้าร่วมในงานดังกล่าว เพื่อเปิดประสบการณ์บริการดิจิทัลภาครัฐที่เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย และลดภาระ ให้กับประชาชนชาวนครสวรรค์ โดยทาง ดีจีเอ ได้นำบริการภาครัฐไปแนะนำประชาชน ทั้งสิ้น 3 บริการ

DGA

คือ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ซึ่งเป็นช่องทางเพื่อการเข้าถึงข้อมูล และบริการ ภาครัฐ แบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัล ด้วยบัตรประจำตัวประชาชน สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

เช่น สิทธิประกันสุขภาพ, สิทธิประกันสังคม, การตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ), เช็คเครดิตบูโรสรุปอย่างย่อได้ ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีระบบการรักษาความปลอดภัยสูง สามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ ปัจจุบันมีจุดติดตั้งครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศทั้งหมด 119 จุด สำหรับพี่น้องชาวนครสวรรค์สามารถใช้บริการได้ที่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

DGA

ดีจิเอ ยังได้แนะนำให้ประชาชนรู้จักแอปพลิเคชั่น ซิติเซ่นอินโฟ (CITIZENinfo) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่น ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงจุดให้บริการภาครัฐ ทราบงานบริการ และจัดเตรียมเอกสารล่วงหน้าในการเข้าใช้บริการ ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และลดเวลาในการทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐได้

ปัจจุบัน แอปพลิเคชัน CITIZENinfo มีข้อมูล จุดให้บริการประชาชน และบริการของหน่วยงานภาครัฐมากกว่า 80,000 จุดบริการ โดยสามารถดาวน์โหลด ได้แล้วผ่าน App Store และ Google Play  

DGA

นอกจากนี้ยังได้นำบริการ บิซ พอร์ทัล (Biz Portal) ศูนย์กลางบริการภาครัฐ เพื่อภาคธุรกิจ มิติใหม่ของการติดต่อราชการเพื่อเริ่มต้นธุรกิจแบบครบวงจรผ่านเว็บไซต์ bizportal.go.th เพื่ออำนวยความสะดวกในการยกระดับผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น ง่ายครบ จบที่เดียว ไม่ต้องวิ่งไปติดต่อหลายหน่วยงาน

“โดยทาง สพร.ได้มีมาตรการทางด้านสาธารณสุข ในการเว้นระยะห่างทางสังคม (Special Distancing) และได้มีบริการฉีดสเปรย์และแอลกอฮอล์ ให้ประชาชนก่อนทดลองใช้บริการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน และพนักงานในบริเวณการจัดงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาลของรัฐบาล”

DGA

สำหรับ ดีจีเอ เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นผู้กำกับดูแล และมีภารกิจในการเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล

ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริการงานภาครัฐ และการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ประชาชนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dga.or.th

DGA

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.