DGA จัดบูธนิทรรศการให้ประชาชน ได้สัมผัสประสบการณ์บริการดิจิทัลภาครัฐ

DGA

ดีจีเอ (DGA) จัดบูธนิทรรศการให้ประชาชน ได้สัมผัสประสบการณ์บริการดิจิทัลภาครัฐ ในงาน “ประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563″…

DGA จัดบูธนิทรรศการในงาน “ประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563” ให้ประชาชน ได้สัมผัสประสบการณ์บริการดิจิทัลภาครัฐ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน-4 ตุลาคม 2563 ณ. ศาลากลางจังหวัดนครพนม ในการนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ ดีจีเอ (DGA)  

ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการในงานประเพณีดังกล่าวระหว่างวันที่ ถึง ตุลาคม 2563 เป็นระยะเวลา วัน โดยนำบริการดิจิทัลภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนร่วมออกบุธเพื่อเปิดประสบการณ์บริการดิจิทัลภาครัฐที่เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย และลดภาระ ให้กับประชาชนชาวนครพนม

DGA

โดยทาง ดีจีเอ ได้นำบริการภาครัฐไปแนะนำประชาชน ทั้งสิ้น 3 บริการ คือตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ซึ่งเป็นช่องทางเพื่อการเข้าถึงข้อมูล และบริการภาครัฐ แบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านพื้นที่ให้บริการหน่วยงานของรัฐ และพื้นที่สาธารณะ

ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศด้วยการยืนยันตัวตนในการเข้าถึงบริการด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยสูง สามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

DGA

เช่น สิทธิประกันสุขภาพสิทธิประกันสังคมการตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ)เช็คเครดิตบูโรสรุปอย่างย่อ ปัจจุบันตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) มีบริการประชาชนทั้งหมด 119 จุดทั่วประเทศ ทั้งในหน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรงพยาบาล และบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำหรับพี่น้องชาวนครพนมสามารถใช้บริการได้ที่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม

นอกจากนั้นยังแนะนำให้ประชาชนรู้จัก แอปพลิเคชัน CITIZENinfo ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงจุดให้บริการภาครัฐ ทราบงานบริการ และจัดเตรียมเอกสารล่วงหน้าในการเข้าใช้บริการ ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และลดเวลาในการทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐได้

DGA

ปัจจุบันแอปพลิเคชัน CITIZENinfo มีข้อมูลจุดให้บริการประชาชน และบริการของหน่วยงานภาครัฐมากกว่า 80,000 จุดบริการ โดยสามารถ ดาวน์โหลด ได้แล้วผ่าน App Store และ Google Play และ ดีจีเอ ยังได้นำบริการ Biz Portal ศูนย์กลางบริการภาครัฐ เพื่อภาคธุรกิจ มิติใหม่ของการติดต่อราชการ

เพื่อเริ่มต้นธุรกิจแบบครบวงจรผ่าน เว็บไซต์ bizportal.go.th เพื่ออำนวยความสะดวกในการยกระดับผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น ง่าย ครบ จบที่เดียว ไม่ต้องวิ่งไปติดต่อหลายหน่วยงานสำหรับ ดีจีเอ ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีภารกิจในการเป็นหน่วยงานกลางของ

DGA

ระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารับบาลดิจิทัลให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริการงานภาครัฐ และการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

 

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.