Epic Games แนะอุตสาหกรรมการออกแบบไทยใช้ Real-Time Technology

Epic Games

เอปิค เกมส์ (Epic Games) แนะนำให้อุตสาหกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรมของไทยใช้ Real-Time Technology grbj,ความแม่นยำ.oการทำงานร่วมกัน…

Epic Games แนะอุตสาหกรรมการออกแบบไทยใช้ RealTime Technology

Epic Games

Quentin Staes-Polet ผู้จัดการทั่วไปแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และอินเดียของ เอปิค เกมส์ กล่าวว่า การออกแบบสถาปัตยกรรมถือเป็นงาน ที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ ความแม่นยำ และการทำงานร่วมกันที่ต้องอาศัยการถกเถียง และระดมความคิดอย่างต่อเนื่อง 

แต่เนื่องในสถาการณ์ปัจจุบันทำให้มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากการเดินทางและการประชุมแบบตัวต่อตัวต้องถูกจำกัด ยิ่งไปกว่านั้นกำหนดเวลาในการทำงานดูเหมือนจะสั้นลงเรื่อย ๆ เนื่องจากสถาปนิก และวิศวกรถูกคาดหวังให้ทำงานได้เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Epic Games
Quentin Staes-Polet ผู้จัดการทั่วไปแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และอินเดียของ เอปิค เกมส์

ปัญหาความยากลำบากนี้ที่สถาปนิกต้องเผชิญส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเช่นกัน อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของไทยประสบกับความไม่แน่นอนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยความเชื่อมั่นของผู้ซื้อต่อสภาวะเศรษฐกิจที่ลดลงในปัจจุบัน และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงเวลาเช่นนี้ตัวช่วยใหม่ที่ทำให้ผู้ซื้อสามารถชม

และสัมผัสพื้นที่ในรูปแบบ 3 มิติ ที่สมจริงนั้นมีประโยชน์อย่างแน่นอนโดยช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อทั้งที่อยู่ในประเทศ และต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งผลจากศึกษาทั่วโลกพบว่า วิธีการที่ผู้คนกับเทคโนโลยีปรับตัวให้เข้ากับการทำงานในช่วงที่เกิดโรคระบาดได้เปิดโอกาสใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย

และสร้างการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจการออกแบบสถาปัตยกรรม และอสังหาริมทรัพย์ ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้สำหรับอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อผลักดันให้เกิดการฟื้นตัวโดยเร็วที่สุด 

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเรียลไทม์ตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบ

ตัวอย่าเช่น อาคารระฟ้าสูงตระหง่าน แต่ละอาคารไม่ได้เป็นผลมาจากวิชั่นของคน ๆ เดียว แต่เกิดจากความเชี่ยวชาญและความเข้าใจของคนหลายกลุ่มที่ทำงานร่วมกันทำการแปลงออกมาเป็นอาคารทางกายภาพอันหนึ่งอันเดียวกัน บ่อยครั้งที่กระบวนการทำงานร่วมกันนี้เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจาก

ความเห็นที่ต่างกันทำให้งานที่ออกมาไม่เป็นไปตามระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนด เนื่องจากสถาปนิก วิศวกรและผู้ก่อสร้างถูกขับเคลื่อนด้วยมุมมองในการทำงานที่แตกต่างกัน ต่อแต่นี้ไปทุกฝ่ายจะสามารถทำงาน และมองเห็นไปพร้อม ๆ กันได้ในทุก ๆ รายละเอียดของโครงการ ทำการปรับปรุงแก้ไข และตรวจสอบให้สอดคล้องกันได้ในทันที

ซึ่งจากการวิจัย พบว่า ปัจจุบันกระบวนการ และระบบการทำงานร่วมกัน เป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญที่สถาปนิก วิศวกร ศิลปิน และผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเผชิญ โดยมีเพียง 6% เท่านั้นที่พึ่งพอใจกับระบบการทำงานร่วมกันในอุตสาหกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรม และอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่เป็นอยู่

ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้กลายเป็นเรื่องที่ท้าทายยิ่งขึ้นเนื่องจากปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถพบปะกันได้แบบตัวต่อตัว จึงไม่อจาปฎิเสธได้ว่า นี่คือจุดที่เทคโนโลยีขั้นสูงสามารถเข้ามาช่วยได้ เหมือนกับการใช้เทคโนโลยีเรนเดอร์ภาพแบบเรียลไทม์ (Real-Time Rendering technology)

Epic Games

ซึ่งสามารถช่วยทำให้ภาพในวิชั่นนั้นถูกจำลองออกมาให้เห็นอย่างสมบูรณ์แบบได้ก่อนที่กระบวนการสร้างจริงจะเริ่มขึ้น สิ่งที่น่าสนใจคือการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในงานออกแบบสถาปัตยกรรมมีอยู่แค่เพียงในระดับที่ส่วนใหญ่ยอมรับว่ามีไว้ใช้บ้างก็ดีแต่ไม่จำเป็นถึงขั้นคอขาดบาดตาย และถูกมองว่าเป็นเพียงวิธีการนำเสนองานให้ลูกค้าดูเท่านั้น อย่างไรก็ตามสำหรับบริษัทที่กำลังต้องการจะปลดล็อกพลังของตน เทคโนโลยีแบบเรียลไทม์สามารถเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้มากมายและสร้างการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในการดำเนินงานการออกแบบสถาปัตยกรรม การใช้เทคโนโลยีแบบเรียลไทม์สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่เริ่มวงจรชีวิตการทำงานออกแบบสถาปัตยกรรม

เมื่อทีมงานพยายามถ่ายทอดแนวคิดในการออกแบบอาคารที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ลูกค้าได้ชมโดยการสร้างภาพเสมือนตัวอย่างเช่น การปฏิบัติงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท Allford Hall Monaghan Morris (AHMM) ในประเทศอังกฤษ ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแบบเรียลไทม์

เพื่อทดสอบตัวเลือกภาพร่างรูปทรงอาคารที่สมบูรณ์ในแบบต่าง ๆ (Massing options) แต่ละภาพสำหรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ล่าสุดของพวกเขาในทำเลใจกลางเมืองที่มีมูลค่าสูงมาก สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในทำเลที่ตั้งหลักนี้คือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปแบบอาคารที่จะเลือกมาก่อสร้าง

ซึ่งสุดท้ายแล้วเหมาะสมเข้ากันได้กับบริบทของภูมิทัศน์ที่มีอยู่รายรอบอย่างกลมกลืน รวมถึงข้อควรพิจารณาต่าง ๆ เช่นปัญหาการจราจรติดขัด Massing เป็นสิ่งสำคัญในการทดสอบความสมบูรณ์ของภาพเสมือนจากการออกแบบ นอกเหนือจากการส่งผลกระทบต่อสิ่งต่าง ๆ

เช่นผนัง และฐานราก การใช้การเรนเดอร์ภาพแบบเรียลไทม์ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทำได้รวดเร็ว และราบรื่นขึ้น เมื่อแผนการออกแบบและแผนการดำเนินงานหลักถูกเปลี่ยนไป ภาพเสมือนจะถูกอัปเดตภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทำให้บริษัทมีไฟล์ทำงานไฟล์เดียวที่ถูกออกแบบล่าสุดอยู่เสมอ

จินตนาการใหม่ถึงกระบวนการทำงานร่วมกันในการออกแบบสถาปัตยกรรม

เนื่องจากปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่จำนวนมากขึ้นที่ต้องทำงานร่วมกันในแบบข้ามพรมแดนประเทศ แนวทางการปฏิบัติงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมจึงจำเป็นต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับรอบการตรวจสอบภายหลาย ๆ รอบที่เสียเวลามาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกหลังการแพร่ระบาดที่การเดินทางข้ามประเทศยังคงทำได้อย่างจำกัด ดังนั้นเทคโนโลยีแบบเรียลไทม์สามารถเข้ามาช่วยให้ผู้ใช้หลาย ๆ คนทำการแก้ไขและทำเซสชันการตรวจสอบได้จากระยะไกล ทีมงานสามารถแบ่งปันงานการออกแบบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

เพื่อตรวจสอบ และทบทวนข้อเสนอแนะร่วมกัน สิ่งนี้ช่วยให้แผนกต่าง ๆ สามารถทำงานร่วมกันและทำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างตรงจุดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการสร้างสรรค์ และเร่งเวลาออกสู่ตลาด ซึ่งการใช้ซอฟต์แวร์สร้างภาพเสมือน (Visualization Software) ที่มีความสามารถในการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่

ได้แบบเรียลไทม์ ยังสามารถช่วยในการปรับ และขยายขนาดได้ในการวางผังเมืองอัจฉริยะ การก่อสร้างเมือง และโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงแม้กระทั่งการเมืองสร้างเมืองฝาแฝดที่เป็นดิจิทัลขึ้นมากได้

Epic Games

หรือกล่าวก็คือการประยุกต์ใช้ทั้งเทคโนโลยีจำลองได้ทั้งวัตถุทางกายภาพ กระบวนการ หรือแม้แต่ระบบ ให้ออกมาเหมือนต้นแบบมากที่สุด อีกทั้งสามารถอัพเดทความเปลี่ยนแปลงตามคู่หู หรือพาทเนอร์ของตนเองได้ตลอด (Digital Twins) นั่นเอง

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างเมืองเสมือนแบบ 3 มิติให้แก่เมืองเฮลซิงกิ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ได้สำเร็จมาแล้ว สำหรับประเทศไทยแนวคิดในการใช้เทตโนโลยีดังกล่าวนี้ ก็ถือเป็นเป้าหมายสำคัญอันดับต้น ๆ ของการขับเคลื่อนตามนโยบาย Thailand 4.0 อีกด้วย

เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดแบบเรียลไทม์

ผลกระทบของเทคโนโลยีแบบเรียลไทม์ในอุตสาหกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรมยังขยายไปถึงแอปพลิเคชันการสร้างภาพเสมือนให้ลูกค้าชมอีกด้วย ตัวอย่างเช่นในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องยากสำหรับผู้ซื้อบ้านทั้งในและต่างประเทศที่จะเดินทางมายังสถานที่พวกเขาตั้งใจจะซื้อ พวกเขามักจะกังวลในการซื้อบ้านที่ยังไม่ได้สร้างสำเร็จออกมาจากแบบ

และจำเป็นต้องใช้จินตนาการเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ การสร้างภาพน่าประทับใจโดยศิลปินโชว์ภาพแนวระนาบและภาพ 2 มิติ สามารถช่วยได้ แต่อาจไม่เป็นประโยชน์มากเท่าที่ควรสำหรับตัวแทน และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงนักออกแบบการตกแต่งภายในในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อได้เพียงพอ

เทคโนโลยีเรียลไทม์สามารถช่วยทำให้ผู้ซื้อบ้านไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไป ผู้ซื้อบ้านสามารถชมภาพเสมือนของการตกแต่งภายใน ภาพแผนผังเฉพาะแต่ละชั้นและสัมผัสรับรู้ถึงบรรยากาศของพื้นที่ในช่วงเวลาต่าง ๆ ของวันในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบ และสมจริงยิ่งขึ้น

Epic Games

อีกทั้งยังสามารถใช้ชุด VR Headset เพื่อช่วยสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้ลูกค้าได้สัมผัสกับพื้นที่ก่อนที่จะชำระเงินดาวน์ สำหรับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์นั้นหมายถึงการลดเวลาในการหาลูกค้าใหม่ ๆ ลงไปได้มาก และเพิ่มความสามารถในการจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องเรือน

และการตกแต่งภายในที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดายตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญของอุตสาหกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรม และอสังหาริมทรัพย์ ที่จำเป็นต้องแสดงรายละเอียด เนื่องจากสิ่งที่สามารถแสดงให้ลูกค้าเห็นอาจเปลี่ยนใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ หรือไม่ซื้อ ก็เป็นไปได้ทั้งนั้น กล่าวคือการใช้เทคโนโลยีการแสดงภาพแบบเรียลไทม์ จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสามารถทำซ้ำภาพที่สร้างสรรค์ในวิชั่นภายในความคิดของพวกเขาออกมาเป็นบ้าน

และอาคารที่เป็นจริงทางกายภาพอย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการตกหล่นผิดพลาดในเรื่องคุณลักษณะต่าง ๆ ที่นำเสนอลูกค้า หรือความผิดพลาดที่ก่อให้ เกิดค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแพงภายหลัง ในขณะเดียวกันกลับช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น

ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความเป็นจริง และจำเป็นที่สุดในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เป็นหนทางแห่งการปฏิวัติวิธีการทำงานที่ช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถดำรงอยู่ได้เมื่อต้องประสบกับสิ่งที่คาดไม่ถึงต่าง ๆ ในอนาคต

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.