ฟินโนมีนา (FINNOMENA) ประกาศผลสำเร็จของการระดมทุน 10 ล้านดอลลาร์

FINNOMENA

ฟินโนมีนา (FINNOMENA) แพลตฟอร์มบริหารเงินแบบดิจิตัล ประกาศผลสำเร็จของการระดมทุน 10 ล้านดอลลาร์ นำโดย Openspace Ventures และ Gobi Partners…

highlight

  • ฟินโนมีนา ประกาศความสำเร็จ ในการระดมทุนรอบซีรีส์บีกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการระดมทุนซีรีส์บี ในรอบนี้มีผู้ลงทุนหลักคือ Openspace Ventures และ Gobi Partners และมีผู้ร่วมลงทุน ได้แก่ Premier Advisory Group (ผู้จัดการกองทุนของ SMEs Private Equity Trust 3 โดยธนาคารออมสิน) Krungsri Finnovate BCH Ventures 500 TukTuks และนักลงทุน Angel Investor

FINNOMENA ประสบความสำเร็จในการระดมทุน 10 ล้านดอลลาร์

ฟินโนมีนา ผู้นำด้านแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทีมผู้บริหารคนไทย ประสบความสำเร็จในการระดมทุนรอบซีรีส์บีกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ฟินโนมีนาก่อตั้งขึ้นในปี 2559 โดยทำธุรกิจ
เป็นแพลตฟอร์มการบริหารเงินลงทุนแบบครบวงจร

ทั้งผลิตภัณฑ์การลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุน เครื่องมือวิเคราะห์การลงทุน และเป็นแหล่งความรู้ด้านการเงินการลงทุนให้กับผู้คนในวงกว้าง ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มกว่า 120,000 คน และสินทรัพย์ภายใต้การจัดการกว่า 8,300 ล้านบาท

FINNOMENA

โดยฟินโนมีนานับเป็นแพลตฟอร์มที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นในภูมิภาคอาเซียน โดยบริษัทฯได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วภายหลังประสบความสำเร็จในการระดมทุนรอบซีรีส์เอในปี 2560 ซึ่ง การระดมทุนซีรีส์บีในรอบนี้มีผู้ลงทุนหลักคือ Openspace Ventures และ Gobi Partners และมีผู้ร่วมลงทุน

ได้แก่ Premier Advisory Group (ผู้จัดการกองทุนของ SMEs Private Equity Trust 3 โดยธนาคารออมสิน) Krungsri Finnovate BCH Ventures 500 TukTuks และนักลงทุน Angel Investor ผู้มากประสบการณ์ในธุรกิจบริหารเงินลงทุน ทำให้เม็ดเงินระดมทุนรวมของฟินโนมีนานับแต่เริ่มกิจการมีมูลค่าทั้งสิ้น 13.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

FINNOMENA

เชน เชสสัน พาร์ทเนอร์ และผู้ก่อตั้ง Openspace Ventures กล่าวว่า ที่ผ่านมา Openspace Ventures ได้ลงทุนในบริษัทเทคสตาร์ทอัพในภูมิภาคไปแล้ว 26 บริษัท การลงทุนนี้เป็นการลงทุนในบริษัทสัญชาติไทยเป็นครั้งแรก เรารู้สึกตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างยิ่ง

โดยเราพร้อมที่จะสนับสนุนพันธกิจของฟินโนมีนาในการช่วยให้คนไทย และคนอาเซียนในวงกว้างให้ได้มีอิสรภาพทางการเงิน ฟินโนมีนามีทีมงานที่มีประสบการณ์สูงในธุรกิจบริหารเงิน มีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ มีความเข้าใจนักลงทุนอย่างถ่องแท้

และมีความสัมพันธกับพันธมิตรร่วมธุรกิจอย่างเหนียวแน่น ทำให้ฟินโนมีนาเป็นหนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพที่แข็งแกร่งที่สุดในประทศไทยและเราพร้อมที่จะนำพาบริษัทไปสู่การเติบโตในก้าวต่อไป

ด้าน แชนนอน กัลยาณมิตร เวนเจอร์ พาร์ทเนอร์ Gobi Partners กล่าวว่า ฟินโนมีนาแก้ปัญหาสำคัญของประเทศไทยคือความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยสร้างโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางสามารถเข้าถึงการลงทุนได้โดยง่าย ด้วยแนวทางธุรกิจที่มีเอกลักษณ์

คือ การถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินการลงทุนอย่างง่าย ๆ ให้กับผู้คนในวงกว้าง และใช้กลยุทธ์ O2O ในการขยายธุรกิจทำให้ฟินโนมีนากำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ประกอบกับความเชี่ยวชาญของทีมงาน

ทำให้ฟินโนมีนามีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในเชิงธุรกิจ เรารู้สึกภูมิใจที่ได้สนับสนุนฟินโนมีนาและอุตสาหกรรมบริหารความมั่งคั่งของประเทศไทยที่ยังเติบโตได้อีกมาก

FINNOMENA

ขณะที่ เจษฎา สุขทิศ ชยนนท์ รักกาญจนันท์ และกสิณ สุธรรมนัส ผุ้ร่วมก่อตั้งฟินโนมีนา กล่าวว่า จากการระดมทุนรอบซีรีส์บีในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าบริษัทมีความพร้อมในการขยายกิจการ เพิ่มผู้มีความสามารถเข้าสู่องค์กร เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบเทคโนโลยี ขยายฐานผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม

รวมถึงเพิ่มผลิตภัณฑ์การลงทุน เช่น กองทุนรวมประหยัดภาษี กองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนใน ETFs ทั่วโลก ประกัน และ P2P Lending โดยฟินโนมีนาตั้งเป้าหมายว่าแพลตฟอร์มความรู้สำหรับนักลงทุนต้องมียอดเข้าชมอย่างน้อย 100 ล้านครั้งต่อเดือน และมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการอย่างน้อย 100,000 ล้านบาท ภายในปี 2566

FINNOMENA
แถวหลัง (ภาพจากซ้ายไปขวา) คุณขุนทัพ อิสสระ จาก Gobi Partners | คุณกสิณ สุธรรมมนัส จาก FINNOMENA คุณแซม ตันสกุล จาก Krungsri Finnovate | คุณอยุทธ์ ชาญเศรษฐีกุล นักลงทุน Angel Investor | คุณชยนนท์ รักกาญจนันท์ จาก FINNOMENA แถวหน้า (ภาพจากซ้ายไปขวา) คุณจอมขวัญ ผลิตวานนท์ จาก Premier Advisory Group | คุณเจษฎา สุขทิศ จาก FINNOMENA | คุณเชน เชสสัน และ คุณณิชาภัทร อาร์ค จาก Openspace Ventures
ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

 

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.