Fujitsu ผลักดันแนวทาง Data-driven Transformation ขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัล

Fujitsu

ฟูจิตสึ (Fujitsu) ผลักดันแนวทาง Data-driven Transformation ขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัล ช่วยลูกค้าให้สามารถปลดล็อค และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ…

highlight

  • ช่วยให้ลูกค้าค้นหาโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมด้านข้อมูลที่แตกต่างขององค์กร
  • ผลักดันโครงการ Digital Transformation ช่วยลูกค้าปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ
  • ลูกค้ามั่นใจได้โซลูชั่นที่ลงตัว ด้วยเทคโนโลยีและบริการที่หลากหลายจากพาร์ทเนอร์ชั้นนำ

Fujitsu ผลักดันแนวทาง Datadriven Transformation ขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัล

 

Fujitsu

ฟูจิตสึใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานสำหรับการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) โดยช่วยให้ลูกค้าสามารถปลดล็อค และใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ข้อมูลถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่รองรับธุรกิจดิจิทัล โดยจำเป็นที่จะต้องมีการสำรวจ ประมวลผล ปกป้อง

และสร้างรายได้จากข้อมูล แนวทางใหม่ Datadriven Transformation ของ ฟูจิตสึ ช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากข้อมูล โดยอาศัยการจัดการ และปกป้องสินทรัพย์ข้อมูลบนโครงสร้างพื้นฐานไอทีขนาดใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่ส่วนขอบไปจนถึงส่วนแกนหลักของเครือข่าย รวมถึงระบบคลาวด์

ฟูจิตสึ มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจด้วยการผลักดันโครงการ Digital Transformation โดยนำเสนอกระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอนสำหรับการให้คำปรึกษาและการติดตั้งระบบโดยอาศัยข้อมูล โดยเริ่มต้นจากการกำหนดค่ามาตรฐานสำหรับการปรับปรุงข้อมูลภายในองค์กร

จากนั้นก็กำหนดสถาปัตยกรรมเป้าหมาย และสร้างสภาพแวดล้อมด้านข้อมูลเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างมูลค่าทางธุรกิจโดยครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

นอกจากนี้ ฟูจิตสึยังนำเสนออัพเดตที่ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับโซลูชั่นดาต้าเซ็นเตอร์ ทั้งในส่วนของเทคโนโลยี และบริการต่างๆ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากพาร์ทเนอร์ ฟูจิตสึมีความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งในการบูรณาการเทคโนโลยีจากพาร์ทเนอร์หลายราย

Fujitsu

เช่น Microsoft, AWS, NetApp, VMware, Nutanix, Qumulo, Commvault, Veritas, SAP และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยนำเสนอโซลูชั่นและบริการอย่างครบวงจร มีความหลากหลายและครอบคลุมมากกว่าบริษัทไอทีรายอื่น ๆ

รวมไปถึงพาร์ทเนอร์ด้านช่องทางจัดจำหน่าย Fujitsu SELECT ยังมีบทบาทสำคัญในการขยายตลาดในส่วนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และด้วยเหตุนี้ฟูจิตสึจึงรับสมัครพาร์ทเนอร์ด้านบริการเพิ่มเติม และบริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะช่วยให้พาร์ทเนอร์ SELECT พัฒนาโมเดลธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

และสนับสนุนระบบนิเวศน์ของผู้ผลิตซอฟต์แวร์อิสระ เพื่อช่วยในการพัฒนา และนำเสนอแอพพลิเคชั่นสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานให้กับลูกค้า ด้วยเครือข่ายพาร์ทเนอร์ที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ฟูจิตสึ ตั้งเป้าที่จะนำเสนอโซลูชั่นที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว

ข้อมูลคือหัวใจสำคัญสำหรับทุกขั้นตอนการดำเนินงานของลูกค้า

คริสเตียน ลิวท์เนอร์ หัวหน้าฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ประจำภูมิภาคยุโรปของฟูจิตสึ กล่าวว่า ข้อมูลคือหัวใจสำคัญของทุกสิ่ง ที่ลูกค้าทำโครงการ Digital Transformation ที่ประสบความสำเร็จอาศัยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในลักษณะที่แปลกใหม่ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลมีลักษณะซับซ้อนมากเกินไป

ทำให้องค์กรส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มที แนวทาง Datadriven Transformation ยกระดับขีดความสามารถของฟูจิตสึในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า เพื่อให้สามารถควบคุมและใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ข้อมูลได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งนั่นคือ ขั้นตอนพื้นฐานที่จะนำไปสู่การปรับปรุงธุรกิจในอนาคต

ด้วยการใช้แนวทาง HumanCentric Experience Design (HXD) ของฟูจิตสึ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ดีที่สุด โดยสอดคล้องกับสินทรัพย์ข้อมูล และความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละราย

Fujitsu

ซึ่งกระบวนการนี้ครอบคลุมไปถึงการค้นหาโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัวมากที่สุด โดยอาศัยการผสาน รวมเทคโนโลยีและบริการที่หลากหลายของฟูจิตสึ และพาร์ทเนอร์ โดย ฟูจิตสึ จะประสานงานร่วมกับลูกค้าเพื่อกำหนดแบบร่างที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูลแบบกระจัดกระจาย

ที่สอดรับกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย แทนที่จะใช้แนวทางแบบครอบจักรวาลลูกค้าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการผนวกรวมทรัพยากรที่มีอยู่เข้ากับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการใหม่ โดยอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างฟูจิตสึ และพาร์ทเนอร์หลายราย

Fujitsu

Digital Transformation จะช่วยให้องค์กรควบคุม และใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลูกค้าของเราต้องการโซลูชั่นหนึ่งเดียวที่สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างครบวงจรไม่ใช่ฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่เพิ่มเติมให้กับผลิตภัณฑ์ แนวทาง Datadriven Transformation ของฟูจิตสึนับเป็นแนวทางใหม่ที่มุ่งเน้นที่ข้อมูลเป็นหลัก

และผสานรวมเทคโนโลยีดาต้าเซ็นเตอร์ที่ก้าวล้ำของเราเข้ากับโซลูชั่นชั้นนำจากพาร์ทเนอร์ทั้งเก่าและใหม่ โดยครอบคลุมทั้งส่วนแกนหลักของเครือข่าย ส่วนขอบ และในระบบคลาวด์ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว

ฟูจิตสึมีความพร้อมอย่างมากในการจัดหาโซลูชั่นที่เหมาะสมอย่างแท้จริง โดยที่ลูกค้าไม่ต้องยึดติดกับเทคโนโลยีแบบปิด ที่มีราคาแพงซึ่งอาจไม่สามารถรองรับความต้องการในอนาคต

แนวทาง Data-driven Transformation www.fujitsu.com/global/microsite/data-transformation/

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com และ www.fujitsu.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.