Gartner คาดการใช้จ่ายด้านความปลอดภัยเติบโตช้าลง แต่ยังอยู่ในทิศทางบวก

Gartner

การ์ทเนอร์ (Gartner) คาดการใช้จ่ายด้านความปลอดภัย และจัดการความเสี่ยงปีนี้เติบโตช้าลง แต่ยังอยู่ในทิศทางบวก แม้จะเติบโตลดลงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้…

highlight

  • การ์ทเนอร์ คาดการใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและจัดการความเสี่ยงปีนี้เติบโตช้าลง แต่ยังอยู่ในทิศทางบวก โดยมีความต้องการระยะสั้นสำหรับเทคโนโลยีคลาวด์ และระบบความปลอดภัยระยะไกลสำหรับพนักงานช่วยพยุงการเติบโตของตลาดรวม

Gartner คาดการใช้จ่ายด้านความปลอดภัยเติบโตช้าลง แต่ยังอยู่ในทิศทางบวก

การ์ทเนอร์ อิ้งค์ เผยมูลค่าการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย และการจัดการด้านความเสี่ยงทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องตลอดปีนี้ แม้จะเติบโตลดลงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ การใช้จ่ายด้านความปลอดภัยของข้อมูลจะเติบโตราว 2.4% หรือคิดเป็นมูลค่าราว 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2563 (ดูตารางที่ 1)

ลดลง 8.7% จากที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนธันวาคมปี 2562 การระบาดของไวรัสโคโรนาส่งผลต่ออุปสงค์ระยะสั้นในด้านต่าง ๆ อาทิ การนำเทคโนโลยีคลาวด์มาปรับใช้ในองค์กร, เทคโนโลยีต่าง ๆ สำหรับคนทำงานจากระยะไกล และ มาตรการการประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ลอว์เรนซ์ ปิงกรี รองกรรมการผู้จัดการ การ์ทเนอร์ กล่าวว่า เราคาดว่าระบบความปลอดภัยจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากวิกฤตโควิด-19 เหมือนกับตลาดไอทีกลุ่มอื่น ๆ โดยที่ตลาดซอฟต์แวร์ และบริการด้านความปลอดภัยจะหยุดชะงักการเติบโตชั่วคราว และลดลง ในปี 2563

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเกื้อหนุนต่อตลาดระบบความปลอดภัยบางกลุ่ม เช่น เทคโนโลยีความปลอดภัยบนคลาวด์หรือการใช้งานคลาวด์แบบสมัครสมาชิก ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นตามความต้องการ และรูปแบบของบริการ การใช้จ่ายด้านความปลอดภัยบางประเภทจะยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา และยังไม่ควรตัดแนวโน้มเชิงบวกออกไป

ตารางที่ 1 : มูลค่าการใช้จ่ายด้านความปลอดภัยทั่วโลกแบ่งตามสัดส่วน ช่วงปี 2562-2563 (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

กลุ่มตลาดความปลอดภัย 2562 2563 การเติบโต (%)
Application Security 

(ความปลอดภัยของแอปพลิเคชั่น)

3,095 3,287 6.2
Cloud Security

(ความปลอดภัยบนคลาวด์)

439 585 33.3
Data Security

(ความปลอดภัยของข้อมูล)

2,662 2,852 7.2
Identity Access Management

(การบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงตัวตน)

9,837 10,409 5.8
Infrastructure Protection

(การปกป้องโครงสร้างพื้นฐาน)

16,520 17,483 5.8
Integrated Risk Management

(การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ)

4,555 4,731 3.8
Network Security Equipment

(อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย)

13,387 11,694 -12.6
Other Information Security Software

(ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยข้อมูลอื่น ๆ)

2,206 2,273 3.1
Security Services

(บริการรักษาความปลอดภัย)

61,979 64,270 3.7
Consumer Security Software

(ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของผู้บริโภค)

6,254 6,235 -0.3
รวม 120,934 123,818 2.4

 

เนื่องจากการปัดเศษ ตัวเลขบางตัวอาจไม่ถูกรวมเข้ากับผลรวมทั้งหมดที่แสดงได้อย่างแม่นยำ

Gartner
ที่มา: การ์ทเนอร์ (มิถุนายน 2020)

 

การยกระดับรูปแบบของการให้บริการบนคลาวด์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ตลาดด้านความปลอดภัยมีความยืดหยุ่นต่อการชะลอตัว ด้วยส่วนแบ่งเฉลี่ย 12% ของการปรับใช้ความปลอดภัยโดยรวมบนระบบคลาวด์ในปี 2562 จากผลวิจัยของการ์ทเนอร์ เผยว่า รูปแบบการให้บริการพื้นฐานบนคลาวด์ครองตลาดมากกว่า 50% เช่น ความปลอดภัยบนอีเมล และเว็บเกตเวย์

อุปกรณ์ความปลอดภัยเครือข่ายประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ ระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุกจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดจากการลดค่าใช้จ่ายในปีนี้ โดยคาดว่าผู้บริโภคจะลดปริมาณการใช้จ่ายกับซอฟต์แวร์ความปลอดภัยในปี 2563

ลูกค้าการ์ทเนอร์สามารถเรียนรู้รายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้จากรายงาน Forecast: Information Security and Risk Management, Worldwide, 20182024, 1Q20 Update และ Forecast Alert: Impact of COVID19 on the Information Security Software and Services Markets.”

เรียนรู้วิธีการนำพาองค์กรก้าวผ่านสถานการณ์โคโรน่าไวรัสได้ที่ Gartner coronavirus resource center ที่รวบรวมผลวิจัยและเว็บบินาร์ เพื่อให้ทุกองค์กรสามารถนำไปใช้เพื่อเตรียมการ จัดการ และเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วที่เกิดจากการแพร่กระจายของไวรัส COVID19

ไทยเติบโตขึ้นเล็กน้อย

สำหรับประเทศไทย ได้รับการคาดการณ์ว่าจะมีการใช้จ่ายด้านความปลอดภัยปีนี้เติบโตขึ้นเล็กน้อยจากปี 2562 ที่ 1.1หรือคิดเป็นมูลค่าราว 11,850 ล้านบาท โดยวามปลอดภัยบนคลาวด์จะเป็นตลาดที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในปีนี้

ขณะที่อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายจะมีมูลค่าใช้จ่ายลดลงครั้งใหญ่ และผู้บริโภคมีแนวโน้มใช้จ่ายลดลงในเรื่องซอฟต์แวร์ความปลอดภัยที่ 2.3%

Gartner

มูลค่าการใช้จ่ายด้านความปลอดภัยในประเทศไทยแบ่งตามสัดส่วนตลาด ช่วงปี 2562-2563 (หน่วย: ล้านบาท)

กลุ่มตลาดความปลอดภัย ปี 2562 ปี 2563  การเติบโต(%)
Application Security

(ความปลอดภัยของแอปพลิเคชั่น)

506 543 7.3
Cloud Security

(ความปลอดภัยบนคลาวด์)

23 54 133.2
Data Security

(ความปลอดภัยของข้อมูล)

532 576 8.1
Identity Access Management

(การบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงตัวตน)

1,006 1,034 2.8
Infrastructure Protection

(การปกป้องโครงสร้างพื้นฐาน)

1,301 1,385 6.4
Integrated Risk Management

(การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ)

283 339 19.8
Network Security Equipment

(อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย)

1,599 1,410 -11.8
Other Information Security Software

(ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยข้อมูลอื่น ๆ)

154 154 -0.1
Security Services

(บริการรักษาความปลอดภัย)

5,389 5,452 1.2
Consumer Security Software

(ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของผู้บริโภค)

925 903 -2.3
รวม 11,728 11,851 1.1
ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.