Garther คาด พิษโควิด-19 ส่งผลยอดตลาดไอทีทั่วโลกลดดิ่ง 8% ในปี 2563

Gartner

การ์ทเนอร์ (Gartner) คาดการณ์พิษ โควิด-19 (COVID-19) ส่งผลการใช้จ่ายไอทีทั่วโลกลดดิ่ง 8% ในปี 2563 ในขณะที่การใช้จ่ายบนการบริการคลาวด์ (Cloud) คือโอกาสในปี 2563…

Gartner คาด COVID19 ส่งผลตลาดไอทีทั่วโลกดิ่ง 8% ในปี 63

แนวโน้มการใช้จ่ายไอทีทั่วโลกปี 2563 คาดว่าจะมีมูลค่า 3.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยลดลง 8% จากปี 2562 ตามการคาดการณ์ล่าสุดของการ์ทเนอร์อิงค์ การระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด-19 และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ทำให้ซีไอโอหรือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร

ต้องจัดลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี และบริการที่ถือว่าเป็น ภารกิจสำคัญยิ่ง ต่อแนวคิดเพื่อมุ่งสู่การเติบโตหรือเปลี่ยนผ่านขององค์กรซีไอโอได้เข้าสู่โหมดรัดเข็มขัปรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ซึ่งหมายความว่าการลงทุนจะลดลง และการจัดลำดับความสำคัญ เพื่อทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้จะเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับองค์กรส่วนใหญ่ตลอดทั้งปี 2563

Gartner

จอห์น-เดวิด เลิฟล็อครองประธานฝ่ายวิจัย บริษัท การ์ทเนอร์ กล่าวว่า การฟื้นคืนสู่สภาวะปกติจะไม่เป็นไปตามรูปแบบดังเช่นสถานการณ์ที่ผ่าน ๆ มา เนื่องจากพลังที่อยู่เบื้องหลังสภาวะของการถดถอยนี้จะทำเกิดแรงสะท้อนอย่างรุนแรงต่อทั้งอุปสงค์ และอุปทาน

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันอันเนื่องมาจากการผ่อนคลายมาตรการด้านสาธารณสุข สังคม และการค้า จะส่งผลให้ตลาดไอทีทุกกลุ่มจะประสบกับการใช้จ่ายที่ลดลงในปี 2563 โดยในตลาดอุปกรณ์ดีไวซ์ และระบบดาต้าเซ็นเตอร์จะเผชิญกับการลดลงหนักที่สุด (ดูตารางที่ 1) 

Gartner

อย่างไรก็ตามเนื่องจากการระบาดของ COVID19 ทำให้เกิดรูปแบบการทำงานระยะไกล ในกลุ่มย่อยเช่น บริการคลาวด์สาธารณะ (ที่มีอยู่หลายรูปแบบ) จะเป็นกลุ่มเดียวที่มีการเติบโตเป็นบวก โดยคาดการณ์เติบโตเพิ่มขึ้น 19% ในปี 2563 ซึ่งจะเห็นการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในด้านการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ ข้อความ

และการประชุมบนระบบคลาวด์โดยเพิ่มขึ้น 8.9% และ 24.3% ตามลำดับ โดยภายในปี 2563 บางโปรเจ็กต์ที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ระบบคลาวด์ในระยะยาวอาจประสบกับการหยุดชะงักหรือช่วงสูญญากาศระยะสั้น ๆ แต่ระดับการใช้จ่ายระบบคลาวด์โดยรวมในปี 2566 และ 2567 เราคาดว่าจะแสดงผลคาดการณ์อย่างเร็วที่สุดในปี 2565

การใช้จ่ายด้านไอทีจะค่อย ๆ ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ตลอดปี 2563 อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด อาทิ อุตสาหกรรมบันเทิง อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ และอุตสาหกรรมหนัก (อุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักรกล แรงงานและเงินจำนวนมาก) โดยใช้เวลานานกว่าสามปีในการกลับมามีมูลค่าเทียบเท่ากับปี 2562

ในการฟื้นคืนสู่สภาวะปกติองค์กรส่วนใหญ่ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดความเชื่อ โดยตั้งเป้าหมายมุ่งเน้นที่การก้าวไปข้างหน้า

ในขณะตลาดไอทีของประเทศไทย คากว่า พิษจากโควิด-19 จะส่งผลทำให้ยอดการใช้จ่ายทางด้านไอทีของประเทศไทยลดลงกว่า 9.3% ในปี 2563 โดยคาดความต้องการใช้บริการศูนย์ข้อมูล หรือ เดต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) จะลดลง 17.9% ด้านการลงทุนในส่วนของซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (3.6%) การจับจ่ายซื้อหาอุปกรณ์ดีไวซ์ (18.1%) บริการทางด้านไอที (6.7%) และบริการด้านการสื่อสาร (5.9%)

Gartner

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • อ่านรายละเอียดการวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคาดการณ์แนวโน้มการใช้จ่ายด้านไอที หัวข้อ ได้ที่ IT Spending Forecast, 1Q20 Update – View From the Peak.
  • วิธีการจัดลำดับความสำคัญของการบริหารจัดการต้นทุนด้วยการเน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจเพิ่มเติม ได้ที่ Gartner Cost Optimisation Framework
  • วิธีการนำองค์กรก้าวข้ามสถานการณ์การหยุดชะงักจากโคโรนาไวรัสได้ที่ Gartner coronavirus resource centre 
  • อ่านรายงานการคาดการณ์การใช้จ่ายด้านไอทีล่าสุดได้จาก Gartner Market Databook, April 2020 Update. 

เกี่ยวกับการ์ทเนอร์ 

บริษัท การ์ทเนอร์ (Gartner, Inc.) คือบริษัทวิจัย และให้คำปรึกษาชั้นนำของโลก และมีรายชื่ออยู่ในดัชนี S&P 500 บริษัทฯ ให้ข้อมูลเชิงลึก คำแนะนำ และเครื่องมือต่าง ๆ แก่ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ เพื่อรองรับการดำเนินภารกิจสำคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จในอนาคต 

การ์ทเนอร์นำเสนองานวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ และใช้แหล่งข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานจริง เพื่อชี้นำลูกค้าสำหรับการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมในเรื่องที่สำคัญที่สุด การ์ทเนอร์ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นกลาง

และเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่าง ๆ กว่า 15,000 แห่งในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมทุกส่วนงานสำคัญ ๆ ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและองค์กรทุกขนาด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางของการ์ทเนอร์ในการช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจอย่างถูกต้องเพื่อขับเคลื่อนอนาคตของธุรกิจได้ที่ gartner.com 

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.