Globish แนะมิติใหม่การศึกษาไทยผสานเรียน ออนไลน์-ออฟไลน์

โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ Globish แนะมิติใหม่การศึกษาไทยผสานเรียนออนไลน์-ออฟไลน์ มุ่งสร้างมาตรฐานการศึกษาตอบโจทย์โลกยุคใหม่…

highlight

  • โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด. แนะวงการศึกษาไทยควรสร้างมิติใหม่ในด้านรูปแบบการเรียนรับเปิดเทอม โดยผสมผสานการเรียนในห้องเรียน และการเรียนออนไลน์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่มีศักยภาพ ดึงจุดแข็งของการเรียนแต่ละแบบชดเชยจุดอ่อนกัน และกัน ทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกรณีโควิด-19 ที่อาจกลับมาระบาดรอบสอง ชี้การเรียนออนไลน์ควรจัดสรรอย่างเหมาะสม
  • สถิติเกี่ยวกับการใช้สมาธิในการเรียนของเด็กอายุ 6-9 และ 10-12 ปี พบว่าเด็กอายุ 6-9 ปี จะมีสมาธิที่ 20-45 นาที และสำหรับเด็กอายุ 10-12 ปี จะมีสมาธิที่ 30-60 นาที ซึ่งการเรียนในห้องเรียนหรือการเรียนออฟไลน์ปกติในโรงเรียน คาบ ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 50 นาที ซึ่งนานเกินกว่าช่วงสมาธิของเด็กทั่วไปอยู่แล้ว และเมื่อโรงเรียนนำการเรียนแบบออฟไลน์มาจัดเป็นรูปแบบออนไลน์ ยิ่งควรต้องคำนึงถึงการทำให้เวลาเรียนสั้น และกระชับมากยิ่งขึ้น

Globish แนะมิติใหม่การศึกษาไทยผสานเรียน ออนไลน์ออฟไลน์

ธกานต์ อานันโทไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด (Globish) เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จนมีการผ่อนปรนมาตรการเฟส 4 คลายล็อค 11 สถานที่

ซึ่งมีสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ, สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ, โรงเรียนนอกระบบประเภทกวดวิชาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คนรวมอยู่ด้วย

ส่งผลให้การเรียนการสอนในห้องเรียนกลับมาสู่ภาวะปกติ โดยในช่วงที่ผ่านมาโควิด-19 ได้เข้ามาเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการเรียนการสอนออนไลน์ ทำให้เยาวชน ผู้ปกครอง และบุคลากรครูทั่วประเทศปรับตัวเข้าสู่โลกการเรียนการสอนออนไลน์ นำมาซึ่งการเรียนรู้ข้อดี และข้อเสียของเนื้อหาการเรียนรู้

Globish
Asian School students in uniform taking examination , writing answer sheet in classroom, educational school, view of boys having exams in class on seat rows, Education system tests concept of Thailand

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหา และวิธีการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น แต่ด้วยปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโควิด-19 แม้สถานการณ์จะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถวางใจได้ว่าจะเกิดการแพร่ระบาดซ้ำเหมือนในหลายประเทศหรือไม่ ฉะนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือหากการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในวงกว้างจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย

โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษารองรับภาวะวิกฤติโควิด-19 และวิกฤติอื่น ๆ เพื่อไม่ให้การศึกษาของเด็ก และเยาวชนสะดุด ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาการศึกษาผ่านออนไลน์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และช่องว่างการศึกษาในประเทศ

ทั้งนี้การพัฒนารูปแบบการสอนมิติใหม่ด้วยการผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนออนไลน์ และการเรียนในห้องเรียน ด้วยการดึงจุดแข็งของการเรียน 2 รูปแบบส่งเสริมกัน เพื่อสร้างมาตรฐานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจนนำไปสู่การยกระดับคุณภาพประชากรของประเทศ

Globish
ธกานต์ อานันโทไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด (Globish)

เพื่อนำไปสู่การสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แม้การเรียนในแบบออนไลน์จะมีจุดแข็งมากมายอาทิ สร้างโลกการศึกษาไร้พรมแดน ประหยัดเวลาในการเดินทาง ค่าใช้จ่าย ส่งเสริมทักษะในการกล้าแสดงออก เป็นศูนย์รวมแหล่งข้อมูล

ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว แต่ก็ยังมีจุดอ่อนที่สามารถชดเชยด้วยการเรียนในห้องเรียนได้ ซึ่งการเรียนในห้องเรียนช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อรวมชั้น ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในห้องเรียน

ปัจจุบันโลกของการเรียนรู้ เทคโนโลยีได้เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงมากมาย นำเสนอแนวทางใหม่ ๆ ควบคู่กับการเรียนรู้ที่สะดวกสบาย ทำให้เข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่มากขึ้น ปลดล็อคการเรียนในห้องแคบสู่การเรียนรู้ในโลกกว้าง

Globish
Asian girl student video conference e-learning with teacher and classmates on computer in living room at home. Homeschooling and distance learning ,online ,education and internet.

ดังนั้นการเรียนออนไลน์จึงเป็นเทรนด์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันเมื่อเกิดภาวะวิกฤติโควิด-19 ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศไทย และทั่วโลกมีมาตรการ Social Distancing ซึ่งนับเป็นจุดเร่งการเปลี่ยนแปลงให้การศึกษาทั่วโลกปรับตัวสู่การเรียนการสอนบนออนไลน์เร็วขึ้น

โดยการนำ เทคโนโลยีด้านการศึกษา (Educational Technology) มาใช้ในการเรียนการสอน แบ่งรูปแบบเป็น Eleaning และ Live Online ส่งเสริมการนำเสนอเนื้อหาที่มีความน่าสนใจขึ้น และกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียนและครูได้มากขึ้น

ฉะนั้นควรถือโอกาสประยุกต์การเรียนการสอนออนไลน์เข้ากับการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อเติมเต็มการเรียนการสอนที่ทรงประสิทธิภาพในกับระบบการศึกษาไทย

มุ่งผลักดันยกระดับความรู้ความสามารถเด็กไทย

Globish
ชื่นชีวัน วงษ์เสรี เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่นชีวัน วงษ์เสรี เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด เผยว่า วันนี้ในนามผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียน Live English Classroom ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โกลบิช เอง ได้ออกแบบดีไซน์ทุกหลักสูตร และพัฒนาทุกแพลตฟอร์ม

เพื่อตอบโจทย์รูปแบบการเรียนให้เหมาะกับคนไทยมากที่สุด โดยให้ความสำคัญและวิเคราะห์หลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เชิงลึก ได้กล่าวถึงเทคนิคการเรียนการสื่อสารที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับออนไลน์ และมีความแตกต่าง ระหว่างการเรียนในห้องเรียน เพื่อตอบโจทย์การเรียนการสอนของครู และนักเรียนมากที่สุด

เช่น การจัดสรรเนื้อหาการเรียน เทคนิคการสอน การใช้สื่อการสอนต่าง ๆ และการจัดสรรเวลาในชั่วโมงเรียนแต่ละวัน ซึ่งช่วงเวลาเป็นโจทย์ที่สอดคล้องกับสถิติจากผลวิจัยด้านการใช้สมาธิในการเรียนของเด็กอายุ 6-9 และ 10-12 ปี ที่พบว่าเด็กอายุ 6-9 ปี จะมีสมาธิที่ 20-45 นาที

Globish
Asian mother helping her son doing homework on white table.

และสำหรับเด็กอายุ 10-12 ปี จะมีสมาธิที่ 30-60 นาที ซึ่งแม้ว่าการเรียนในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์นั้นแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันนั้นคือเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ในการมุ่งผลักดันยกระดับความรู้ความสามารถเด็กไทยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือจากเด็กนักเรียนที่ต้องมีการปรับตัวให้พร้อมรับมือกับการเรียนรูปแบบใหม่แล้ว วันนี้ครูผู้สอนอาจต้องมีการพัฒนาเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อปรับรูปแบบการสอนใหม่ เตรียมตัวที่จะสอนเพื่อดึงดูดให้เด็กสนใจด้วยเทคนิคการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมโต้ตอบความสัมพันธ์กันในระหว่างเรียน มีการบ้านให้เด็กทำ

และที่สำคัญต้องนึกถึงว่าเวลาเรียนเด็กจะเกิดปัญหา หรือความสงสัยอะไรในบทเรียน เพราะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนเรียนเร็ว บางคนเรียนช้า ซึ่งการเรียนออนไลน์ที่มีการบันทึกวิดีโอไว้ จะทำให้เด็กสามารถกลับมาย้อนดูได้ แต่การทำให้เด็กโฟกัสตอนเรียนได้ดีเป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นที่สุด

Globish
Asian teacher and kids entertaining using laptop computer.
ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.