Grab ประกาศแต่งตั้ง 2 ผู้บริหารใหม่ กุมบังเหียนธุรกิจในประเทศไทย

Grab

แกร็บ ประกาศแต่งตั้ง 2 ผู้บริหารใหม่ กุมบังเหียนธุรกิจในประเทศไทย พร้อมสานต่อพันธกิจ “Grab For Good” สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน…

Grab ประกาศแต่งตั้ง 2 ผู้บริหารใหม่ กุมบังเหียนธุรกิจในประเทศไทย

แกร็บ ประกาศแต่งตั้ง อเลฮานโดร โอโซริโอ ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (Country Head) แกร็บ ประเทศไทย พร้อม แต่งตั้ง วรฉัตร ลักขณาโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร (Executive Director) ควบตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ แกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ปแกร็บ ประเทศไทย

โดย อเลฮานโดร ก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ และสายงานปฏิบัติการในระดับภูมิภาค จะเข้ามารับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของแกร็บในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจทั้งในบริการด้านการเดินทาง บริการการจัดส่งอาหาร และพัสดุ ตลอดจนบริการอื่น ๆ

ผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ พร้อมพัฒนา และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน ทั้งผู้ใช้บริการ พาร์ทเนอร์คนขับ พาร์ทเนอร์ร้านค้า และพันธมิตรธุรกิจ

Grab
อเลฮานโดร โอโซริโอ ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (Country Head) แกร็บ ประเทศไทย

ขณะที่ วรฉัตร ลักขณาโรจน์ จะมีบทบาทในการวางแผนกลยุทธ์องค์กร พร้อมส่งเสริม และผลักดันให้ แกร็บ ประเทศไทย บรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในการดำเนินธุรกิจที่เรียกว่า Grab For Good ซึ่งมุ่งส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านการใช้เทคโนโลยี และแพลตฟอร์มของแกร็บ

เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้าง และสานต่อความสัมพันธ์อันดีทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ คู่ค้า ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งนี้ วรฉัตร จะยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ แกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ประเทศไทย ซึ่งดูแลรับผิดชอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงินของแกร็บควบคู่ไปด้วย

พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นบริษัทฟินเทคโซลูชันชั้นนำที่มุ่งใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางเงินที่สะดวก และง่ายสำหรับผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม ผ่านบริการที่ครบวงจร ทั้งบริการชำระเงิน บริการสินเชื่อ รวมถึงบริการซื้อประกัน

Grab
วรฉัตร ลักขณาโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร (Executive Director) ควบตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ แกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ปแกร็บ ประเทศไทย
ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.