Grab จับมือ กระทรวงพาณิชย์ และ ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำต่อยอด “ตลาดสดคนไทย”

Grab

แกร็บ (Grab) จับมือ กระทรวงพาณิชย์ และ ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำต่อยอด “ตลาดสดคนไทย” โครงการ 2 ส่งตรงผลผลิตจากเกษตรกรถึงมือผู้บริโภค ผ่าน GrabMart…

Grab จับมือ กระทรวงพาณิชย์ และ ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำต่อยอด “ตลาดสดคนไทย

แกร็บ ประเทศไทย จับมือ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วย ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท และ โลตัส สานต่อโครงการ ตลาดสดคนไทย (Thai Fresh Market) บริการที่ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่สดใหม่ส่งตรงจากท้องถิ่นผ่านบริการแกร็บมาร์ท (GrabMart)

พร้อมทั้งสนับสนุนช่องทางในการกระจายสินค้า และเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้กับเกษตรกรไทย และผู้ประกอบการรายย่อย (MSME) โดยโครงการตลาดสดคนไทย เปิดตัวครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2563 โดยได้มีการนำร่องกับกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย

Grab
(จากซ้ายไปขวา) นางสาวปาริตา ปัทมรังสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนก O2O สายงานการพาณิชย์ โลตัส, ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ แกร็บ ประเทศไทย, นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ที่ปรึกษาและคณะทำงานรองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ , นางสาวจันต์สุดา ธนานิตยอุดม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจ แกร็บ ประเทศไทย, นายจูเลี่ยน เทสสันนิว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายธุรกิจดิจิตอล บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล

ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และจากกลุ่มผู้บริโภค จึงได้มีการสานต่อโครงการ และขยายความร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร

อาทิ ผัก ผลไม้ อาหารทะเล และเนื้อสัตว์จากชุมชนต่าง ๆ รวมกว่า 800 แห่งได้โดยตรงผ่านบริการ แกร็บมาร์ท บนแอปพลิเคชัน แกร็บ ด้วยบริการส่งไวภายใน 25 นาที

Grab
ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ แกร็บ ประเทศไทย

ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า ด้วยความมุ่งในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี และก้าวทันเศรษฐกิจดิจิทัล ตามพันธกิจ แกร็บ ฟอร์กู๊ด หรือ แกร็บเพื่อชีวิตที่ดีกว่า รวมไปถึงการสนับสนุนเกษตรกรไทย และร้านค้าท้องถิ่น

ในการใช้แพลตฟอร์มของแกร็บเป็นตัวกลางในการเพิ่มช่องทางในการขาย และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ และเกษตรกร เรามีความยินดีที่ได้รับความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชนในการจัดหาเกษตรกร และร้านค้าในกลุ่มผักและผลไม้ อาหารทะแล และเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ ตลาดสดคนไทย  โครงการ บน แกร็บมาร์ท 

Grab
จันต์สุดา ธนานิตยอุดม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจ แกร็บ ประเทศไทย

ด้าน จันต์สุดา ธนานิตยอุดม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า นับจากการเปิดตัวโครงการ ตลาดสดคนไทย ไปเมื่อกลางปี 2563 ได้รับการตอบรับที่ดีจากเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อยในแง่ของการเพิ่มรายได้ และฐานลูกค้า

อีกทั้งยังได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคทั้งในด้านของคุณภาพ และความหลากหลายของประเภทสินค้าผ่านบริการ แกร็บมาร์ท ซึ่งการต่อยอดโครงการ ตลาดสดคนไทย โครงการ บน แกร็บมาร์ท มุ่งเน้นในการส่งมอบความหลากหลาย และสดใหม่ของสินค้าทางการเกษตรให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง

รวมไปถึงการร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย และชุมชนเกษตรกรรมให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อขยายธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

กระทรวงพาณิชย์ พร้อม ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ พร้อมหนุน “Thai Fresh Market

Grab
ปริญญ์ พานิชภักดิ์ ที่ปรึกษา และคณะทำงานรองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ปริญญ์ พานิชภักดิ์ ที่ปรึกษา และคณะทำงานรองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ ถือเป็นหน่วงงานภาครัฐที่มีส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยมีพันธกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าให้เข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับรายได้ของประเทศ

จึงได้มีส่งเสริมให้เกษตรกร และร้านค้ารายย่อยมีช่องทางในการกระจายสินค้าออกสู่ตลาดที่เพิ่มขึ้น โดยมีการร่วมมือกับภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสในการเพิ่มพูนรายได้ ลดความเสี่ยงเรื่องผลผลิตล้นตลาด และยังช่วยให้ธุรกิจของคนไทยสามารถอยู่รอดต่อไปได้ และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่

แกร็บ ได้สานต่อโครงการตลาดสดคนไทย เป็นครั้งที่ ทำให้เกษตรกร และร้านค้ารายย่อยมีโอกาสใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการขายสินค้าที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค

Grab
จูเลี่ยน เทสสันนิว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายธุรกิจดิจิตอล บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล

ด้าน จูเลี่ยน เทสสันนิว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายธุรกิจดิจิตอล บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ท็อปส์ และ แฟมิลี่มาร์ท ในเครือเซ็นทรัล รีเทล มีความมุ่งมั่นในการเป็นกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อน และผลักดันเศรษฐกิจไทย

รวมไปถึงการส่งเสริมการกระจายรายได้คืนสู่คนไทยทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญ เพื่อให้ครัวเรือน และชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง มีรายได้และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน และรับซื้อตรงสินค้าทางการเกษตร

รวมทั้งมีการเปิดตลาดจริงใจ FARMERSMARKET ตลาดรูปแบบใหม่ที่เรามีความตั้งใจสร้างให้เป็นแหล่งรวม ผัก ผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และของดีประจำจังหวัด เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อยมีพื้นที่จำหน่ายสินค้า ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างสูงทั้งการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค

และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรกว่า 6,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ และเพื่อช่วยให้เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย สามารถมีตลาดรองรับ ผู้บริโภคมีช่องทางในการซื้อสินค้าที่สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

จึงมีบริการสั่งซื้อสินค้าผ่านแกร็บมาร์ทบนแอปพลิเคชันแกร็บจากร้านท็อปส์ มาร์เก็ตท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ท็อปส์เดลี่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์แฟมิลี่มาร์ท และ จริงใจ FARMERS’ MARKET แฟล็กชิพสโตร์สาขาบางนา ครอบคลุม 952 สาขาในพื้นที่ 37 จังหวัดที่ร้านค้าของเราเปิดให้บริการ

Grab
ปาริตา ปัทมรังสรรค์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนก O2O สายงานการพาณิชย์ โลตัส

ปาริตา ปัทมรังสรรค์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนก O2O สายงานการพาณิชย์ โลตัส กล่าวว่า โลตัส ให้การสนับสนุนเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการซื้อผลิตผลทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งนอกจากจะขยายช่องทางการจำหน่ายผัก และผลไม้สดผ่านสาขาของเรากว่า 2,100 แห่งทั่วประเทศแล้ว

โลตัสยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับเกษตรกรในทุกด้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเกษตรสมัยใหม่ มาตรฐานความปลอดภัย การสร้างแบรนด์ การตลาด และการเงิน ความร่วมมือกับ แกร็บ ในครั้งนี้

จึงเป็นโอกาสที่ดีที่โลตัส จะสามารถสานต่อยอดพันธกิจในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Grab

โครงการ ตลาดสดคนไทย (Thai Fresh Market) โครงการ 2 มีเกษตรกร และร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมมากกว่า 800  ราย จาก 15 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ กรุงเทพฯ นครปฐม นครสวรรค์ ภูเก็ต โดยจำแนกสินค้าทั้งหมดออกเป็น ประเภท

ได้แก่ อาหารทะเล เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ โดยสามารถสั่งซื้อผ่านบริการแกร็บมาร์ท บนแอปพลิเคชันแกร็บ (Grab) ด้วยบริการส่งไวภายใน 25 นาที และเพื่อเป็นกระตุ้นการสร้างยอดขายเพื่อสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการ มอบส่วนลดให้ผู้ใช้บริการใหม่สูงสุด 40% เมื่อสั่งขั้นต่ำ 200 บาท

โดยใช้โค้ดส่วนลด FARM และส่วนลดสูงสุด 180 บาท สำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบัน เมื่อสั่งขั้นต่ำ 650 บาท โดยใช้โค้ดส่วนลดFRESH180ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 สิงหาคม 2564

Grab
(จากซ้ายไปขวา) นางสาวจันต์สุดา ธนานิตยอุดม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจ แกร็บ ประเทศไทย, ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ แกร็บ ประเทศไทย, นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ที่ปรึกษาและคณะทำงานรองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.