Grab ร่วมกับ ปคบ. หนุนป้องกัน-ปราบปรามการกระทำความผิดผ่านแอปฯ

Grab

แกร็บ (Grab) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) กับ ปคบ.หนุนป้องกัน-ปราบปรามการกระทำความผิดผ่านแอปฯ ให้แก่ประชาชน และผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันแกร็บ…

highlight

  • แกร็บ ประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวน สอบสวน ป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง หรืออาจเกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชัน แกร็บ ในประเทศไทย พร้อมมุ่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของแกร็บในการป้องกัน และตรวจจับการกระทำผิดกฎหมายบนแอปพลิเคชันแกร็บ ซึ่งจะเป็นภัยคุกคามความปลอดภัยของประชาชน และผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันแกร็

Grab ร่วมกับ ปคบ. หนุนป้องกัน-ปราบปรามการกระทำความผิดผ่านแอปฯ

Grab

พ.ต.อ. เนติ วงษ์กุหลาบ ผู้กำกับการ ๔ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

แต่ในขณะเดียวกัน ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้กับผู้ไม่ประสงค์ดี หรือมิจฉาชีพใช้ในการกระทำความผิดต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับผู้บริโภค ปคบ. จึงได้พยายามประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์

เพื่อใช้ในการสืบสวน สอบสวนกรณีที่มีการก่ออาชญากรรมหรือการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชัน โดย แกร็บ ถือเป็นหนึ่งแอปพลิเคชันที่ปัจจุบันผู้คนนิยมใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น บริการเรียกรถ หรือบริการสั่งอาหาร และส่งพัสดุ จึงทำให้มีฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการ และคนขับ

ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน และติดตามตัวผู้ต้องสงสัยได้ การประกาศความร่วมมือกับ แกร็บ ประเทศไทย ในครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับความปลอดภัย และรักษาความสงบให้กับสังคม ทั้งนี้ ปคบ. จะพิจารณาที่จะขยายความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ในอนาคต

Grab

ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ตลอดจนผู้คนในสังคม ถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่แกร็บให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในการดำเนินธุรกิจ จึงทำให้เรามีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย และควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัย

ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกคน อาทิ การคัดกรองพาร์ทเนอร์คนขับอย่างเข้มงวด ด้วยการตรวจประวัติอาชญากรรมย้อนหลังเป็นเวลาอย่างน้อย 7 ปี  และการร่วมมือกับภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ในสังคม ผ่านการจัดอบรมสำหรับพาร์ทเนอร์คนขับเพื่อส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย และการพัฒนาทักษะในการสังเกตและเฝ้าระวังพัสดุภัณฑ์ต้องสงสัย เป็นต้น

โดยการร่วมมือ กับ ปคบ. ในครั้งนี้ จึงถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนาบทบาทเชิงรุกของผู้ให้บริการแอปพลิเคชันในการมีส่วนร่วมป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และคนในสังคม

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.