ฮิตาชิ เปิดตัว Hitachi Energy พร้อมเริ่มดำเนินงานด้านพลังงานที่ยั่งยืนอย่างเป็นทางการ

Hitachi Energy

ฮิตาชิ เปิดตัว Hitachi Energy เปิดตัว Hitachi Energy พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนอนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน…

ฮิตาชิ เปิดตัว Hitachi Energy พร้อมเริ่มดำเนินงานด้านพลังงานที่ยั่งยืนอย่างเป็นทางการ

ฮิตาชิ ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกได้ประกาศให้ทราบถึงความสำเร็จ และการพัฒนาสู่การเป็น ฮิตาชิ เอนเนอจี้ (Hitachi Energy) ซึ่งชื่อเดิมก่อนหน้านี้ คือ Hitachi ABB Power Grids และได้เปลี่ยนแบรนด์ขององค์กรใหม่เพื่อ การก้าวไปสู่อนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

Hitachi Energy
Claudio Facchin ซีอีโอของ ฮิตาชิ เอนเนอจี้

Claudio Facchin ซีอีโอของ ฮิตาชิ เอนเนอจี้ ได้แถลงที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ณ เมืองซูริก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ว่า ที่ ฮิตาชิ เอนเนอจี้ เรากำลังสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดอย่างเร่งด่วน ผ่านนวัตกรรม และความร่วมมือ ซึ่งเราจะสามารถจัดการกับความท้าทายระดับโลกนี้ได้ ด้วยทีมงานระดับโลกที่มีความหลากหลาย และมีความมุ่งมั่น 

ภายในปี 2050 ความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกจะมีอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า และไฟฟ้าจะกลายเป็นองค์ประกอบหลักของระบบพลังงานทั้งหมด ที่ ฮิตาชิ เอนเนอจี้ เราคือผู้บุกเบิกเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับก้าวไปสู่อนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน และเรามุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดนวัตกรรมต่อไป

ซึ่งการให้คำมั่นสัญญาถึงอนาคตเกี่ยวกับความเป็นกลางทางคาร์บอนจะต้องอาศัยความมุ่งมั่น ความน่าเชื่อถือ และนวัตกรรม โดยประโยชน์ที่ได้รับจะมีมากมายมหาศาลทั้งสำหรับคนรุ่นเราและคนรุ่นต่อไปในอนาคต และด้วยชื่อใหม่ของเรา

ซึ่่งก็คือ ฮิตาชิ เอนเนอจี้ จะทำให้พันธกิจของเราขยายขอบเขตไปได้กว้างขวางขึ้น เพื่อการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีอย่างแท้จริงให้กับลูกค้า พนักงาน และชุมชนของเรา

ระบบพลังงานที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนจะมีการเชื่อมต่อระหว่างกันสูงขึ้น และ HVDC2 ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้มีการแลกเปลี่ยน และใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันระหว่างประเทศ ภูมิภาค และทวีปต่าง ๆ ฮิตาชิ เอนเนอจี้ ในฐานะผู้นำตลาดด้าน HVDC ได้ส่งมอบบริการที่มีการเชื่่อมต่อระหว่างกันในภูมิภาค ต่าง ๆ หลายแห่ง

Hitachi Energy
The first ever large-scale HVDC interconnection link in the Middle East and North Africa

ยกตัวอย่างเช่น HVDC Interconnector ระหว่างซาอุดิอาระเบีย-อียิปต์ (5 ตุลาคม 2021) เป็น Interconnector ขนาดใหญ่โครงการแรกที่เชื่อมต่อระหว่างตะวันออก กลาง และแอฟริกาเหนือ North Sea Link (1 ตุลาคม 2021) NSL เป็น Interconnector ใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในโลก (ระยะทาง 720 กิโลเมตร) ที่เชื่อมต่อระหว่างนอร์เวย์ และสหราชอาณาจักร เพื่อช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนพลังงานหมุนเวียน ระหว่างประเทศต่างๆได้ 

เพื่อเสริมการเชื่อมต่อระหว่างกัน และตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับความยืดหยุ่นของระบบพลังงาน ฮิตาชิ เอนเนอจี้ ยังให้การสนับสนุนลูกค้าด้วยกริดเอดจ์โซลูชั่น เช่น ไมโครกริดและการจัดเก็บพลังงาน ตัวอย่างล่าสุดสามารถเห็นได้ใน Cordova, Alaska ที่ซึ่งชุมชนสามารถลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ ในขณะเดียวกันก็ได้รับอิสรภาพด้านพลังงาน 

Hitachi Energy

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองการเริ่มดำเนินงาน ของ ฮิตาชิ เอนเนอจี้ Claudio Facchin จะเป็นเจ้าภาพจัดให้มีการสนทนาที่น่าสนใจกับ Steven Chu ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัลโนเบลร่วมในด้านฟิสิกส์ (1997) จากกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 12

และ Lully Miura นักวิชาการชาวญี่ปุ่นสาขาการเมืองระหว่างประเทศ และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการฝ่ายกลยุทธ์ด้านการเติบโตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่น การประชุมครั้งนี้มีชื่อว่า เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงานที่ส่งผลต่ออนาคตของความเป็นกลางทางคาร์บอน

ซึ่งจะถ่ายทอดจาก Hitachi Social Innovation Forum 2021 JAPAN การประชุมนี้จะมุ่งเน้นไปที่วิธีการในการตระหนักถึงเป้าหมายเป็นศูนย์ที่มีความท้าทาย ซึ่งมีหลายประเทศได้ให้คำมั่น รวมถึงวิธีการที่ ฮิตาชิ และ ฮิตาชิ เอนเนอจี้ จะเข้าไปมีส่วนร่วม ในการสร้างสังคมที่มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปลอดภัยมากขึ้น​ 

หนึ่งในหัวข้อที่เกี่ยวข้องคือ ความสำคัญของระบบดิจิทัล ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเอาชนะปัญหาท้าทายด้านความซับซ้อนและขีดความสามารถที่เกิดจากการบูรณาการแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนในปริมาณมากขึ้นเข้าสู่ระบบพลังงานของโลก

Hitachi Energy

ตัวอย่างเช่น Lumada Asset Performance Management ได้ให้บริการจัดหาข้อมูลเชิงลึกด้านผลประกอบการ และสถานะเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดกับสินทรัพย์ที่สำคัญ พร้อมไปกับการใช้ต้นทุนที่เป็นวงจรชีวิตของสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

บริษัทจะช่วยให้ลูกค้าสามารถต่อยอด เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลแบบออนไลน์ และออฟไลน์ในการผลักดันวิธีการในการจัดการสินทรัพย์โดยยึดตามความเสี่ยงที่มีความชาญฉลาดมากขึ้น  

ฮิตาชิ เอนเนอจี้ กำลังร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรในการค้นหาโซลูชันระดับโลก เพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายทั่วโลกเกี่ยวกับอนาคตด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ในช่วงต้นปีนี้ ธุรกิจได้เปิดตัว

EconiQ ซึ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของโซลูชันที่ยอดเยี่ยมทางด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อเทียบกับโซลูชันทั่วไป พอร์ตโฟลิโอแรงดันไฟฟ้าสูงของ EconiQ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถลดการเกิดคาร์บอนฟุตพรินต์ตลอดวงจรชีวิตทั้งหมดได้อย่างมีนัยสำคัญ 

นอกจากนี้ธุรกิจยังเพิ่งเปิดตัว พอร์ตโฟลิโอของผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบลอยน้ำนอกชายฝั่ง ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมนอกชายฝั่ง พอร์ตโฟลิโอนี้จะช่วยให้สามารถให้พลังงานลมในปริมาณที่สูงขึ้นอย่างมาก 

เพื่อนำมาลงทุนและบูรณาการเข้ากับระบบพลังงานทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสนับสนุนช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตของพลังงานที่ยั่งยืนได้โดยตรง  

ฮิตาชิ เอนเนอจี้ ยึดมั่นความยั่งยืนเป็นหัวใจหลักของการดำเนินการ : 

ขับเคลื่อนอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน 

เรากำลังพัฒนาระบบพลังงานของโลกให้มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปลอดภัยยิ่งขึ้น ในฐานะผู้บุกเบิกและผู้นำด้านเทคโนโลยี เราร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรเพื่อสร้างอนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น สำหรับคนรุ่นปัจจุบัน และคนรุ่นต่อไป 

Hitachi Energy

ด้วยแผนยุทธศาสตร์ความยั่งยืน 2030 Sustainability 2030 แผนดังกล่าวได้จัดการกับความเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานทั่วโลก

และได้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในมิติโลก ผู้คน สันติภาพ และความร่วมมือของพันธมิตร ฮิตาชิ เอนเนอจี้ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการเกิดคาร์บอนในการดำเนินงานของตนเอง และคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายขั้นแรกให้ได้ไฟฟ้าที่ปราศจากฟอสซิล 100% ในการดำเนินงานของบริษัทเองภายในปี 2022 

ชื่อ ฮิตาชิ เอนเนอจี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงขอบข่ายด้านพลังงานที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และโอกาสในการสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ชื่อของแบรนด์ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายเทคโนโลยีและบริการดั้งเดิมของบริษัทไปสู่ลูกค้าเดิมและลูกค้าในอนาคต อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือขีดจำกัด ด้วยการเปิดกว้างถึงโอกาสต่าง ๆ มากมายในอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ ระบบสัญจรที่มีความยั่งยืน และสมาร์ทไลฟ์

ธุรกิจได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการในชื่อบริษัท ฮิตาชิ เอนเนอจี้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2021 และกำลังดำเนินการขั้นตอนอย่างเป็นทางการในการเปลี่ยนชื่อทั่วโลก โดยมีข้อยกเว้นที่ประเทศจีนซึ่งจะมีการดำเนินการในช่วงเวลาถัดไป  Hitachi Ltd. มีสัดส่วนการถือหุ้น 80.1 เปอร์เซ็นต์ในธุรกิจร่วมค้า และ ABB Ltd. ถือหุ้นส่วนที่เหลือโดยได้เริ่มต้นประกอบธุรกิจนวันที่ 1 กรกฎาคม 2020

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.