INET และ ม.เชียงใหม่ จับมือกันพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี

INET

ไอเน็ต (INET) และ ม.เชียงใหม่ จับมือกันพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี พร้อมตั้งเป้าส่งเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา และบุคลากร…

INET และ ม.เชียงใหม่ จับมือกันพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี

มรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ และคุณวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชนหรือ ไอเน็ต ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และศึกษาวิจัยทางด้านเทคโนโลยี 

รวมไปถึงการเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา และบุคลากร ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีของทั้ง องค์กร ผ่านความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของ ไอเน็ต

INET

ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร และพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาที่ต้องการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา และบุคลากร โดยการเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยกับโลกปัจจุบันอยู่เสมอ

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.