INET ร่วมมือ ม.สงขลานครินทร์​พัฒนา “VClean” เครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C

INET

INET จับมือ ม.สงขลานครินทร์พัฒนา “VClean เครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C พร้อมส่งมอบให้โรงพยาบาล องค์กรท้องถิ่นจังหวัด และมหาวิทยาลัย…

highlight

  • ไอเน็ต ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบเครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C รวมใจสู้ภัย COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อลดระยะเวลาในการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์อื่น และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส และเชื้อจุลินทรีย์

INET ร่วมมือ ม.สงขลานครินทร์​พัฒนา “VClean” เครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC

มรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ไอเน็ต กล่าวว่า ไอเน็ต เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร และพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง ได้เห็นถึงความสำคัญในการลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส และเชื้อจุลินทรีย์

เพื่อป้องกันยังยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงได้พัฒนา VClean เครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขึ้นมาตอบสนองกับความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์

INET
มรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ไอเน็ต

ในการลดระยะเวลาฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในรูปแบบเดิม และอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมด้านอื่น ๆ โดยได้มอบเครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

VClean เครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ได้รับการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งการันตีคุณสมบัติเครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ด้านความปลอดภัยของการปล่อยปริมาณรังสี UVC

INET

โดยใช้หลอด UV แบบความยาวคลื่นสั้น (UV-C) 11 วัตต์ 2 หลอด ที่สามารถทำลายโครงสร้าง DNA ของไวรัสตระกูลซาร์สและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้ 99.9% ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จากการทดสอบดังกล่าวทำให้เครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ที่ผลิตขึ้นมานั้น

สามารถช่วยปกป้อง ลดการกระจาย ยับยั้งการเจริญเติบโต และฆ่าเชื้อโรค บนอุปกรณ์ และพื้นผิวต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้คัดเลือกอุปกรณ์ทุกส่วนประกอบที่มีมาตรฐานในการผลิตเครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ตั้งแต่หลอด UVC แท้ ไปจนถึงชิ้นส่วนสายไฟที่ทนทานต่อรังสี UVC ทำให้เครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC

ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่จะมีผลต่อการฆ่าเชื้อโรคเท่านั้น โดยในอนาคตบริษัทฯ จะพัฒนาเครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ขนาดเล็ก เพื่อตอบสนองความต้องการต่อผู้บริโภครายบุคคลในการฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ และของใช้ เช่น หน้ากากอนามัย กุญแจ ช้อนส้อม กุญแจ นาฬิกา เป็นต้น

INET

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.