INET จับมือคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมส่งเสริมหลักสูตรรองรับตลาด IT

INET

อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET จับมือคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมส่งเสริม และสนับสนุนโครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับตลาด IT…

INET จับมือคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมส่งเสริมหลักสูตรรองรับตลาด IT

มรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชนหรือ ไอเน็ต ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ รองศาสตราจารย์ ดรอัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพื่อร่วมกันส่งเสริม และสนับสนุนโครงการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานในระดับปริญญาตรี รวมถึงร่วมมือในการศึกษาวิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University)

เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์นักศึกษา และบุคลากรในด้านเทคโนโลยีให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในตลาดปัจจุบัน โดยการร่วมมือในครั้งนี้เกิดจาก ไอเน็ต ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจรและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง

เล็งเห็นว่าความต้องการความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงพร้อมที่จะช่วยผลักดันหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับนักศึกษาจบใหม่มาพัฒนางานและเปิดรับเข้ามาเป็นพนักงาน ไอเน็ต ศูนย์หาดใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพนักงานให้ได้ทำงานภายในบ้านเกิดของตนเอง

INET

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.