ไอเน็ต (INET) เปิดตัวหลักสูตรอบรม Kid Bright Creator

ไอเน็ต (INET) เปิดตัวหลักสูตรอบรม Kid Bright Creator หวังสร้างเยาวชนให้เป็นนักประดิษฐ์ตามแนวคิดการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่าง ๆ (STEM)…

INET เปิดตัวหลักสูตรอบรม Kid Bright Creator

บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ไอเน็ต เปิดตัวหลักสูตรอบรม Kid Bright Creator ที่พัฒนามาจากโครงการวิจัยบอร์ดสมองกลเพื่อการเรียนรู้ และการเขียนโปรแกรม Kid Bright ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ผลักดันการใช้เทคโนโลยี และเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศโดยหลักสูตร Kid Bright Creator 

เน้นสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยี IoT (Internet of Thing) และฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างสนุกสนานในแบบ Learn & Play ผ่านบอร์ด KidBright เพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์จากการออกแบบให้มีการแสดงผล และเซ็นเซอร์แบบง่าย

INET

ซึ่งจะทำงานสอดคล้องกับชุดคำสั่งควบคุมการทำงานโดยผู้เรียนสามารถออกแบบ และสร้างชุดคำสั่งแบบ BlockBased Programming สำหรับเยาวชนที่ไม่มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมก็สามารถเข้าอบรมหลักสูตร Kid Bright Creator ได้ เพียงแค่มีใจรักด้านเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ หรือสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

เพราะหลักสูตร Kid Bright Creator นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเยาวชนให้เป็นนักประดิษฐ์ตามแนวคิด STEM ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จากศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้ามาไว้รวมกัน

INET

เมื่อเข้าอบรมหลักสูตร Kid Bright Creator จะได้เรียนรู้พื้นฐานแนวคิด IoT (Internet of Thing) และ Kid Bright ทฤษฎีการใช้ผัง Flow ออกแบบวางแผนงาน, ระบบ Function การเขียนโปรแกรมควบคุม, การใช้คำสั่งเวลา, การแสดงอุณหภูมิ, การอ่านค่าแสง, การใช้ Sensor, PIR Sensor,

Sensor เสียง การทำงานของ Input/Output เช่น การแสดงภาพบน LED, การเปิด-ปิด หลอดไฟ และการใช้บล็อกเล่นเพลง สำหรับผู้สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรอบรม Kid Bright Creator สามารถติดตามได้ที่ facebook : IoT DaVinci

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.